MNiSW

Grant MNiSW 514127833

scientific project

Metoda sterowania pozycyjno-siłowego do zastosowania w robotach usługowych


Start: January 2007
Finish: December 2009
Principal Investigator: Cezary Zieliński,
Researchers: Tomasz Winiarski,

W ramach grantu powstała rozprawa doktorska pod tytułem: “Specification and implementation of force control tasks for robot manipulators”