projects – Uczelniany Program Badawczy

UPB 2007

Heterogeniczna sieć współpracujących robotów mobilnych Read More ›

projects – MNiSW

Grant MNiSW 514127833

Metoda sterowania pozycyjno-siłowego do zastosowania w robotach usługowych Read More ›

projects – MNiSW

Grant MNiSW 514128733

Problemy aktywnego czucia, interpretacji informacji sensorycznej i manipulacji w robotach usługowych Read More ›