Grant NCN Preludium

Preludium 13

scientific project

Wykorzystanie danych głębi do korekcji perspektywy w deskryptorach RGB


Start: March 2018
Finish: March 2021
Principal Investigator: Maciej Stefańczyk,List of selected publications: