Grant dziekański

Grant dziekański

scientific project

Sterowanie stopniami swobody robota usługowego


Start: January 2013
Finish: December 2013
Principal Investigator: Tomasz Winiarski,
Researchers: Maciej Ławryńczuk, Bartosz Świstak, Michał Walęcki,

Fundamentalnym celem projektu była synteza regulatora momentu z obserwatorem stanu dla stopnia swobody robota usługowego. W projekcie oparto się na podejściu z budową modelu symulacyjnego w środowisku MATLAB. Następnie zidentyfikowano parametry tego modelu, na podstawie symulacji dobrano regulator i ostatecznie zweryfikowano ten regulator na rzeczywistym sprzęcie.