NCBiR

NPC

scientific project

Narodowa Platforma cyberbezpieczeństwa


Start: September 2017
Finish: August 2020
Principal Investigator: Włodzimierz Kasprzak,
Researchers: Włodzimierz Kasprzak, Wojciech Szynkiewicz, Maciej Stefańczyk, Wojciech Dudek, Maciej Węgierek, Tomasz Winiarski, Dawid Seredyński, Jan Figat, Maksym Figat, Cezary Zieliński,

Celem Projektu jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w cyberprzestrzeni państwa, ocenę ich potencjalnych skutków oraz skoordynowane reagowanie na incydenty komputerowe na poziomie krajowym.

List of selected publications:
 1. W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, C. Zieliński, W. Dudek, M. Stefańczyk, A. Wilkowski, and M. Figat
  Utilisation of Embodied Agents in the Design of Smart Human–Computer Interfaces – A Case Study in Cyberspace Event Visualisation Control
  Electronics, vol. 9, no. 6, p. 976, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 2. A. Wilkowski, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Training Data Extraction and Object Detection in Surveillance Scenario
  Sensors, vol. 20, no. 9, p. 2689, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 3. W. Dudek and W. Szynkiewicz
  Cyber-security for Mobile Service Robots–Challenges for Cyber-physical System Safety
  Journal of Telecommunications and Information Technology, 2019
  [ | DOI | | URL ]