Grant dziekański

Grant dziekański

scientific project

Wieloagentowe systemy robotyczne: sterowanie, planowanie trajektorii i analiza obrazu otoczenia


Start: January 2003
Finish: December 2003
Principal Investigator: Cezary Zieliński,
Researchers: Maciej Staniak, Tomasz Winiarski,