NCBiR

NPC

scientific project

Narodowa Platforma cyberbezpieczeństwa


Start: September 2017
Finish: August 2020
Principal Investigator: Włodzimierz Kasprzak,
Researchers: Włodzimierz Kasprzak, Wojciech Szynkiewicz, Maciej Stefańczyk, Wojciech Dudek, Maciej Węgierek, Tomasz Winiarski, Dawid Seredyński, Jan Figat, Maksym Figat, Cezary Zieliński,

Celem Projektu jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w cyberprzestrzeni państwa, ocenę ich potencjalnych skutków oraz skoordynowane reagowanie na incydenty komputerowe na poziomie krajowym.

List of selected publications: