Grant dziekański

Grant dziekański

scientific project

Analiza sygnałów czujników mowy i siły w komunikacji multi-modalnej człowieka z robotem


Start: January 2003
Finish: December 2003
Principal Investigator: Cezary Zieliński,
Researchers: Maciej Staniak, Tomasz Winiarski,