Blog Archive

Check out all blog posts in my blog archive. Click on a headline to read the teaser.

Janusz Kubiak › Wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu zadań robota usługowego
Rico - Reaction to a human fall with an assistive robot
Grasped object weight compensation algorithm in reference to impedance controlled robots
Rico - Artificial skin used with assistive robots
Controlling the Velma Robot with Hand Gestures
Wojciech Rokicki › Sterowanie robotem Velma za pomoca gestów dłoni
Tomasz Indeka › Sztuczna skóra zastosowana w robotach asystujących
Daniel Giełdowski › Struktura i implementacja systemu robotycznego zawierającego robota MiniRyś
Prudent management of interruptible tasks proceeded by a service robot
Marcin Skrzypkowski › Nawigacja robotem asystującym Tiago
Mateusz Dumin › Platforma mobilna do pracy w roju
Marcel Kaliński › Sterowanie robotem manipulacyjnym za pomocą ROS2
Konrad Winnicki › Układ sterowania specjalizowanego urządzenia drukującego
Igor Rudnicki › Planowanie działań robota w obliczu niedookreślonej lokalizacji obiektów
Cezary Dudkiewicz › Robot TIAGO w zadaniu poszukiwania przedmiotów
TaskER framework verification in mobile manipulation tasks - Interruptions of the bring object task
Adrian Brzozowski › Efektywna obliczeniowo metoda planowania sciezki ruchu robota mobilnego z ograniczeniami kinematycznymi
Szymon Jarocki › Rozszerzenie prawa sterowania robota usługowego Velma w odniesieniu do manipulacji obiektami
Marcin Skrzypkowski › System autonomicznej nawigacji manipulatora mobilnego Velma
Hubert Kowalski › System sterowania robota Miniryś
Grzegorz Fijałkowski › System symbolicznego planowania zadań dla robota Velma
Bartosz Bok › Nawigacja zespołem robotów mobilnych
Adam Kowalewski › Modernizacja sterownika sprzętowego robota usługowego Velma
Robot Kompan › Robot Kompan
Look & learn: Skill acquisition by a companion robot based on task demonstration Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Rozwój platform 2020
Rozwój platform robotów dydaktycznych i sportowych Read More ›

Michał Stolarz › Robot MiniRyś śledzący linię z wykorzystaniem systemu wizyjnego
MiniRyś - Line following by using vision system
SoRoF: A multimodal HMI framework for creating social robots' control systems - voice tests
Harmonizing a complex robot tasks with TaskER
Hubero framework - Human behaviour simulation in robot research
Radosław Gryta › Symulacyjne badanie wpływu sposobu mocowania kiści robota Velma na wykonywanie przez niego przykładowych zadań
Piotr Chachuła › Robot usługowy wykrywający hazardy
Marcin Baran › Opracowanie i weryfikacja systemu sterowania manipulatora o sześciu stopniach swobody
Łukasz Zieliński › Robot mobilny TIAGo wykorzystujący planowanie automatyczne przy wspieraniu osób starszych
Jakub Sikora › Robot społeczny wspierający osoby starsze
Jakub Sikora › Integracja części manipulacyjnej i bazy mobilnej robota Velma na potrzeby symulacji
Artur Markowski › Robot społeczny współpracujący z komponentami inteligentnego domu
Integration of manipulators and mobile base of Velma robot for simulation purposes
Michał Wójcik › Robot kroczący śledzący linię za pomocą systemu wizyjnego
Mateusz Palkowski › System automatycznej kontroli budżetu domowego
Marcin Michalski › Szukanie obiektów w kuchni za pomocą robota usługowego
Michał Makoś › System wizyjnej analizy pozy człowieka wykorzystujący dane RGB-D
Krzysztof Pierczyk › Sterownik niskopoziomowy robota Velma w systemie ROS 2
Kacper Michalski › Algorytmy rozpoznawania książek na potrzeby automatyzacji bibliotek
Robots › Velma
Impedance controlled dual arm robotic system, with active head and torso Read More ›

Robots › Rico
Mobile platform for indoor applications Read More ›

EARL › EARL
Embodied Agent-Based cybeR-physical Control Systems Modelling Language Read More ›

MultiPaleta › MultiPaleta
Przygotowanie systemu informatycznego MultiPaleta do optymalizacji i przygotowywania schematów paletyzacji dla jednostki paletyzującej Read More ›

Robots › MiniRyś
Mini mobile robot with two modes of locomotion Read More ›

Jakub Postępski › Kompensacja siły grawitacji związanej z chwytanym przedmiotem za pomocą regulatorów PID
Agnieszka Jaworska › Symulacja zrobotyzowanej, autonomicznej linii produkcyjnej
Kamila Lis › Cyberbezpieczeństwo mobilnego robota usługowego z rozproszonym systemem sterowania
Rico - Simulation, navigation and interraction with human by THIAGo robot
Rico multitasking romoco
Control of manipulator prototype Bombel
Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › MiniRyś 2019
Rozwój komponentów dla robotów badawczo-dydaktycznych o zmiennym trybie lokomocji Read More ›

Michał Romanowski › Sterowanie prototypowym robotem manipulacyjnym Bombel
Kamil Foryszewski › Robot mobilny MiniRyś
Robots › Bombel
3-DOF educational robotic manipulator Read More ›

Łukasz Meyer › Sterowanie predykcyjne z wykorzystaniem wizji w zadaniu śledzenia ścieżki przez robota mobilnego
Łukasz Korpal › Środowisko symulacyjne do badania manipulacji dwuręcznej robota
Maciej Lotz › Sterowanie manipulatorem Irp6 z wykorzystaniem czujników Optoforce
Jan Bubacz › Generacja trajektorii dla robota usługowego Velma
Krystian Chachuła › Wykorzystanie danych z kamery sferycznej w symulacji robotów usługowych
Dawid Gruszczyński › Rozpoznawanie i lokalizacja obiektów w aplikacjach robotów usługowych
Tomasz Bocheński › Rozpoznawanie zadanych obiektów w obrazach i sekwencjach wideo RGB i 3D
Mateusz Baczewski › Sterownik silników szczotkowych wyposażony w interfejs ethercat
European Commission (EC) Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP) AAL-2017-059 › INCARE
Integrated Solution for Innovative Elderly Care Read More ›

Bartłomiej Kozakiewicz › Staw o zmiennej podatności mechanicznej ze sprężyną magnetyczną
Trapezoidal trajectory generation in VelmOS system
Mobile robot demonstrating various modes of locomotion - MiniRyś
Karolina Borkowska › Generacja trajektorii o trapezoidalnym przebiegu prędkości w systemie VelmaOS
Daniel Giełdowski › Sterowanie silnikiem skokowym robota MiniRyś
Variable Stifness Magnetic Spring Actuator Research Device
Variable stiffness magnetic spring actuator - assembly
Variable stiffness magnetic spring actuator - attractor
Robots › Attractor
Variable stiffness magnetic spring actuator Read More ›

Adam Kowalewski › Adapter do enkoderów SSI z interfejsem EtherCAT oraz system sterowania stanowiskiem badawczym
Maciej Węgierek › Agentowa specyfikacja systemu sterującego robota manipulacyjnego IRp-6
Jakub Postępski › Oprogramowanie niskopoziomowe robota Elektron
Control of manipulator prototype Bombel
Velmobil - preliminary study
Grant NCN Preludium › Preludium 13 MS
Wykorzystanie danych głębi do korekcji perspektywy w deskryptorach RGB Read More ›

Grant NCN Preludium › Preludium 13 MF
Metodyka projektowania sterowników systemów robotycznych oparta na formalnej specyfikacji Read More ›

System sterowania robotem mobilnym MiniRyś
Maciej Bogusz › Platforma sprzętowo-programowa czasu rzeczywistego robota mobilnego MiniRyś
Maciej Bogusz › System sterowania robotem mobilnym MiniRyś
Kamila Lis › Cyberbezpieczeństwo robotów usługowych
Katarzyna Dziewulska › Algorytmy uczenia się chwytów nowych obiektów
Velma Service Robot - Safety assurance in research of service robots
Michał Wilczyński › Wykrywanie i śledzenie zagrożeń w nagraniach z wideorejestratorów samochodowych
Dzmitry Kuksik › System do automatycznego wykrywania i rozpoznawania defektów powierzchni stalowej w obrazie
Dawid Kiciński › System rozproszony i bezpiecznej identyfikacji użytkownika urządzenia internetu rzeczy
Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Stanowisko 2018
Rozbudowa stanowisk badawczo–dydaktycznych robotów mobilnych i manipulacyjnych Read More ›

Velmobil mecanum wheel robot base - presentation
Velma Service Robot - Visual servo
Aleksandra Karbarczyk › System robotyczny chwytający obiekty
Velmobil mecanum wheel robot base - fast global localization
NCBiR › NPC
Narodowa Platforma cyberbezpieczeństwa Read More ›

Temat › Interkatywna wizualizacja manipulatorów Irp6 w środowisku RVIZ
Mobile robot escorting people
Piotr Łukaszewicz › Robot mobilny eskortujący ludzi
Bartosz Kaczor › Układ elektroniczny do akwizycji danych z jednostki inercyjnej za pośrednictwem EtherCAT
Anna Wujek › Lokalizacja drzwi i ich elementów z wykorzystaniem aktywnej wizji
Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Stanowisko 2017
Stanowiska badawczo-dydaktyczne do analizy działania robotów manipulacyjnych Read More ›

Elektron robot in object searching task
Elektron robot in hazard detection task
Temat › Sterowanie silnikiem skokowym robota Mini Ryś
Solving Rubic’s Cube using LEGO Mindstorms EV3
Contour tracking using IRp-6 robot
Patryk Wąsowski › Układanie wież Hanoi z wykorzystaniem robota manipulacyjnego Irp6
Maciek Safarzyński › Przegląd środowisk programistycznych dla LEGO Mindstorms EV3 z weryfikacją robotem układającym Kostkę Rubika
Maciek Lotz › Robot IRp-6 w zadaniu śledzenia konturu
Temat › Sterowanie manipulatorem Irp6 z wykorzystaniem czujników optoforce umieszczonych w paliczkach chwytaków
Temat › Generacja trajektorii manipulatora z uwzględnieniem ograniczeń na prędkość i przyspieszenie robota
Tower of Hanoi solving using Irp6 robot
Maciej Węgierek › Stanowisko badawcze do analizy działania serwomechanizmu wizyjnego dla manipulatora IRp-6
Bartosz Świstak › Stanowisko badawcze do modelowania, identyfikacji i regulacji napedów manipulatorów
Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › MiniRyś i Mikromouse 2016
Platformy robotów sportowych do zawodów indywidualnych i zespołowych Read More ›

NCBiR › BIOWIZ
Design and construction of a system for recognition of persons (offenders) based on face images captured on photograph or video material Read More ›

BIONIKALIA 2014
Velma Service Robot - obstacle avoidance, path planning, object recognition and grasping
Piotr Rzeczyca › Robot IRp-6 grający w wilka i owce
Przemysław Krajewski › System robotyczny na bazie ROS/OROCOS układający kostkę Rubika
NAO robot in hazard detection task
IRp-6 robot playing Fox and geese
Robot system based on ROS/OROCOS solving Rubik's cube
Wojciech Dudek › Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego NAO
Velma Service Robot - Graph-based potential field for the end-effector control within the torque-based task hierarchy
Łukasz Korpal › Budowa ściany z klocków LEGO za pomocą robota IRp-6
Kasia Olszewska › Robot elektron w zadaniu zbierania piłeczek do tenisa stołowego
Point-based object recognition and pose estimation in RGB-D images
Building a wall of LEGO Bricks using IRp-6 robot
Elektron robot collecting table tennis balls
Irp6 robot in drawing reproduction task with usage of visual drawing recognition
Anna Wujek › Robot Irp6 w zadaniu rysowania
Velma Service Robot - Task oriented grasp planning
Michał Kita › Oprogramowanie komputera pokładowego robota Elektron w RTOS
Irp6 robot playing checkers
Bartosz Kaczor › Budowa platformy mobilnej o napędzie różnicowym
Aleksandra Karbarczyk › Robot Irp6 grający w warcaby
Robots › Ryś
Mobile robot with two modes of locomotion Read More ›

Robots › Nao
Our small companion Read More ›

Line follower modular board
Robots › IRp-6
Position-force controlled dual arm robotic system Read More ›

Robots › Elektron
Mobile robot with differential base Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
System szybkiego sprzężenia w regulacji napędów prototypowego robota usługowego IRp6 Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
System percepcji siły w opuszkach palców robotów usługowych Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Bionikalia 2015
Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów robotów sportowych Bionikalia 2015 Read More ›

Velma service robot - two-handed manipulation of jar
Tomasz Pokorski › Robot IRp-6 grający w kości w systemie ROS OROCOS
Irp6 playing dice in ROS/OROCOS system
Velma service robot - jar grasping
Piotr Łukaszewicz › Sterowanie napędami robota mobilnego elektron
Mikołaj Wiewióra › Badanie interakcji człowieka i manipulatora z otwieranymi drzwiami i szufladami
Mikołaj Kojdecki › Symulacja robota IRp6 uwzględniająca podsystem wizyjny
Mikołaj Kojdecki › Podejmowanie pionów za pomoca robota manipulacyjnego IRp-6 korzystającego z chwytaka podciśnieniowego
Velma service robot - opening the doors with barret gripper
Grant dziekański (TK 2014) › 504M 1031 0016
Narzędzia do generacji modeli obiektów trójwymiarowych na potrzeby percepcji robotów usługowych Read More ›

Velma Service Robot - recent advances in design and control
Hubert Świtalski › Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozycyjno-siłowego manipulatora IRp-6
Mobile robot operating in sport arena
Artur Latoszewski › Robot mobilny operujący w hali sportowej
NCBiR › Sorter
Współpraca przy budowie i oprogramowaniu robotów rodziny SUR i ich systemu wizyjnego Read More ›

Robots › Lego
Educational bricks Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
System percepcji siły uogólnionej dla robota usługowego Velma Read More ›

Grant dziekański › 504/01445/1031/42.000100
Stworzenie stanowiska laboratoryjnego do celów akwizycji trójwymiarowych modeli obiektów na potrzeby systemów ich rozpoznawania Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Bionikalia 2014
Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów robotów sportowych Bionikalia 2014 Read More ›

European Commission – FP7 grant › RAPP
Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications Read More ›

Door opening with impedance controlled manipulator - finger
Paweł Rabiński › Vision based gesture-driven human-robot interface
Magdalena Kula › Sterowanie impedancyjne stawem manipulatora napędzanym silnikiem prądu stałego
Vision based gesture-driven human robot interface
Adam Skubis › Wykorzystanie jednostki inercyjnej do sterowania siłowego robotem manipulacyjnym
Velma Service Robot - Door opening with impedance controlled manipulator with stiff contact
Przemysław Krajewski › Rozpoznanie układu pól na kostce Rubika z wykorzystaniem aktywnej wizji
Rubik cube tile pattern recogniction with usage of active vision
RViz utilized to IRp6 control and visualisation
Bartosz Świstak › Symulacja pojedynczego stopnia swobody robota manipulacyjnego
Adam Sobota › Wykorzystanie RViz do wizualizacji i sterowania manipulatorem Irp6
Active determination of object convexity
Milling trials of the European project SwarmItFIX at the Piaggio Aero premises in Italy. Milling operation of SwarmItFIX Fixture system at full speed
Grant dziekański (TK 2013) › 504M 1031 0044
Wykorzystanie graficznych modeli probabilistycznych w procesie rozpoznawania obiektów dla potrzeb aktywnej percepcji otoczenia robota usługowego Read More ›

Magdalena Kula › Stanowisko do badania charakterystyki tłumienia manipulatora IRp–6
National Science Centre - Sonata 3: DEC-2012/05/D/ST6/03097 › MeDeRo
Methodology of design and implementation of multi-sensory robotic systems for service purposes Read More ›

NCBiR › RobREx
Autonomy in rescue and exploration robots Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
Sterowanie stopniami swobody robota usługowego Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
Obrotowy korpus robota usługowego Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › Bionikalia 2013
Przygotowanie robotów i przeprowadzenie zawodów w konkurencji Lego - sumo Read More ›

Velma Service Robot - prototype head 1
Milling trials of the European project SwarmItFIX at the Piaggio Aero premises in Italy. Initial tests at 1/4 of full speed
Manufacturing trials using the SwarmItFIX multi-agent, multi-robot fixturing technology developed within the SwarmItFIX European project. Two robots cooperate in the support of the workpiece during milling
Manufacturing trials using the SwarmItFIX robotic swarm fixturing system
Ryś - mobile robot with two modes of locomotion
Dawid Seredyński › System sterowania dwukołowym robotem mobilnym o zmiennym sposobie lokomocji
Tomasz Pokorski › Robot IRp-6 grajacy w kości
Rafał Tulwin › IRp-6 manipulator trajectory optimization based on state feedback
Piotr Majcher › Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego
Irpg playing dice
autonomous mobile robot to collect table tanis balls
Grant dziekański (TK 2012) › 504M 1031 0016
Narzędzia wspomagające proces projektowania systemów trójwymiarowej percepcji otoczenia Read More ›

SwarmItFIX Dual Agent on Bench Demo in Piaggio, Finale
Oskar Leszczyński › Sterowanie manipulatorem za pomocą telefonu komórkowego
SwarmItFIX Single Agent on Bench Demo in Piaggio, Finale
Grant dziekański › 504M 1031 0014
System sterowania robotem manipulacyjnym z odczytem z czujnika sił i momentów sił skorygowanym na podstawie pomiarów z jednostki inercyjnej Read More ›

504M 1031 0015 › Grant dziekański
Głowica uchylno-obrotowa do wykorzystania w systemie wizyjnym robota Read More ›

NCBiR › BioPKI
Biometrics and PKI techniques of modern identity docu- ments and protection of information systems Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › BallCollector
BallCollector – autonomiczny robot operujący w przestrzeni hali sportowej Read More ›

SwarmItFIX: execution of a plan for agent 1
SwarmItFIX Single Agent Test1
Grant NCN (TK 2012) › 2011/01/N/ST7/03383
Metodyka specyfikacji układów sterowania robotów wykorzystujących paradygmat aktywnej wizji do identyfikacji obiektów Read More ›

Mariusz Żbikowski › Symulacja robota Polycrank w systemie MRROC++
Mateusz Wróblewski › Graficzna konsola sterownicza systemu MRROC++ w środowisku QT
Maciej Stefańczyk › Wykorzystanie informacji z kamery 3D do nawigacji robota mobilnego
Adam Skubis › Graficzny edytor interpretowanego języka specyfikującego zadania robotów
Tomasz Borkowski › Metoda LCM do unikania kolizji w nawigacji robotów mobilnych w pakiecie Player/Stage.
Dawid Seredyński › Platforma sprzętowa i programowa robota mobilnego
Grant dziekański › Grant dziekański
Programowa struktura ramowa MRROC++ w systemie operacyjnym LINUX wraz z nowym oprogramowaniem czujników sił i efektorów Read More ›

Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik) › KinectBot
KinectBot - autonomiczne sterowanie robota mobilnego w nieustrukturyzowanym i dynamicznie zmiennym środowisku Read More ›

SwarmItFix - control system demonstration pt.1
Kamil Tarkowski › Mikrokomputerowy układ z interfejsem Ethernet do akwizycji danych z czujnika sił i momentów sił
Jędrzej Kuryło › Interaktywne programowanie robotów przy wykorzystaniu bezprzewodowego interfejsu sterującego
Michał Walęcki › Sprzętowy sterownik manipulatora Irp6
Joanna Stocka › Graficzny edytor automatu specyfikującego zadanie robotyczne zapisane w języku XML
Tomasz Bem › Autonomiczny system rozgrywający partię warcabów
Mariusz Żbikowski › Graficzne środowisko symulacyjne systemu wielomanipulatorowego
Maciej Kulesza › Sprzęg czujnika ATI FT3084 z komputerem PC
Tomasz Zupka › Eliminacja wpływu siły grawitacji na odczyty z czujnika sił i momentów sił
Line follower modular board
Robots › Scout
Differentially driven mobile robot Read More ›

PIAP › PIAP - SCOUT
Autonomiczny dojazd robota mobilnego SCOUT w miejsce inspekcji Read More ›

MNiSW › Grant MNiSW 514237137
Optymalizacja trajektorii ruchu w systemach robotycznych przy użyciu mechanizmów opartych na uczeniu się Read More ›

Irp6 visualization
Marek Kisiel › Język opisu i realizacja zadań przez automat skończony w systemie MRROC++
Jędrzej Kuryło › Graficzna konsola sterownicza systemu MRROC++ stworzona w oparciu o platformę Java
Paweł Szufladowicz › Wizualizacja pracy robotów w systemie MRROC++
Java based irp6 robots visualisation
FP7 › SwarmItFIX
Self Reconfigurable Intelligent Swarm Fixtures Read More ›

Robots › SwarmItFix robot
SwarmItFix robot supporting aluminium sheets Read More ›

Lego based robocup robot
MRROC++ based robubik cube solving with the pair of irp6 robot
Definition and composition of indiviudal robot behaviours in cooperative box pushing
Paweł Najgebauer › Serwomechanizm wizyjny w systemie MRROC++
Irp6 robot QNX bases servovision
Mouse for the cat mobile robot
Temat › Regulator impedancyjny w przestrzeni operacyjnej w manipulatorze Irp6
Michał Skrzędziejewski › Specjalizowany robot mobilny typu Mysz Dla Kota
Temat › Wykorzystanie jednostki inercyjnej do korekty odczytów z czujnika sił i momentów sił
Temat › Interfejs komunikacyjny ethercat dla zespołu sterowników manipulatora IRP6
Temat › Wyznaczenie i implementacja ograniczenia przestrzeni roboczej manipulatorów IRp6
Temat › Sterowanie impedancyjne w robocie sarkofag z wykorzystaniem czujnika momentu
Temat › Sterowanie chwytakiem dwupalczastym w oparciu o model
Temat › Robot grający w go z człowiekiem
Temat › Interfejs graficzny robota Irp6 na bazie rqt dashboard
Temat › Generacja trajektorii za pomocą krzywych sklejanych w przestrzeni operacyjnej manipulatora
Uczelniany Program Badawczy › UPB 2007
Heterogeniczna sieć współpracujących robotów mobilnych Read More ›

MNiSW › Grant MNiSW 514127833
Metoda sterowania pozycyjno-siłowego do zastosowania w robotach usługowych Read More ›

MNiSW › Grant MNiSW 514128733
Problemy aktywnego czucia, interpretacji informacji sensorycznej i manipulacji w robotach usługowych Read More ›

Position force control with irp6 robot
A set of heteregonic robots to help human being
MNiSW › 3T11C03829
Współdziałanie inteligentnych autonomicznych urządzeń Read More ›

AST4-CT-2004-516470 STREP WISE › WISE FP6
Integrated wireless sensing Read More ›

MNiI › Grant MNiI 4T11A00325
Sterowanie w systemach wielorobotowych wykonujących zadania usługowe Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
Analiza sygnałów czujników mowy i siły w komunikacji multi-modalnej człowieka z robotem Read More ›

Grant dziekański › Grant dziekański
Wieloagentowe systemy robotyczne: sterowanie, planowanie trajektorii i analiza obrazu otoczenia Read More ›

Catid › Catid
Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych do celów usługowych Read More ›

Catid › Catid
Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych Read More ›

Irp6 robots cooperation
Team › Maciej Węgierek
His scientific interests focus on modelling and design of robots' controllers and ontological descriptions of their environment. Read More ›

Team › Wojciech Dudek
His scientific interests focus on mobile robot control systems, their localization and navigation and harmonization of their tasks Read More ›

Team › Maksym Figat
His main scientific interests focus on automatic metods of robot control systems geneneration Read More ›

Team › Bartosz Świstak
His main scientific interests focus on manipulator software development, especially motor controllers Read More ›

Team › Konrad Banachowicz
His main scientific interests focus on manipulator hardware and software development, especially low-level motor and sensor drivers, and robotic system calibration Read More ›

Team › Jan Figat
His main fields of interests are Computer Vision, Pattern Recognition and Artificial Intelligence. The crux of his research is an automatic modelling of the complex objects, based on the information from the RGB-D sensor, in order to apply these models to detect objects in a robot's working environment. Read More ›

Team › Dawid Seredyński
His main scientific interests focus on grasp planning, manipulator trajectory planning and development of robotic applications Read More ›

Team › Maciej Stefańczyk
His main research interests include the use of visual information on many fields, including robotics and computer entertainment systems. Read More ›

Team › Michał Walęcki
Supervisors › Maciej Stefańczyk
His main research interests include the use of visual information on many fields, including robotics and computer entertainment systems. Read More ›

Team › Piotr Trojanek
His scientific interests focus on mobile robot navigation and robotic systems specification Read More ›

Dr inż. › Tomasz Kornuta
His scientific interests span from engineering of robot control software (programming frameworks, design patterns, model-driven engineering), to robot ontologies (formalization of knowledge, enabling further automatic processing and realization of complex tasks expressed in an abstract, symbolic manner), to development of intelligent robot behaviors (active perception, visual servoing, force sensing) to robot perception (mainly visual, RGB-D!). Read More ›

Team › Maciej Staniak
His scientific interests focus on image recognition and visual servoing Read More ›

Supervisors › Tomasz Winiarski
His scientific interests focus on manipulator and gripper control (programming frameworks, force control, force and visual sensor data fusion for control purposes) and specialized mobile robots design. Read More ›

Team › Tomasz Winiarski
His scientific interests focus on modelling and design of robot controllers and programming methods of robot control systems. The research targets service and social robots as well as didactic robotic platforms. His personal experience concerns development and modelling of robotic frameworks, manipulator position-force and impedance control, safety in robotic research. Read More ›

Team › Wojciech Szynkiewicz
His main scientific interests focus on grasp planning, and manipulator trajectory planning Read More ›

Supervisors › Wojciech Szynkiewicz
Supervisors › Włodzimierz Kasprzak
Research interests: image and speech analysis, computer vision, pattern recognition and artificial intelligence. Read More ›

Team › Włodzimierz Kasprzak
Research interests: image and speech analysis, computer vision, pattern recognition and artificial intelligence. Read More ›

Team › Cezary Zieliński
His research interests focus on robotics in general and especially include: robot programming methods (robot programming languages and robot programming frameworks), multi-robot system controllers, robot kinematics, robot force control, visual servo control, utilisation of sensors in robot control, behavioural and hybrid (behavioural-deliberative) control of robots, general purpose programming languages, mechatronics, design of digital circuits. He is the author/coauthor of over 200 conference and journal papers concerned with the above mentioned research subjects. Read More ›