Publications

Our research activity

Filter

Showing items.

2019

  2018

  1. M. Stefańczyk
   Wykorzystanie informacji o głębi w celu poprawy jakości deskryptorów RGB
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, p. xx
   [ | | URL ]
  2. W. Dudek and W. Szynkiewicz
   Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów cyber-fizycznych
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 107–118
   [ | | URL ]
  3. T. Winiarski, M. Bogusz, D. Giełdowski, and K. Foryszewski
   Miniaturowy robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji MiniRyś
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 251–260
   [ | | URL ]
  4. T. Winiarski and D. Seredyński
   Wizualizacja sterowników robotów bazujących na teorii agenta upostaciowionego
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 417–426
   [ | | URL ]
  5. T. Winiarski and M. Węgierek
   Wykorzystanie SysML do opisu agenta upostaciowionego
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 407–416
   [ | | URL ]
  6. C. Zieliński, M. Figat, and R. Hexel
   Robotic Systems Implementation Based on FSMs
   in Automation 2018, Cham, 2018, pp. 441–452
   [ | DOI | | URL ]
  7. M. Stefańczyk and W. Kasprzak
   Model-Based 3D Object Recognition in RGB-D Images
   in Bridging the Semantic Gap in Image and Video Analysis,
   H. Kwaśnicka and L. C. Jain, Eds. Springer, 2018, pp. 73–96
   [ | DOI | ]
  8. M. Stefańczyk
   Improving RGB descriptors using depth cues
   in Computer Vision and Graphics, 2018, vol. 11114, pp. 251–262
   [ | DOI | | URL ]

  2017

  1. W. Dudek
   Młodzi Innowacyjni 2017. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
   J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2017, pp. 39–49
   [ | URL ]
  2. M. Figat, C. Zieliński, and R. Hexel
   FSM based specification of robot control system activities
   in Robot Motion and Control (RoMoCo), 2017 11th International Workshop on, 2017, pp. 193–198
   [ | DOI | | URL ]
  3. C. Zieliński, T. Winiarski, and T. Kornuta
   Agent-Based Structures of Robot Systems
   in Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation, 2017, vol. 577, pp. 493–502
   [ | DOI | URL ]
  4. B. Kozakiewicz and T. Winiarski
   Klasyfikacja stawów o zmiennej podatności mechanicznej - część druga
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 2, pp. 15–23, 2017
   [ | DOI | | URL ]
  5. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
   Variable structure robot control systems: The RAPP approach
   Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
   [ | DOI | | URL ]
  6. T. Kornuta and M. Stefańczyk
   MODREG: a modular framework for RGB-D image acquisition and 3D object model registration
   Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 42, no. 3, pp. 183–201, 2017
   [ | DOI ]
  7. M. Łępicja and T. Kornuta
   Rejestracja chmur punktów: porównanie wariantów wzajemnej rejestracji
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 2, pp. 5–14, 2017
   [ | DOI ]
  8. T. Kornuta and M. Łępicka
   Rejestracja chmur punktów: komponenty systemu
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 1, pp. 19–24, 2017
   [ | DOI ]
  9. B. Kozakiewicz and T. Winiarski
   Klasyfikacja stawów o zmiennej podatności mechanicznej - część pierwsza
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 1, pp. 41–50, 2017
   [ | DOI | | URL ]
  10. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Cloud computing support for the multi-agent robot navigation system
   Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2017
   [ | DOI | | URL ]

  2016

  1. C. Zieliński and M. Figat
   Robot System Design Procedure Based on a Formal Specification
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 511–522
   [ | DOI | | URL ]
  2. A. Wujek and T. Winiarski
   Automated Drawing Recognition and Reproduction with a Multisensory Robotic Manipulation System
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 423–433
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  3. A. Wilkowski and M. Stefańczyk
   Detection and recognition of compound 3D models by hypothesis generation
   Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 659–668, 2016
   [ | DOI | ]
  4. A. Wilkowski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
   Efficient generation of 3D surfel maps using RGB-D sensors
   International Journal of Applied Mathematics And Computer Science (AMCS), vol. 26, no. 1, pp. 99–122, 2016
   [ | DOI | | URL ]
  5. M. Walęcki and C. Zieliński
   Prediction-Based Visual Servo Control
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 693–704
   [ | DOI | URL ]
  6. M. Stefańczyk, M. Laszkowski, and T. Kornuta
   WUT Visual Perception Dataset – a dataset for registration and recognition of objects
   Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 635–645, 2016
   [ | DOI | | URL ]
  7. M. Stefańczyk and R. Pietruch
   Hypothesis generation in generic, model-based object recognition system
   Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 717–727, 2016
   [ | DOI | ]
  8. D. Seredyński and W. Szynkiewicz
   Fast Grasp Learning for Novel Objects
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 681–692
   [ | DOI | URL ]
  9. K. Przerwa, W. Kasprzak, and M. Stefańczyk
   Infrared image-based 3D surface reconstruction of free-form texture-less objects
   in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, pp. 809–820
   [ | DOI | | URL ]
  10. T. Winiarski, K. Banachowicz, M. Walęcki, and J. Bohren
   Multibehavioral position–force manipulator controller
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 651–656
   [ | DOI | | URL ]
  11. T. Winiarski, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and M. Walęcki
   Automated inspection of door parts based on fuzzy recognition system
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 478–483
   [ | DOI | | URL ]
  12. D. Seredyński, K. Banachowicz, and T. Winiarski
   Graph–based potential field for the end–effector control within the torque–based task hierarchy
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 645–650
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  13. D. Seredyński, M. Stefańczyk, K. Banachowicz, B. Świstak, V. Kutia, and T. Winiarski
   Control system design procedure of a mobile robot with various modes of locomotion
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 490–495
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  14. T. Kornuta and M. Stefańczyk
   Utilization of textured stereovision for registration of 3D models of objects
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 1088–10093
   [ | DOI | | URL ]
  15. W. Dudek, K. Banachowicz, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Distributed NAO robot navigation system in the hazard detection application
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 942–947
   [ | DOI | | URL ]
  16. M. Łępicka, T. Kornuta, and M. Stefańczyk
   Utilization of colour in ICP-based point cloud registration
   in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, pp. 821–830
   [ | DOI | | URL ]
  17. T. Kornuta and M. Laszkowski
   Perception subsystem for object recognition and pose estimation in RGB-D images
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 597–607
   [ | DOI | | URL ]
  18. T. Kornuta and M. Stefańczyk
   Porównanie metod akwizycji obrazów RGB-D na potrzeby rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 357–366
   [ | | URL ]
  19. M. Laszkowski and T. Kornuta
   Porównanie metod weryfikacji hipotez obiektów rozpoznawanych w obrazach RGB-D
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 367–376
   [ | | URL ]
  20. M. Stefańczyk and M. Walęcki
   Konstrukcja stolika obrotowego do celów akwizycji widoków do baz obiektów
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 447–455
   [ | | URL ]
  21. T. Winiarski and B. Świstak
   Sterowanie pozycyjno–impedancyjne zmodyfikowanym przemysłowym manipulatorem IRp6 – część pierwsza, struktura sterownika
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 61–70
   [ | | URL ]
  22. B. Świstak and T. Winiarski
   Sterowanie pozycyjno–impedancyjne zmodyfikowanym przemysłowym manipulatorem IRp6 – część druga, sterowanie momentem zespołu napędowego z kompensacją sił tarcia
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 71–80
   [ | | URL ]
  23. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
   Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
   [ | | URL ]
  24. D. Seredyński, K. Banachowicz, and T. Winiarski
   Metody pomiaru siły kontaktu w trójpalczastym chwytaku BarretHand
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 345–354
   [ | | URL ]
  25. K. Banachowicz, D. Seredyński, and T. Winiarski
   Trójosiowy pomiar siły kontaktu w paliczkach chwytaka robota manipulacyjnego
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 335–344
   [ | | URL ]
  26. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Wieloagentowy system nawigacji robotów usługowych wspomagany chmurą obliczeniową
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 245–254
   [ | | URL ]
  27. M. Figat and C. Zieliński
   Metoda specyfikacji robota-kompana
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 39–50
   [ | | URL ]
  28. J. Figat and W. Kasprzak
   Incremental Version Space Merging Approach to 3D Object Model Acquisition for Robot Vision
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 561–571
   [ | DOI | URL ]
  29. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Nao Robot Navigation System Structure Development in an Agent-Based Architecture of the RAPP Platform
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 623–633
   [ | DOI | | URL ]

  2015

  1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, M. Figat, K. T. Szlenk M., W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Zielińska, and J. Figat
   Reconfigurable control architecture for exploratory robots
   in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 130–135
   [ | DOI | | URL ]
  2. C. Zieliński and T. Kornuta
   Programowe struktury ramowe do tworzenia sterowników robotów
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 1, pp. 5–14, 2015
   [ | DOI ]
  3. C. Zieliński and T. Kornuta
   An Object-Based Robot Ontology
   in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, no. 3-14
   [ | DOI | URL ]
  4. T. Winiarski and K. Banachowicz
   Automated generation of component system for the calibration of the service robot kinematic parameters
   in 20th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2015, 2015, pp. 1098–1103
   [ | DOI | | URL ]
  5. T. Winiarski, K. Banachowicz, and D. Seredyński
   Two mode impedance control of Velma service robot redundant arm
   in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 319–328
   [ | DOI | | URL ]
  6. T. Winiarski, K. Banachowicz, and D. Seredyński
   Multi-sensory Feedback Control in Door Approaching and Opening
   in Intelligent Systems’2014, 2015, vol. 323, pp. 57–70
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  7. A. Wilkowski, T. Kornuta, and W. Kasprzak
   Point-Based Object Recognition in RGB-D Images
   in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 593–604
   [ | DOI | URL ]
  8. E. G. Tsardoulias, C. Zieliński, W. Kasprzak, S. Reppou, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, and G. Karagiannis
   Merging Robotics and AAL ontologies: The RAPP methodology
   in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 285–298
   [ | DOI ]
  9. W. Szynkiewicz
   Robot grasp synthesis under object pose uncertainty
   Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, no. 1, pp. 53–61, 2015
   [ | DOI ]
  10. M. Szlenk, C. Zieliński, M. Figat, and T. Kornuta
   Reconfigurable Agent Architecture for Robots Utilising Cloud Computing
   in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 253–264
   [ | DOI ]
  11. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, and C. Zieliński
   Grasp planning taking into account the external wrenches acting on the grasped object
   in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 40–45
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  12. M. Węgierek, B. Świstak, and T. Winiarski
   Modularne środowisko do rywalizacji robotów sportowych śledzących linię
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 3, pp. 61–66, 2015
   [ | DOI | | URL ]
  13. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
   Specification of abstract robot skills in terms of control system behaviours
   in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 139–152
   [ | DOI | | URL ]
  14. T. Kornuta and C. Zieliński
   Robot control system design exemplified by multi-camera visual servoing
   Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 77, no. 3–4, pp. 499–524, 2015
   [ | DOI | ]
  15. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and A. Wilkowski
   Printed steganography applied for the authentication of identity photos in face verification
   in Cybernetics (CYBCONF), 2015 IEEE 2nd International Conference on, 2015, pp. 512–517
   [ | DOI | | URL ]
  16. W. Kasprzak, R. Pietruch, K. B. A. Wilkowski, and T. Kornuta
   Integrating Data- and Model-Driven Analysis of RGB-D Images
   in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 605–616
   [ | DOI | URL ]
  17. M. Janiak and C. Zieliński
   Control System Architecture for the Investigation of Motion Control Algorithms on an Example of the Mobile Platform Rex
   Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, vol. 63, no. 3, pp. 667–678, 2015
   [ | DOI | URL ]
  18. J. Figat and W. Kasprzak
   NAO-mark vs QR-code Recognition by Nao Robot Vision
   in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 55–64
   [ | DOI | URL ]
  19. M. Figat, T. Kornuta, M. Szlenk, and C. Zieliński
   Distributed, reconfigurable architecture for robot companions exemplified by a voice-mail application
   in 20-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2015, 2015
   [ | DOI | URL ]

  2014

  1. C. Zieliński, T. Kornuta, and T. Winiarski
   A Systematic Method of Designing Control Systems for Service and Field Robots
   in 19-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2014, 2014, pp. 1–14
   [ | DOI | | URL ]
  2. C. Zieliński and T. Kornuta
   Diagnostic Requirements in Multi-robot Systems
   in Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics, vol. 230,
   Springer, 2014, pp. 345–356
   [ | DOI | | URL ]
  3. C. Zieliński and T. Kornuta
   Ontologia na potrzeby sterowania robotem usługowym
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 493–502
   [ | URL ]
  4. C. Zieliński and T. Kornuta
   Specification of Tasks in Terms of Object-level Relations for a Two-handed Robot
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 543–552
   [ | URL ]
  5. T. Winiarski and K. Banachowicz
   Sterowanie redundantnym systemem dwuramiennym z aktywnym korpusem
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 2, pp. 433–442
   [ | | URL ]
  6. T. Winiarski and M. Walęcki
   Motor cascade position controllers for service oriented manipulators
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 533–542
   [ | DOI | | URL ]
  7. M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Stefańczyk, T. Winiarski, R. Chojecki, and C. Zieliński
   Korpus robota usługowego Velma
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 1, pp. 5–14
   [ | | URL ]
  8. W. Szynkiewicz
   Synteza chwytu przy niepewności pozycji obiektu
   in Postępy robotyki, vol. 1,
   Oficyna Wydawnicza PW, 2014, pp. 25–34
   [ | URL ]
  9. M. Stefańczyk, M. Walęcki, K. Banachowicz, and T. Winiarski
   Robot usługowy Velma – projekt i konstrukcja głowy
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 2, pp. 451–460
   [ | | URL ]
  10. M. Stefańczyk and M. Walęcki
   Localization of essential door features for mobile manipulation
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 487–496
   [ | DOI | | URL ]
  11. M. Stefańczyk and T. Kornuta
   Akwizycja obrazów RGB-D: metody
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 1, pp. 82–90, 2014
   [ | DOI | | URL ]
  12. M. Stefańczyk and T. Kornuta
   Handling of asynchronous data flow in robot perception subsystems
   in Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots, 2014, vol. 8810, pp. 509–520
   [ | DOI | | URL ]
  13. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, and C. Zieliński
   Sterownik chwytaka trójpalczastego
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 1, pp. 15–24
   [ | | URL ]
  14. F. Psomopoulos, E. Tsardoulias, A. Giokas, C. Zieliński, V. Prunet, I. Trochidis, D. Daney, M. Serrano, L. Courtes, S. Arampatzis, and P. A. Mitkas
   RAPP System Architecture
   in Third International Workshop on Assistance and Service Robotics in a Human Environment ASROB-2014. Workshop in conjunction with IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2014, 2014, pp. 14–18
   [ ]
  15. T. Kornuta and M. Stefańczyk
   Akwizycja obrazów RGB-D: czujniki
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 2, pp. 92–99, 2014
   [ | DOI | | URL ]
  16. T. Kornuta
   Młodzi Innowacyjni 2014. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
   J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014, pp. 114–137
   [ ]
  17. T. Kornuta, K. Katerżawa, and M. Laszkowski
   Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: wnioskowanie probabilistyczne
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 287–296
   [ | | URL ]
  18. T. Kornuta, M. Laszkowski, A. Wilkowski, Ł. Żmuda, and K. Katerżawa
   Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: generacja modeli obiektów
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 277–286
   [ | | URL ]
  19. T. Kornuta, C. Zieliński, and T. Winiarski
   Ontologia robotów manipulacyjnych cz. II: środowisko
   in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 332–341
   [ | | URL ]
  20. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
   Ontologia robotów manipulacyjnych cz. I: robot
   in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 320–331
   [ | | URL ]
  21. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
   Basic 3D solid recognition in RGB-D images
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 421–430
   [ | DOI | | URL ]
  22. T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Laszkowski, M. Figat, J. Figat, and C. Zieliński
   Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
   Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 5, pp. 127–133, 2014
   [ | DOI | | URL ]
  23. K. Katerżawa
   Młodzi Innowacyjni 2014. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
   J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014, pp. 101–113
   [ ]
  24. W. Kasprzak, T. Kornuta, and C. Zieliński
   A virtual receptor in a robot control framework
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 399–408
   [ | URL ]
  25. M. Janiak and C. Zieliński
   Platforma mobilna Rex – struktura układu sterowania
   in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 45–54
   [ | URL ]
  26. J. Figat, T. Kornuta, and W. Kasprzak
   Performance Evaluation of Binary Descriptors of Local Features
   in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2014, vol. 8671, pp. 187–194
   [ | DOI | URL ]

  2013

  1. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
   Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – program sterujący
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 3, pp. 96–102, 2013
   [ | | URL ]
  2. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
   Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – układ sterowania
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 79–85, 2013
   [ | | URL ]
  3. C. Zieliński, W. Kasprzak, T. Kornuta, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, M. Walęcki, T. Winiarski, and T. Zielińska
   Control and Programming of a Multi-Robot-Based Reconfigurable Fixture
   Industrial Robot: An International Journal, vol. 40, no. 4, pp. 329–336, 2013
   [ | DOI | | URL ]
  4. T. Winiarski and A. Woźniak
   Indirect force control development procedure
   Robotica, vol. 31, no. 03, pp. 465–478, Apr. 2013
   [ | DOI | | URL ]
  5. T. Winiarski, K. Banachowicz, and M. Stefańczyk
   Safe strategy of door opening with impedance controlled manipulator
   Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 7, no. 4, pp. 21–26, 2013
   [ | DOI | | URL ]
  6. T. Winiarski and K. Banachowicz
   Opening a door with a redundant impedance controlled robot
   Robot Motion & Control (RoMoCo), 9th Workshop on, pp. 221–226, 2013
   [ | DOI | | URL ]
  7. M. Walęcki, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
   Control system of the active head of a service robot exemplified on visual servoing
   in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 48–53
   [ | DOI | | URL ]
  8. P. Trojanek, T. Kornuta, and C. Zieliński
   Design of asynchronously stimulated robot behaviours
   in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 129–134
   [ | DOI | URL ]
  9. P. Trojanek, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
   Modelling of data flow in component-based robot perception systems
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 2, pp. 260–265, 2013
   [ | | URL ]
  10. M. Stefańczyk, K. Bojar, and W. Kasprzak
   Utilization of Depth and Color Information in Mobile Robotics
   in Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, 2013, vol. 226, pp. 845–854
   [ | DOI | | URL ]
  11. M. Stefańczyk, K. Banachowicz, M. Walęcki, and T. Winiarski
   3D camera and lidar utilization for mobile robot navigation
   Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 7, no. 4, pp. 27–33, 2013
   [ | DOI | | URL ]
  12. D. Seredyński
   Młodzi Innowacyjni 2013. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
   J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2013, pp. 157–166
   [ | VIDEO ]
  13. T. Winiarski and D. Seredyński
   Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji – system sterowania
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 5, pp. 93–99, 2013
   [ | | URL ]
  14. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, M. Walęcki, M. Stefańczyk, and P. Majcher
   Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji – konstrukcja mechaniczna i elektroniczna
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 1, pp. 162–167, 2013
   [ | | URL ]
  15. D. Seredyński and T. Winiarski
   Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji –- wyniki badań
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 7–8, pp. 107–115, 2013
   [ | | URL ]
  16. T. Kornuta and Ł. Żmuda
   Specification of the structure and behaviours of a robotic system able to determine object convexity
   in 18th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2013, 2013, pp. 350–355
   [ | DOI | | URL ]
  17. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and J. Popiołkiewicz
   The Print-Scan Problem in Printed Steganography of Face Images
   in Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, 2013, vol. 226, pp. 491–500
   [ | DOI | ]
  18. T. Winiarski and K. Banachowicz
   System akwizycji skorygowanej siły uogólnionej kontaktu robota manipulacyjnego z otoczeniem
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 390–394, 2013
   [ | | URL ]

  2012

  1. C. Zieliński, T. Kornuta, M. Stefańczyk, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Walęcki
   Języki programowania robotów przemysłowych
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 11, pp. 10–19, 2012
   [ | ]
  2. C. Zieliński, T. Kornuta, and M. Boryń
   Specification of Robotic Systems on an Example of Visual Servoing
   in 10th International IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO 2012), 2012, vol. 10, no. 1, pp. 45–50
   [ ]
  3. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, T. Winiarski, and M. Walęcki
   Specification of a Multi-agent Robot-Based Reconfigurable Fixture Control System
   Robot Motion & Control 2011 (Lecture Notes in Control & Information Sciences), vol. 422, pp. 171–182, 2012
   [ | DOI | | URL ]
  4. T. Winiarski, K. Banachowicz, and M. Stefańczyk
   Bezpieczna strategia otwierania drzwi robotem manipulacyjnym KUKA-LWR
   in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 2, pp. 395–404
   [ | | URL ]
  5. M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Stefańczyk, R. Chojecki, M. Wiśniowski, and T. Winiarski
   Uniwersalna struktura sprzętu badawczo–dydaktycznej platformy mobilnej
   XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, vol. 1, pp. 305–314, 2012
   [ | | URL ]
  6. R. Chojecki, B. Siemiątkowska, J. Michalski, M. Walęcki, and M. Wiśniowski
   Non-Destructive Robotized Inspection of Weld Joints via TOFD Technique
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 2, pp. 228–233, 2012
   [ ]
  7. R. Chojecki, J. Michalski, M. Walęcki, and M. Wiśniowski
   Terenowa platforma mobilna RoMegAT
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 2, pp. 289–292, 2012
   [ ]
  8. M. Walęcki, K. Banachowicz, and T. Winiarski
   Research oriented motor controllers for robotic applications
   in Robot Motion and Control 2011 (LNCiS) Lecture Notes in Control & Information Sciences, 2012, vol. 422, pp. 193–203
   [ | DOI | | URL ]
  9. P. Trojanek
   Design and implementation of robot control systems reacting to asynchronous events
   PhD thesis, WUT, 2012
   [ | URL ]
  10. T. Kornuta and M. Stefańczyk
   DisCODe: komponentowa struktura ramowa do przetwarzania danychsensorycznych
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 7-8, pp. 76–85, 2012
   [ | | URL ]
  11. T. Kornuta and C. Zieliński
   Specyfikacja struktur serwomechanizmów wizyjnych
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 2, pp. 370–376, 2012
   [ ]
  12. W. Szynkiewicz
   Skill-Based Bimanual Manipulation Planning
   Journal of Telecommunications and Information Technology, no. 4, pp. 54–62, 2012
   [ | URL ]
  13. M. Stefańczyk, K. Banachowicz, M. Walęcki, and T. Winiarski
   Nawigacja robotem Elektron z wykorzystaniem kamery 3D i lidaru
   in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 1, pp. 265–274
   [ | | URL ]
  14. M. Stefańczyk and W. Kasprzak
   Multimodal segmentation of dense depth maps and associated color information
   in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2012, vol. 7594, pp. 626–632
   [ | DOI | | URL ]
  15. B. Siemiątkowska, R. Chojecki, M. Wiśniowski, M. Walęcki, and J. M. M. Wielgat
   Mobile System for Non Destructive Testing of Weld Joints via Time of Flight Diffraction (TOFD) Technique
   Robot motion & control 2011 (Lecture Notes in Control & Information Sciences), vol. 422, pp. 65–74, 2012
   [ ]
  16. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and C. Zieliński
   Projektowanie układów sterowania robotów. Część II: Aktywna wizja
   in Proceedings of the 12th National Conference on Robotics – Advances in Robotics, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 607–616
   [ | | URL ]
  17. T. Kornuta
   Design of Structures and Behaviours of Robot Control Systems Using Active Vision
   PhD thesis, Warsaw University of Technology, 2012
   [ | | URL ]
  18. T. Kornuta and C. Zieliński
   Projektowanie układów sterowania robotów. Część I: metodyka
   in Proceedings of the 12th National Conference on Robotics – Advances in Robotics, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 599–606
   [ | ]
  19. W. Kasprzak and M. Stefańczyk
   3D semantic map computation based on depth map and video image
   in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2012, vol. 7594, pp. 441–448
   [ | DOI | | URL ]
  20. M. Boryń and T. Kornuta
   Dobór nastaw regulatorów w serwomechanizmach wizyjnych
   in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 182, no. 2, pp. 617–626
   [ | ]

  2011

  1. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
   Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
   KAiR – Postępy Automatyki i Robotyki, vol. 16, no. 2, pp. 577–592, 2011
   [ | | URL ]
  2. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
   Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
   in Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki, 2011, vol. 1, pp. 1102–1115
   [ ]
  3. T. Winiarski
   Elementary behaviours implementation in postion–force control tasks for robot manipulators
   in Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów,
   J. Kacprzyk, Ed. PIAP, 2011, pp. 39–56
   [ | | URL ]
  4. T. Kornuta and C. Zieliński
   Behavior-based control system of a robot actively recognizing hand postures
   in 15th IEEE International Conference on Advanced Robotics, ICAR 2011, 2011, pp. 265–270
   [ ]
  5. T. Kornuta and C. Zieliński
   Dekompozycja systemu sterowania robota-kasjera
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 41–48, 2011
   [ ]
  6. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
   Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 2. Przykład zastosowania
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 10, pp. 84–91, 2011
   [ | | URL ]
  7. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
   Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 9, pp. 84–87, 2011
   [ | | URL ]
  8. T. Winiarski, K. Banachowicz, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, and K. Czajkowski
   Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – sterowanie
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 6, pp. 52–57, 2011
   [ | | URL ]
  9. W. Szynkiewicz, K. Czajkowski, C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, and K. Banachowicz
   Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – planowanie chwytów
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 7–8, pp. 75–81, 2011
   [ | | URL ]
  10. K. Mianowski, K. Banachowicz, T. Winiarski, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and K. Czajkowski
   Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – konstrukcja
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 5, pp. 46–52, 2011
   [ | | URL ]
  11. T. Kornuta, T. Bem, and T. Winiarski
   Utilization of the FraDIA for development of robotic vision subsystems on the example of checkers’ playing robot
   Machine GRAPHICS & VISION, vol. 4, pp. 495–520, 2011
   [ | | URL ]
  12. M. Boryń, T. Kornuta, and C. Zieliński
   Struktura ramowa do implementacji i testowania serwomechanizmów wizyjnych
   Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 677–686, 2011
   [ ]
  13. C. Zieliński and T. Kornuta
   Generation of Linear Cartesian Trajectories for Robots Using Industrial Motion-Controllers
   in 16th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2011, 2011, pp. 62–67
   [ ]

  2010

  1. C. Zieliński and T. Winiarski
   Motion Generation in the MRROC++ Robot Programming Framework
   International Journal of Robotics Research, vol. 29, no. 4, pp. 386–413, 2010
   [ | DOI | | URL ]
  2. C. Zieliński, T. Winiarski, P. Trojanek, and T. Kornuta
   Multi-agent control system specification of a robot based reconfigurable fixture
   in Problems in Robotics, 2010, vol. 2, pp. 691–702
   [ | | URL ]
  3. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, T. Kornuta, and P. Trojanek
   Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: MRROC++ –- programowa struktura ramowa do tworzenia sterowników systemów wielorobotowych
   vol. 15,
   S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monographs of the Committee for Automation and Robotics of Polish Academy of Sciences, EXIT, 2010, pp. 317–384
   [ ]
  4. C. Zieliński
   Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń
   vol. 15,
   S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Centarowicz, and C. Zieliński, Eds. EXIT, 2010, pp. 267–300
   [ ]
  5. C. Zieliński and T. Winiarski
   General specification of multi-robot control system structures
   Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, vol. 58, no. 1, 2010
   [ | DOI | | URL ]
  6. P. Wawrzyński and T. Winiarski
   Optymalizacja trajektorii manipulatora w oparciu o metody uczenia się
   in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 2, pp. 485–494
   [ | | URL ]
  7. T. Kornuta
   Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część I: Struktura
   in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 563–572
   [ | URL ]
  8. T. Kornuta
   Application of the FraDIA vision framework for robotic purposes
   in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, Part II, 2010, vol. 6375, pp. 65–72
   [ | URL ]
  9. T. Kornuta and M. Pruchniak
   Utilization of GPU for real–time vision in robotics
   in Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, 2010, pp. 44–49
   [ | URL ]
  10. T. Bem, T. Kornuta, and T. Winiarski
   Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część II: Aplikacje
   in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 573–582
   [ | | URL ]
  11. M. Staniak and C. Zieliński
   Structures of visual servos
   Robotics and Autonomous Systems, vol. 58, no. 8, pp. 940–954, 2010
   [ | DOI | URL ]

  2009

  1. T. Winiarski
   Specification and implementation of force control tasks for robot manipulators
   PhD thesis, WUT, 2009
   [ | | URL ]
  2. T. Winiarski and C. Zieliński
   Specification of multi-robot controllers on an example of a haptic device
   in Robot Motion and Control 2009 (LNCiS) Lecture Notes in Control & Information Sciences, 2009, vol. 396, pp. 227–242
   [ | DOI | | URL ]

  2008

  1. T. Winiarski and C. Zieliński
   Sterowanie interakcją manipulatora ze środowiskiem - część druga
   in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 483–492
   [ | | URL ]
  2. T. Winiarski and C. Zieliński
   Sterowanie interakcją manipulatora ze środowiskiem - część pierwsza
   in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 473–482
   [ | | URL ]
  3. T. Winiarski, M. Staniak, and C. Zieliński
   Równoległe siłowo-wizyjne sterowanie robotami
   XVI Krajowa Konferencja Automatyki, 2008
   [ | | URL ]
  4. T. Winiarski and C. Zieliński
   Podstawy Sterowania Siłowego w Robotach
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 12, no. 6, pp. 5–10, 2008
   [ | | URL ]
  5. P. Trojanek
   Mechanizmy komunikacji jawnej w programowych strukturach ramowych
   in X Krajowa Konferencja Robotyki - Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 369–378
   [ | URL ]
  6. M. Staniak, T. Winiarski, and C. Zieliński
   Parallel Visual-Force Control
   in Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS ’08, Nice, France, 2008
   [ | DOI | | URL ]
  7. P. Trojanek and C. Zieliński
   A Method of Integrating Robot Programming Frameworks
   in 17th CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics, and Control (RoManSy’08), 2008
   [ | | URL ]
  8. T. Kornuta and C. Zieliński
   Wykorzystanie przez robota aktywnej wizji do identyfikacji obiektów
   in X Krajowa Konferencja Robotyki, 2008, vol. Problemy Robotyki, Tom 2, Roboty Inteligentne, pp. 661–670
   [ | | URL ]
  9. A. Karbowski, M. Majchrowski, and P. Trojanek
   jParalize – a simple, free and lightweight tool for parallelizing Matlab calculations on multicores and in clusters
   Minisymposium on HPC Software: Tools, Libraries and Frameworks, PARA 2008: 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing. NTNU, Trondheim, Norway, May-2008
   [ | | URL ]
  10. R. Chojecki, M. Olszewski, T. Pietrzak, P. Fryc, and M. Walęcki
   Budowa inspekcyjnego robota mobilnego WARRIOR I
   in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 153–160
   [ ]

  2007

  1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, M. Staniak, W. Czajewski, and T. Kornuta
   Rubik’s cube as a benchmark validating MRROC++ as an implementation tool for service robot control systems
   Industrial Robot: An International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 368–375, 2007
   [ | DOI | | URL ]
  2. C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, A. Rydzewski, and W. Szynkiewicz
   End-Effector Sensors Role in Service Robots
   in Robot Motion and Control 2007 (LNCiS) Lecture Notes in Control and Information Sciences, 2007, pp. 401–413
   [ | DOI | | URL ]
  3. P. Trojanek, C. Zieliński, and W. Szynkiewicz
   Definition and Composition of Individual Robot Behaviours in Cooperative Box Pushing
   in Proceedings of the 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (on CD), 2007
   [ | | URL ]
  4. W. Czajewski and M. Staniak
   Real-Time Image Segmentation for Visual Servoing
   ICANNGA, vol. 2, pp. 633–640, 2007
   [ | DOI ]

  2006

  1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, W. Czajewski, and M. Staniak
   Układanie kostki Rubika jako zadanie testujące zdolności robota usługowego
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 237–246
   [ | | URL ]
  2. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Majchrowski
   Sterowanie zespołu heterogenicznych robotów na przykładzie pchania pudła
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 299–308
   [ | URL ]
  3. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, A. Rydzewski, and T. Winiarski
   Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 257–266
   [ | | URL ]
  4. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, and M. Staniak
   Rubik’s Cube Puzzle as a Benchmark for Service Robots
   in 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2006, 2006, pp. 579–584
   [ | | URL ]
  5. T. Winiarski and C. Zieliński
   Sterowanie siłowe w systemach dwuramiennych
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 267–276
   [ | | URL ]
  6. W. Szynkiewicz, R. Chojecki, A. Rydzewski, M. Majchrowski, and P. Trojanek
   Modułowy robot mobilny Elektron
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 1,
   K. Tchoń, Ed. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006, pp. 265–274
   [ | URL ]
  7. W. Szynkiewicz, C. Zieliński, W. Czajewski, and T. Winiarski
   Control Architecture for Sensor-Based Two-Handed Manipulation
   in CISM Courses and Lectures – 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, June 20–24, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 237–244
   [ | DOI | | URL ]
  8. M. Staniak and C. Zieliński
   Serwomechanizmy wizyjne - część 2
   Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 11, pp. 30–34, 2006
   [ | | URL ]
  9. M. Staniak and C. Zieliński
   Serwomechanizmy wizyjne - część 1
   Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 5, pp. 9–12, 2006
   [ | | URL ]
  10. M. Staniak and W. Czajewski
   Object localisation and identification for the purpose of manipulation (in Polish)
   IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 2, pp. 85–94, 2006
   [ ]
  11. M. Olszewski, B. Siemiątkowska, R. Chojecki, P. Marcinkiewicz, P. Trojanek, and M. Majchrowski
   Mobile robot localization using laser range scanner and omni-camera
   in CISM Courses and Lectures - 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 229–236
   [ | | URL ]
  12. T. Kornuta, M. Wojtyra, K. Mianowski, and C. Zieliński
   Kalibracja systemu wielorobotowego
   in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 97–106
   [ | | URL ]

  2005

  1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Applications of MRROC++ Robot Programming Framework
   in Proceedings of the 5th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’05, Dymaczewo, Poland, 2005, pp. 251–257
   [ | | URL ]
  2. T. Winiarski and C. Zieliński
   Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozycyjno–siłowego robotów
   in Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, 2005, vol. 1, pp. 85–94
   [ | URL ]
  3. T. Winiarski and C. Zieliński
   Implementation of Position–Force Control in MRROC++
   in Proceedings of the 5th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’05, Dymaczewo, Poland,
   2005, pp. 259–264
   [ | | URL ]
  4. M. Majchrowski, P. Trojanek, and W. Szynkiewicz
   Sterowanie robotem mobilnym w zastosowaniu do ligi RoboCup
   in VIII Krajowa Konferencja Robotyki – Przemysłowe i medyczne systemu robotyczne, 2005, vol. 2, pp. 233–242
   [ | URL ]

  2004

  1. W. Czajewski, M. Staniak, and C. Zieliński
   Pewne aspekty wykorzystania informacji wizyjnej w robotach usługowych
   Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, vol. 1, pp. 53–64, Jun. 2004
   [ ]
  2. W. Czajewski and M. Staniak
   Visual Identification of the Rubik’s Cube in Human Environment
   Przegląd Elektrotechniczny, no. 4, pp. 311–314, 2004
   [ ]