projects – MNiSW

3T11C03829

Współdziałanie inteligentnych autonomicznych urządzeń Read More ›

projects – AST4-CT-2004-516470 STREP WISE

WISE FP6

Integrated wireless sensing Read More ›

projects – MNiI

Grant MNiI 4T11A00325

Sterowanie w systemach wielorobotowych wykonujących zadania usługowe Read More ›

projects – Grant dziekański

Grant dziekański

Analiza sygnałów czujników mowy i siły w komunikacji multi-modalnej człowieka z robotem Read More ›

projects – Grant dziekański

Grant dziekański

Wieloagentowe systemy robotyczne: sterowanie, planowanie trajektorii i analiza obrazu otoczenia Read More ›