projects – MNiI

Grant MNiI 4T11A00325

Sterowanie w systemach wielorobotowych wykonujących zadania usługowe Read More ›

projects – Grant dziekański

Grant dziekański

Analiza sygnałów czujników mowy i siły w komunikacji multi-modalnej człowieka z robotem Read More ›

projects – Grant dziekański

Grant dziekański

Wieloagentowe systemy robotyczne: sterowanie, planowanie trajektorii i analiza obrazu otoczenia Read More ›

projects – Catid

Catid

Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych do celów usługowych Read More ›

projects – Catid

Catid

Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych Read More ›