projects – Grant dziekański

Grant dziekański

Wieloagentowe systemy robotyczne: sterowanie, planowanie trajektorii i analiza obrazu otoczenia Read More ›

projects – Catid

Catid

Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych do celów usługowych Read More ›

projects – Catid

Catid

Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych Read More ›

team – Team

Wojciech Dudek

Blog His scientific interests focus on mobile robot control systems, theirs localization and navigation techniques Read More ›