MNiSW

3T11C03829

scientific project

Współdziałanie inteligentnych autonomicznych urządzeń


Start: January 2005
Finish: December 2008
Principal Investigator: Cezary Zieliński,
Researchers: Tomasz Kornuta, Wojciech Szynkiewicz, Piotr Trojanek, Tomasz Winiarski,

List of selected publications:
 1. C. Zieliński
  Formalne podejście do programowania robotów — struktura układu sterującego
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Centarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, EXIT, 2010, pp. 267–300
  [ ]
 2. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, T. Kornuta, and P. Trojanek
  MRROC++ – Robot programing framework for multi-robot controllers development
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: MRROC++ –- programowa struktura ramowa do tworzenia sterowników systemów wielorobotowych, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monographs of the Committee for Automation and Robotics of Polish Academy of Sciences, EXIT, 2010, pp. 317–384
  [ ]