Catid

Catid

scientific project

Projektowanie heterogenicznych systemów wielorobotowych do celów usługowych


Start: January 2003
Finish: December 2003
Principal Investigator: Cezary Zieliński,
Researchers: Maciej Staniak, Tomasz Winiarski,