Publications

Our research activity

Filter

Showing items.

2023

 1. R. Nebeluk, K. Zarzycki, D. Seredyński, P. Chaber, M. Figat, P. D. Domański, and C. Zieliński
  Predictive tracking of an object by a pan–tilt camera of a robot
  Nonlinear Dynamics, vol. 111, no. 9, pp. 8383–8395, 2023
  [ ]
 2. T. Winiarski
  MeROS: SysML-based Metamodel for ROS-based Systems
  arXiv preprint arXiv:2303.08254, 2023
  [ | DOI | ]
 3. W. Dudek, N. Miguel, and T. Winiarski
  SPSysML: A meta-model for quantitative evaluation of Simulation-Physical Systems
  arXiv preprint arXiv:2303.09565, 2023
  [ | DOI | ]
 4. B. Kozakiewicz and T. Winiarski
  Spring based on flat permanent magnets: design, analysis and use in variable stiffness actuator
  Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, vol. 21, no. 1, pp. 101–120, 2023
  [ | DOI | | URL ]

2022

 1. M. Ławryńczuk, P. M. Marusak, P. Chaber, and D. Seredyński
  Initialisation of Optimisation Solvers for Nonlinear Model Predictive Control: Classical vs. Hybrid Methods
  Energies, vol. 15, no. 7, p. 2483, 2022
  [ ]
 2. P. Pałka, C. Zieliński, W. Dudek, D. Seredyński, and W. Szynkiewicz
  Communication-Focused Top-Down Design of Robotic Systems Based on Binary Decomposition
  Energies, vol. 15, no. 21, p. 7983, 2022
  [ ]
 3. T. Winiarski and D. Seredyński
  EARL - dziedzinowy język opisu systemów cyberfizycznych
  in XVI Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2022, vol. 1, pp. 223–232
  [ | | URL ]
 4. M. Figat and C. Zieliński
  Parameterised robotic system meta-model expressed by Hierarchical Petri nets
  Robotics and Autonomous Systems, p. 103987, 2022
  [ | DOI | | URL ]

2021

 1. D. Seredyński
  System sterowania dwurękiego robota usługowego
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 25, no. 242, pp. 37–44, Apr. 2021
  [ | DOI | | URL ]
 2. W. Dudek
  Prudent management of interruptible tasks executed by a service robot
  PhD thesis, Warsaw University of Technology, 2021
  [ | | URL ]
 3. T. Zielińska, E. Jezierski, K. Kozłowski, P. Szynkarczyk, K. Tchoń, and C. Zieliński
  Rozwój robotyki w Polsce
  Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 25, no. 1, pp. 5–16, 2021
  [ ]
 4. C. Zieliński
  in Automatic Control, Robotics and Information Processing, vol. 296,
  P. Kulczycki, J. Korbicz, and J. Kacprzyk, Eds. Springer, 2021, pp. 523–561
  [ | DOI ]
 5. D. Gruszczyński and M. Stefańczyk
  Active fall prevention: robotic vision in AAL
  arXiv preprint arXiv:2103.09298, 2021
  [ | | URL ]
 6. K. Chachuła and M. Stefańczyk
  The utilization of spherical camera in simulation for service robotics
  arXiv preprint arXiv:2103.09297, 2021
  [ | | URL ]
 7. J. Karwowski, W. Dudek, M. Węgierek, and T. Winiarski
  HuBeRo-a Framework to Simulate Human Behaviour in Robot Research
  Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 15, no. 1, pp. 31–38, 2021
  [ | DOI | ]
 8. T. Winiarski, J. Sikora, D. Seredyński, and W. Dudek
  DAIMM Simulation Platform for Dual-Arm Impedance Controlled Mobile Manipulation
  in 7th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA), 2021, pp. 180–184
  [ | DOI | | URL ]
 9. T. Winiarski, S. Jarocki, and D. Seredyński
  Grasped Object Weight Compensation in Reference to Impedance Controlled Robots
  Energies, vol. 14, no. 20, p. 6693, 2021
  [ | DOI | | URL ]

2020

 1. C. Zieliński
  Polecane książki: „Wieloagentowe systemy decyzyjne”
  Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 24, no. 4, p. 98, 2020
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Koboty – w przemyśle i laboratoriach badawczych.
  Automatyka, vol. 12, pp. 28–40, 2020
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Specification of Agent Based Robotic Systems Using Hierarchical Finite State Automatons
  in Advanced, Contemporary Control, Cham, 2020, pp. 465–476
  [ | DOI ]
 4. M. Figat and C. Zieliński
  Robotic System Specification Methodology Based on Hierarchical Petri Nets
  IEEE Access, vol. 8, pp. 71617–71627, Apr. 2020
  [ | DOI | URL ]
 5. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Węgierek, D. Seredyński, M. Figat, and C. Zieliński
  Agent-based approach to the design of a multimodal interface for cyber-security event visualisation control
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 68, no. No. 5 (October), pp. 1187–1205, 2020
  [ | DOI | ]
 6. M. Stefańczyk and T. Bocheński
  Mixing deep learning with classical vision for object recognition
  Journal of WSCG, vol. 28, no. 1-2, pp. 147–154, 2020
  [ | DOI | ]
 7. W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, C. Zieliński, W. Dudek, M. Stefańczyk, A. Wilkowski, and M. Figat
  Utilisation of Embodied Agents in the Design of Smart Human–Computer Interfaces – A Case Study in Cyberspace Event Visualisation Control
  Electronics, vol. 9, no. 6, p. 976, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 8. A. Wilkowski, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Training Data Extraction and Object Detection in Surveillance Scenario
  Sensors, vol. 20, no. 9, p. 2689, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 9. T. Winiarski, W. Dudek, M. Stefańczyk, Ł. Zieliński, D. Giełdowski, and D. Seredyński
  An intent-based approach for creating assistive robots’ control systems
  arXiv preprint arXiv:2005.12106, 2020
  [ | DOI | ]
 10. W. Dudek and T. Winiarski
  Scheduling of a Robot’s Tasks With the TaskER Framework
  IEEE Access, vol. 8, pp. 161449–161471, 2020
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 11. T. Winiarski, M. Węgierek, D. Seredyński, W. Dudek, K. Banachowicz, and C. Zieliński
  EARL – Embodied Agent-Based Robot Control Systems Modelling Language
  Electronics, vol. 9, no. 2-379, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 12. C. Zieliński
  Zastosowanie agentów upostaciowionych do projektowania systemów robotycznych
  in Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020, pp. 469–499
  [ ]
 13. T. Kornuta, C. Zieliński, and T. Winiarski
  A universal architectural pattern and specification method for robot control system design
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 68, no. 1, pp. 3–29, 2020
  [ | DOI | | URL ]
 14. T. Winiarski, P. Balsam, M. Węgierek, S. Borodzicz-Jażdżyk, W. Dudek, K. Banachowicz, J. Kochanowski, and M. Marchel
  A concept of a measuring system for probe kinesthetic parameters identification during echocardiography examination
  arXiv preprint arXiv:2007.13387, 2020
  [ | | URL ]
 15. N. S. Brenčič, M. Dragoi, I. Mocanu, and T. Winiarski
  Intuitive and Intelligent Solutions for Elderly Care
  in Digital Health in Focus of Predictive, Preventive and Personalised Medicine,
  L. Chaari, Ed. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 101–108
  [ | DOI | | URL ]

2019

 1. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
  Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 2
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 5–18, 2019
  [ | DOI | URL ]
 2. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
  Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 1
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 41–54, 2019
  [ | DOI | URL ]
 3. A. Wilkowski, W. Kasprzak, and M. Stefańczyk
  Object detection in the police surveillance scenario
  in Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2019, vol. 18, pp. 363–372
  [ | DOI | URL ]
 4. W. Dudek, M. Węgierek, J. Karwowski, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Task harmonisation for a single–task robot controller
  in 12th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2019, pp. 86–91
  [ | DOI | | URL ]
 5. D. Seredyński, T. Winiarski, and C. Zieliński
  FABRIC: Framework for Agent-Based Robot Control Systems
  in 12th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2019, pp. 215–222
  [ | DOI | | URL ]
 6. C. Zieliński
  General Robotic System Software Design Methodology
  in 15th IFToMM World Congress, June 30 – July 4, 2019, Kraków, Poland, 2019
  [ ]
 7. C. Zieliński, M. Figat, and R. Hexel
  Communication Within Multi-FSM Based Robotic Systems
  Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 93, no. 3, pp. 787–805, Mar. 2019
  [ | DOI | | URL ]
 8. M. Figat and C. Zieliński
  Methodology of Designing Multi-agent Robot Control Systems Utilising Hierarchical Petri Nets
  in The 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Canada, Montreal, 2019, pp. 3363–3369
  [ | | URL ]
 9. M. Figat and C. Zieliński
  Hierarchical Petri Net Representation of Robot Systems
  in Automation 2019, Cham, 2019, pp. 492–501
  [ | DOI | | URL ]
 10. W. Dudek and W. Szynkiewicz
  Cyber-security for Mobile Service Robots–Challenges for Cyber-physical System Safety
  Journal of Telecommunications and Information Technology, 2019
  [ | DOI | | URL ]
 11. M. Stefańczyk, D. Seredyński, and M. Węgierek
  Handcrafted features for CNN – is it worth it?
  in Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji PP-RAI’2019 Conference Proceedings, 2019, pp. 146–149
  [ | URL ]

2018

 1. C. Zieliński
  Architektury systemów robotycznych tworzone z agentów upostaciowionych
  XV Krajowa Konferencja Robotyki - Postępy robotyki, vol. 196, pp. 379–394, 2018
  [ ]
 2. M. Figat and C. Zieliński
  Model agenta upostaciowionego bazujący na hierarchicznej sieci Petriego
  XV Krajowa Konferencja Robotyki - Postępy robotyki, vol. 196, pp. 395–406, 2018
  [ ]
 3. M. Stefańczyk
  Wykorzystanie informacji o głębi w celu poprawy jakości deskryptorów RGB
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, p. xx
  [ | | URL ]
 4. W. Dudek and W. Szynkiewicz
  Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów cyber-fizycznych
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 107–118
  [ | | URL ]
 5. T. Winiarski, M. Bogusz, D. Giełdowski, and K. Foryszewski
  Miniaturowy robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji MiniRyś
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 251–260
  [ | | URL ]
 6. T. Winiarski and D. Seredyński
  Wizualizacja sterowników robotów bazujących na teorii agenta upostaciowionego
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 417–426
  [ | | URL ]
 7. T. Winiarski and M. Węgierek
  Wykorzystanie SysML do opisu agenta upostaciowionego
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 407–416
  [ | | URL ]
 8. C. Zieliński, M. Figat, and R. Hexel
  Robotic Systems Implementation Based on FSMs
  in Automation 2018, Cham, 2018, pp. 441–452
  [ | DOI | | URL ]
 9. M. Stefańczyk and W. Kasprzak
  Model-Based 3D Object Recognition in RGB-D Images
  in Bridging the Semantic Gap in Image and Video Analysis,
  H. Kwaśnicka and L. C. Jain, Eds. Springer, 2018, pp. 73–96
  [ | DOI | ]
 10. M. Stefańczyk
  Improving RGB descriptors using depth cues
  in Computer Vision and Graphics, 2018, vol. 11114, pp. 251–262
  [ | DOI | | URL ]

2017

 1. E. G. Tsardoulias, A. M. Kintsakis, K. Panayiotou, A. G. Thallas, S. E. Reppou, G. G. Karagiannis, M. Iturburu, S. Arampatzis, C. Zieliński, V. Prunet, F. E. Psomopoulos, A. L. Symeonidis, and P. A. Mitkas
  Towards an integrated robotics architecture for social inclusion – The RAPP paradigm
  Cognitive Systems Research, vol. 43, pp. 157–173, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 2. K. Sagar, L. de Leonardo, R. Molfino, T. Zielińska, C. Zieliński, D. Zlatanov, and M. Zoppi
  The SwarmItFix Pilot
  Procedia Manufacturing, vol. 11, pp. 413–422, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 3. W. Dudek
  Młodzi Innowacyjni 2017. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2017, pp. 39–49
  [ | URL ]
 4. M. Figat, C. Zieliński, and R. Hexel
  FSM based specification of robot control system activities
  in Robot Motion and Control (RoMoCo), 2017 11th International Workshop on, 2017, pp. 193–198
  [ | DOI | | URL ]
 5. C. Zieliński, T. Winiarski, and T. Kornuta
  Agent-Based Structures of Robot Systems
  in Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation, 2017, vol. 577, pp. 493–502
  [ | DOI | URL ]
 6. B. Kozakiewicz and T. Winiarski
  Klasyfikacja stawów o zmiennej podatności mechanicznej - część druga
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 2, pp. 15–23, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 7. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
  Variable structure robot control systems: The RAPP approach
  Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 8. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  MODREG: a modular framework for RGB-D image acquisition and 3D object model registration
  Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 42, no. 3, pp. 183–201, 2017
  [ | DOI ]
 9. M. Łępicja and T. Kornuta
  Rejestracja chmur punktów: porównanie wariantów wzajemnej rejestracji
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 2, pp. 5–14, 2017
  [ | DOI ]
 10. T. Kornuta and M. Łępicka
  Rejestracja chmur punktów: komponenty systemu
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 1, pp. 19–24, 2017
  [ | DOI ]
 11. B. Kozakiewicz and T. Winiarski
  Klasyfikacja stawów o zmiennej podatności mechanicznej - część pierwsza
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 1, pp. 41–50, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 12. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Cloud computing support for the multi-agent robot navigation system
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2017
  [ | DOI | | URL ]

2016

 1. W. Dudek, K. Banachowicz, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Distributed NAO robot navigation system in the hazard detection application
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 942–947
  [ | DOI | | URL ]
 2. X. He, C. Zieliński, S. Davy, and L. Shi
  A Constrained Guess-Check Approach for Resource Allocation in the Robot Control System Design
  in Advances in Reconfigurable Mechanisms and Robots II, Cham, 2016, pp. 913–925
  [ | DOI | ]
 3. S. E. Reppou, E. G. Tsardoulias, A. M. Kintsakis, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, F. E. Psomopoulos, G. T. Karagiannis, C. Zieliński, V. Prunet, J.-P. Merlet, M. Iturburu, and A. Gkiokas
  RAPP: A Robotic-Oriented Ecosystem for Delivering Smart User Empowering Applications for Older People
  International Journal of Social Robotics, vol. 8, no. 4, pp. 539–552, Aug. 2016
  [ | DOI | | URL ]
 4. C. Zieliński and M. Figat
  Robot System Design Procedure Based on a Formal Specification
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 511–522
  [ | DOI | | URL ]
 5. A. Wujek and T. Winiarski
  Automated Drawing Recognition and Reproduction with a Multisensory Robotic Manipulation System
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 423–433
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 6. A. Wilkowski and M. Stefańczyk
  Detection and recognition of compound 3D models by hypothesis generation
  Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 659–668, 2016
  [ | DOI | ]
 7. A. Wilkowski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Efficient generation of 3D surfel maps using RGB-D sensors
  International Journal of Applied Mathematics And Computer Science (AMCS), vol. 26, no. 1, pp. 99–122, 2016
  [ | DOI | | URL ]
 8. M. Walęcki and C. Zieliński
  Prediction-Based Visual Servo Control
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 693–704
  [ | DOI | URL ]
 9. M. Stefańczyk, M. Laszkowski, and T. Kornuta
  WUT Visual Perception Dataset – a dataset for registration and recognition of objects
  Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 635–645, 2016
  [ | DOI | | URL ]
 10. M. Stefańczyk and R. Pietruch
  Hypothesis generation in generic, model-based object recognition system
  Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 717–727, 2016
  [ | DOI | ]
 11. D. Seredyński and W. Szynkiewicz
  Fast Grasp Learning for Novel Objects
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 681–692
  [ | DOI | URL ]
 12. K. Przerwa, W. Kasprzak, and M. Stefańczyk
  Infrared image-based 3D surface reconstruction of free-form texture-less objects
  in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, pp. 809–820
  [ | DOI | | URL ]
 13. T. Winiarski, K. Banachowicz, M. Walęcki, and J. Bohren
  Multibehavioral position–force manipulator controller
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 651–656
  [ | DOI | | URL ]
 14. T. Winiarski, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and M. Walęcki
  Automated inspection of door parts based on fuzzy recognition system
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 478–483
  [ | DOI | | URL ]
 15. D. Seredyński, K. Banachowicz, and T. Winiarski
  Graph–based potential field for the end–effector control within the torque–based task hierarchy
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 645–650
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 16. D. Seredyński, M. Stefańczyk, K. Banachowicz, B. Świstak, V. Kutia, and T. Winiarski
  Control system design procedure of a mobile robot with various modes of locomotion
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 490–495
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 17. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Utilization of textured stereovision for registration of 3D models of objects
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 1088–10093
  [ | DOI | | URL ]
 18. M. Łępicka, T. Kornuta, and M. Stefańczyk
  Utilization of colour in ICP-based point cloud registration
  in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, pp. 821–830
  [ | DOI | | URL ]
 19. T. Kornuta and M. Laszkowski
  Perception subsystem for object recognition and pose estimation in RGB-D images
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 597–607
  [ | DOI | | URL ]
 20. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Porównanie metod akwizycji obrazów RGB-D na potrzeby rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 357–366
  [ | | URL ]
 21. M. Laszkowski and T. Kornuta
  Porównanie metod weryfikacji hipotez obiektów rozpoznawanych w obrazach RGB-D
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 367–376
  [ | | URL ]
 22. M. Stefańczyk and M. Walęcki
  Konstrukcja stolika obrotowego do celów akwizycji widoków do baz obiektów
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 447–455
  [ | | URL ]
 23. T. Winiarski and B. Świstak
  Sterowanie pozycyjno–impedancyjne zmodyfikowanym przemysłowym manipulatorem IRp6 – część pierwsza, struktura sterownika
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 61–70
  [ | | URL ]
 24. B. Świstak and T. Winiarski
  Sterowanie pozycyjno–impedancyjne zmodyfikowanym przemysłowym manipulatorem IRp6 – część druga, sterowanie momentem zespołu napędowego z kompensacją sił tarcia
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 71–80
  [ | | URL ]
 25. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
  Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
  [ | | URL ]
 26. D. Seredyński, K. Banachowicz, and T. Winiarski
  Metody pomiaru siły kontaktu w trójpalczastym chwytaku BarretHand
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 345–354
  [ | | URL ]
 27. K. Banachowicz, D. Seredyński, and T. Winiarski
  Trójosiowy pomiar siły kontaktu w paliczkach chwytaka robota manipulacyjnego
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 335–344
  [ | | URL ]
 28. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Wieloagentowy system nawigacji robotów usługowych wspomagany chmurą obliczeniową
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 245–254
  [ | | URL ]
 29. M. Figat and C. Zieliński
  Metoda specyfikacji robota-kompana
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 39–50
  [ | | URL ]
 30. J. Figat and W. Kasprzak
  Incremental Version Space Merging Approach to 3D Object Model Acquisition for Robot Vision
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 561–571
  [ | DOI | URL ]
 31. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Nao Robot Navigation System Structure Development in an Agent-Based Architecture of the RAPP Platform
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 623–633
  [ | DOI | | URL ]

2015

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, M. Figat, K. T. Szlenk M., W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Zielińska, and J. Figat
  Reconfigurable control architecture for exploratory robots
  in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 130–135
  [ | DOI | | URL ]
 2. C. Zieliński and T. Kornuta
  Programowe struktury ramowe do tworzenia sterowników robotów
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 1, pp. 5–14, 2015
  [ | DOI ]
 3. C. Zieliński and T. Kornuta
  An Object-Based Robot Ontology
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, no. 3-14
  [ | DOI | URL ]
 4. T. Winiarski and K. Banachowicz
  Automated generation of component system for the calibration of the service robot kinematic parameters
  in 20th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2015, 2015, pp. 1098–1103
  [ | DOI | | URL ]
 5. T. Winiarski, K. Banachowicz, and D. Seredyński
  Two mode impedance control of Velma service robot redundant arm
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 319–328
  [ | DOI | | URL ]
 6. T. Winiarski, K. Banachowicz, and D. Seredyński
  Multi-sensory Feedback Control in Door Approaching and Opening
  in Intelligent Systems’2014, 2015, vol. 323, pp. 57–70
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 7. A. Wilkowski, T. Kornuta, and W. Kasprzak
  Point-Based Object Recognition in RGB-D Images
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 593–604
  [ | DOI | URL ]
 8. E. G. Tsardoulias, C. Zieliński, W. Kasprzak, S. Reppou, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, and G. Karagiannis
  Merging Robotics and AAL ontologies: The RAPP methodology
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 285–298
  [ | DOI ]
 9. W. Szynkiewicz
  Robot grasp synthesis under object pose uncertainty
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, no. 1, pp. 53–61, 2015
  [ | DOI ]
 10. M. Szlenk, C. Zieliński, M. Figat, and T. Kornuta
  Reconfigurable Agent Architecture for Robots Utilising Cloud Computing
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 253–264
  [ | DOI ]
 11. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, and C. Zieliński
  Grasp planning taking into account the external wrenches acting on the grasped object
  in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 40–45
  [ | DOI | | URL | VIDEO ]
 12. M. Węgierek, B. Świstak, and T. Winiarski
  Modularne środowisko do rywalizacji robotów sportowych śledzących linię
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 3, pp. 61–66, 2015
  [ | DOI | | URL ]
 13. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Specification of abstract robot skills in terms of control system behaviours
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 139–152
  [ | DOI | | URL ]
 14. T. Kornuta and C. Zieliński
  Robot control system design exemplified by multi-camera visual servoing
  Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 77, no. 3–4, pp. 499–524, 2015
  [ | DOI | ]
 15. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and A. Wilkowski
  Printed steganography applied for the authentication of identity photos in face verification
  in Cybernetics (CYBCONF), 2015 IEEE 2nd International Conference on, 2015, pp. 512–517
  [ | DOI | | URL ]
 16. W. Kasprzak, R. Pietruch, K. B. A. Wilkowski, and T. Kornuta
  Integrating Data- and Model-Driven Analysis of RGB-D Images
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 605–616
  [ | DOI | URL ]
 17. M. Janiak and C. Zieliński
  Control System Architecture for the Investigation of Motion Control Algorithms on an Example of the Mobile Platform Rex
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, vol. 63, no. 3, pp. 667–678, 2015
  [ | DOI | URL ]
 18. J. Figat and W. Kasprzak
  NAO-mark vs QR-code Recognition by Nao Robot Vision
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 55–64
  [ | DOI | URL ]
 19. M. Figat, T. Kornuta, M. Szlenk, and C. Zieliński
  Distributed, reconfigurable architecture for robot companions exemplified by a voice-mail application
  in 20-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2015, 2015
  [ | DOI | URL ]

2014

 1. T. Zielińska, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and C. Zieliński
  Path Planning for Robotized Mobile Supports
  Journal of Mechanism and Machine Theory, vol. 78, pp. 51–64, 2014
  [ | DOI ]
 2. C. Zieliński and T. Kornuta
  Specification of Tasks in Terms of Object-Level Relations for a Two-Handed Robot
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Cham, 2014, pp. 543–552
  [ | DOI ]
 3. W. Kasprzak, T. Kornuta, and C. Zieliński
  A Virtual Receptor in a Robot Control Framework
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Cham, 2014, pp. 399–408
  [ | DOI ]
 4. M. Janiak and C. Zieliński
  Platforma mobilna Rex – struktura układu sterowania)
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki. Kudowa Zdrój, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 45–54
  [ ]
 5. C. Zieliński and T. Kornuta
  Ontologia na potrzeby sterowania robotem usługowym
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z. 194, t. 2, pp. 493–502, 2014
  [ ]
 6. T. Zielińska, W. Kasprzak, C. Zieliński, and W. Szynkiewicz
  Distributing the Supporting Heads for Robotized Machining
  in Advances on Theory and Practice of Robots and Manipulators, Cham, 2014, pp. 509–517
  [ | DOI | ]
 7. C. Zieliński, T. Kornuta, and T. Winiarski
  A Systematic Method of Designing Control Systems for Service and Field Robots
  in 19-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2014, 2014, pp. 1–14
  [ | DOI | | URL ]
 8. C. Zieliński and T. Kornuta
  Diagnostic Requirements in Multi-robot Systems
  in Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics, vol. 230,
  Springer, 2014, pp. 345–356
  [ | DOI | | URL ]
 9. C. Zieliński and T. Kornuta
  Ontologia na potrzeby sterowania robotem usługowym
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 493–502
  [ | URL ]
 10. C. Zieliński and T. Kornuta
  Specification of Tasks in Terms of Object-level Relations for a Two-handed Robot
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 543–552
  [ | URL ]
 11. T. Winiarski and K. Banachowicz
  Sterowanie redundantnym systemem dwuramiennym z aktywnym korpusem
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 2, pp. 433–442
  [ | | URL ]
 12. T. Winiarski and M. Walęcki
  Motor cascade position controllers for service oriented manipulators
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 533–542
  [ | DOI | | URL ]
 13. M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Stefańczyk, T. Winiarski, R. Chojecki, and C. Zieliński
  Korpus robota usługowego Velma
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 1, pp. 5–14
  [ | | URL ]
 14. W. Szynkiewicz
  Synteza chwytu przy niepewności pozycji obiektu
  in Postępy robotyki, vol. 1,
  Oficyna Wydawnicza PW, 2014, pp. 25–34
  [ | URL ]
 15. M. Stefańczyk, M. Walęcki, K. Banachowicz, and T. Winiarski
  Robot usługowy Velma – projekt i konstrukcja głowy
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 2, pp. 451–460
  [ | | URL ]
 16. M. Stefańczyk and M. Walęcki
  Localization of essential door features for mobile manipulation
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 487–496
  [ | DOI | | URL ]
 17. M. Stefańczyk and T. Kornuta
  Akwizycja obrazów RGB-D: metody
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 1, pp. 82–90, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 18. M. Stefańczyk and T. Kornuta
  Handling of asynchronous data flow in robot perception subsystems
  in Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots, 2014, vol. 8810, pp. 509–520
  [ | DOI | | URL ]
 19. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, and C. Zieliński
  Sterownik chwytaka trójpalczastego
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 1, pp. 15–24
  [ | | URL ]
 20. F. Psomopoulos, E. Tsardoulias, A. Giokas, C. Zieliński, V. Prunet, I. Trochidis, D. Daney, M. Serrano, L. Courtes, S. Arampatzis, and P. A. Mitkas
  RAPP System Architecture
  in Third International Workshop on Assistance and Service Robotics in a Human Environment ASROB-2014. Workshop in conjunction with IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2014, 2014, pp. 14–18
  [ ]
 21. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Akwizycja obrazów RGB-D: czujniki
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 2, pp. 92–99, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 22. T. Kornuta
  Młodzi Innowacyjni 2014. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014, pp. 114–137
  [ ]
 23. T. Kornuta, K. Katerżawa, and M. Laszkowski
  Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: wnioskowanie probabilistyczne
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 287–296
  [ | | URL ]
 24. T. Kornuta, M. Laszkowski, A. Wilkowski, Ł. Żmuda, and K. Katerżawa
  Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: generacja modeli obiektów
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 277–286
  [ | | URL ]
 25. T. Kornuta, C. Zieliński, and T. Winiarski
  Ontologia robotów manipulacyjnych cz. II: środowisko
  in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 332–341
  [ | | URL ]
 26. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Ontologia robotów manipulacyjnych cz. I: robot
  in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 320–331
  [ | | URL ]
 27. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Basic 3D solid recognition in RGB-D images
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 421–430
  [ | DOI | | URL ]
 28. T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Laszkowski, M. Figat, J. Figat, and C. Zieliński
  Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 5, pp. 127–133, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 29. K. Katerżawa
  Młodzi Innowacyjni 2014. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014, pp. 101–113
  [ ]
 30. W. Kasprzak, T. Kornuta, and C. Zieliński
  A virtual receptor in a robot control framework
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 399–408
  [ | URL ]
 31. M. Janiak and C. Zieliński
  Platforma mobilna Rex – struktura układu sterowania
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 45–54
  [ | URL ]
 32. J. Figat, T. Kornuta, and W. Kasprzak
  Performance Evaluation of Binary Descriptors of Local Features
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2014, vol. 8671, pp. 187–194
  [ | DOI | URL ]

2013

 1. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – program sterujący
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 3, pp. 96–102, 2013
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – układ sterowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 79–85, 2013
  [ | | URL ]
 3. C. Zieliński, W. Kasprzak, T. Kornuta, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, M. Walęcki, T. Winiarski, and T. Zielińska
  Control and Programming of a Multi-Robot-Based Reconfigurable Fixture
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 40, no. 4, pp. 329–336, 2013
  [ | DOI | | URL ]
 4. T. Winiarski and A. Woźniak
  Indirect force control development procedure
  Robotica, vol. 31, no. 03, pp. 465–478, Apr. 2013
  [ | DOI | | URL ]
 5. T. Winiarski, K. Banachowicz, and M. Stefańczyk
  Safe strategy of door opening with impedance controlled manipulator
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 7, no. 4, pp. 21–26, 2013
  [ | DOI | | URL ]
 6. T. Winiarski and K. Banachowicz
  Opening a door with a redundant impedance controlled robot
  Robot Motion & Control (RoMoCo), 9th Workshop on, pp. 221–226, 2013
  [ | DOI | | URL ]
 7. M. Walęcki, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
  Control system of the active head of a service robot exemplified on visual servoing
  in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 48–53
  [ | DOI | | URL ]
 8. P. Trojanek, T. Kornuta, and C. Zieliński
  Design of asynchronously stimulated robot behaviours
  in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 129–134
  [ | DOI | URL ]
 9. P. Trojanek, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
  Modelling of data flow in component-based robot perception systems
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 2, pp. 260–265, 2013
  [ | | URL ]
 10. M. Stefańczyk, K. Bojar, and W. Kasprzak
  Utilization of Depth and Color Information in Mobile Robotics
  in Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, 2013, vol. 226, pp. 845–854
  [ | DOI | | URL ]
 11. M. Stefańczyk, K. Banachowicz, M. Walęcki, and T. Winiarski
  3D camera and lidar utilization for mobile robot navigation
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 7, no. 4, pp. 27–33, 2013
  [ | DOI | ]
 12. D. Seredyński
  Młodzi Innowacyjni 2013. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2013, pp. 157–166
  [ | VIDEO ]
 13. T. Winiarski and D. Seredyński
  Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji – system sterowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 5, pp. 93–99, 2013
  [ | | URL ]
 14. D. Seredyński, T. Winiarski, K. Banachowicz, M. Walęcki, M. Stefańczyk, and P. Majcher
  Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji – konstrukcja mechaniczna i elektroniczna
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 1, pp. 162–167, 2013
  [ | | URL ]
 15. D. Seredyński and T. Winiarski
  Robot mobilny o zmiennym sposobie lokomocji –- wyniki badań
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 7–8, pp. 107–115, 2013
  [ | | URL ]
 16. T. Kornuta and Ł. Żmuda
  Specification of the structure and behaviours of a robotic system able to determine object convexity
  in 18th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2013, 2013, pp. 350–355
  [ | DOI | | URL ]
 17. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, and J. Popiołkiewicz
  The Print-Scan Problem in Printed Steganography of Face Images
  in Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, 2013, vol. 226, pp. 491–500
  [ | DOI | ]
 18. T. Winiarski and K. Banachowicz
  System akwizycji skorygowanej siły uogólnionej kontaktu robota manipulacyjnego z otoczeniem
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 390–394, 2013
  [ | | URL ]

2012

 1. P. Trojanek and C. Zieliński
  Metodyka projektowania i narzędzia wspomagające implementację układów sterowania robotów
  in Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR’2012), 2012
  [ ]
 2. C. Zieliński, T. Kornuta, M. Stefańczyk, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Walęcki
  Języki programowania robotów przemysłowych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 11, pp. 10–19, 2012
  [ | ]
 3. C. Zieliński, T. Kornuta, and M. Boryń
  Specification of Robotic Systems on an Example of Visual Servoing
  in 10th International IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO 2012), 2012, vol. 10, no. 1, pp. 45–50
  [ ]
 4. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, T. Winiarski, and M. Walęcki
  Specification of a Multi-agent Robot-Based Reconfigurable Fixture Control System
  Robot Motion & Control 2011 (Lecture Notes in Control & Information Sciences), vol. 422, pp. 171–182, 2012
  [ | DOI | | URL ]
 5. T. Winiarski, K. Banachowicz, and M. Stefańczyk
  Bezpieczna strategia otwierania drzwi robotem manipulacyjnym KUKA-LWR
  in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 2, pp. 395–404
  [ | | URL ]
 6. M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Stefańczyk, R. Chojecki, M. Wiśniowski, and T. Winiarski
  Uniwersalna struktura sprzętu badawczo–dydaktycznej platformy mobilnej
  XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, vol. 1, pp. 305–314, 2012
  [ | | URL ]
 7. R. Chojecki, B. Siemiątkowska, J. Michalski, M. Walęcki, and M. Wiśniowski
  Non-Destructive Robotized Inspection of Weld Joints via TOFD Technique
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 2, pp. 228–233, 2012
  [ ]
 8. R. Chojecki, J. Michalski, M. Walęcki, and M. Wiśniowski
  Terenowa platforma mobilna RoMegAT
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 2, pp. 289–292, 2012
  [ ]
 9. M. Walęcki, K. Banachowicz, and T. Winiarski
  Research oriented motor controllers for robotic applications
  in Robot Motion and Control 2011 (LNCiS) Lecture Notes in Control & Information Sciences, 2012, vol. 422, pp. 193–203
  [ | DOI | | URL ]
 10. P. Trojanek
  Design and implementation of robot control systems reacting to asynchronous events
  PhD thesis, WUT, 2012
  [ | URL ]
 11. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  DisCODe: komponentowa struktura ramowa do przetwarzania danychsensorycznych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 7-8, pp. 76–85, 2012
  [ | | URL ]
 12. T. Kornuta and C. Zieliński
  Specyfikacja struktur serwomechanizmów wizyjnych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 2, pp. 370–376, 2012
  [ ]
 13. W. Szynkiewicz
  Skill-Based Bimanual Manipulation Planning
  Journal of Telecommunications and Information Technology, no. 4, pp. 54–62, 2012
  [ | URL ]
 14. M. Stefańczyk, K. Banachowicz, M. Walęcki, and T. Winiarski
  Nawigacja robotem Elektron z wykorzystaniem kamery 3D i lidaru
  in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 1, pp. 265–274
  [ | | URL ]
 15. M. Stefańczyk and W. Kasprzak
  Multimodal segmentation of dense depth maps and associated color information
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2012, vol. 7594, pp. 626–632
  [ | DOI | | URL ]
 16. B. Siemiątkowska, R. Chojecki, M. Wiśniowski, M. Walęcki, and J. M. M. Wielgat
  Mobile System for Non Destructive Testing of Weld Joints via Time of Flight Diffraction (TOFD) Technique
  Robot motion & control 2011 (Lecture Notes in Control & Information Sciences), vol. 422, pp. 65–74, 2012
  [ ]
 17. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and C. Zieliński
  Projektowanie układów sterowania robotów. Część II: Aktywna wizja
  in Proceedings of the 12th National Conference on Robotics – Advances in Robotics, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 607–616
  [ | | URL ]
 18. T. Kornuta
  Design of Structures and Behaviours of Robot Control Systems Using Active Vision
  PhD thesis, Warsaw University of Technology, 2012
  [ | | URL ]
 19. T. Kornuta and C. Zieliński
  Projektowanie układów sterowania robotów. Część I: metodyka
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 599–606
  [ | ]
 20. W. Kasprzak and M. Stefańczyk
  3D semantic map computation based on depth map and video image
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2012, vol. 7594, pp. 441–448
  [ | DOI | | URL ]
 21. M. Boryń and T. Kornuta
  Dobór nastaw regulatorów w serwomechanizmach wizyjnych
  in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 182, no. 2, pp. 617–626
  [ | ]

2011

 1. P. Trojanek and C. Zieliński
  Specification of complex robot control systems (in Polish)
  Measurements–Automatics–Robotics (PAR), no. 2, pp. 266–274, 2011
  [ ]
 2. P. Trojanek and C. Zieliński
  Decomposition and specification of robot control systems (in Polish)
  in Design, analysis and implementation of real-time systems, 2011, pp. 53–64
  [ ]
 3. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
  Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
  KAiR – Postępy Automatyki i Robotyki, vol. 16, no. 2, pp. 577–592, 2011
  [ | | URL ]
 4. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
  Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
  in Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki, 2011, vol. 1, pp. 1102–1115
  [ ]
 5. T. Winiarski
  Elementary behaviours implementation in postion–force control tasks for robot manipulators
  in Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów,
  J. Kacprzyk, Ed. PIAP, 2011, pp. 39–56
  [ | | URL ]
 6. T. Kornuta and C. Zieliński
  Behavior-based control system of a robot actively recognizing hand postures
  in 15th IEEE International Conference on Advanced Robotics, ICAR 2011, 2011, pp. 265–270
  [ ]
 7. T. Kornuta and C. Zieliński
  Dekompozycja systemu sterowania robota-kasjera
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 41–48, 2011
  [ ]
 8. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
  Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 2. Przykład zastosowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 10, pp. 84–91, 2011
  [ | | URL ]
 9. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
  Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 9, pp. 84–87, 2011
  [ | | URL ]
 10. T. Winiarski, K. Banachowicz, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, and K. Czajkowski
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – sterowanie
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 6, pp. 52–57, 2011
  [ | | URL ]
 11. W. Szynkiewicz, K. Czajkowski, C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, and K. Banachowicz
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – planowanie chwytów
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 7–8, pp. 75–81, 2011
  [ | | URL ]
 12. K. Mianowski, K. Banachowicz, T. Winiarski, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and K. Czajkowski
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – konstrukcja
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 5, pp. 46–52, 2011
  [ | | URL ]
 13. T. Kornuta, T. Bem, and T. Winiarski
  Utilization of the FraDIA for development of robotic vision subsystems on the example of checkers’ playing robot
  Machine GRAPHICS & VISION, vol. 4, pp. 495–520, 2011
  [ | | URL ]
 14. M. Boryń, T. Kornuta, and C. Zieliński
  Struktura ramowa do implementacji i testowania serwomechanizmów wizyjnych
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 677–686, 2011
  [ ]
 15. C. Zieliński and T. Kornuta
  Generation of Linear Cartesian Trajectories for Robots Using Industrial Motion-Controllers
  in 16th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2011, 2011, pp. 62–67
  [ ]

2010

 1. C. Zieliński
  Quo vadis robotyko?
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 5, pp. 5–15, 2010
  [ ]
 2. P. Trojanek and C. Zieliński
  Specyfikacja systemów wielorobotowych w oparciu o sieci Petriego
  in Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. XVII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Gdańsk, SCR’2010, 2010, pp. 47–58
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Formalne podejście do programowania robotów — struktura układu sterującego
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Centarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, EXIT, 2010, pp. 267–300
  [ ]
 4. C. Zieliński and P. Trojanek
  Współpraca robotów
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, EXIT, 2010, pp. 301–315
  [ ]
 5. C. Zieliński and T. Winiarski
  Motion Generation in the MRROC++ Robot Programming Framework
  International Journal of Robotics Research, vol. 29, no. 4, pp. 386–413, 2010
  [ | DOI | | URL ]
 6. C. Zieliński, T. Winiarski, P. Trojanek, and T. Kornuta
  Multi-agent control system specification of a robot based reconfigurable fixture
  in Problems in Robotics, 2010, vol. 2, pp. 691–702
  [ | | URL ]
 7. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, T. Kornuta, and P. Trojanek
  MRROC++ – Robot programing framework for multi-robot controllers development
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: MRROC++ –- programowa struktura ramowa do tworzenia sterowników systemów wielorobotowych, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monographs of the Committee for Automation and Robotics of Polish Academy of Sciences, EXIT, 2010, pp. 317–384
  [ ]
 8. C. Zieliński and T. Winiarski
  General specification of multi-robot control system structures
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, vol. 58, no. 1, pp. 15–28, 2010
  [ | DOI | | URL ]
 9. P. Wawrzyński and T. Winiarski
  Optymalizacja trajektorii manipulatora w oparciu o metody uczenia się
  in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 2, pp. 485–494
  [ | | URL ]
 10. T. Kornuta
  Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część I: Struktura
  in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 563–572
  [ | URL ]
 11. T. Kornuta
  Application of the FraDIA vision framework for robotic purposes
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, Part II, 2010, vol. 6375, pp. 65–72
  [ | URL ]
 12. T. Kornuta and M. Pruchniak
  Utilization of GPU for real–time vision in robotics
  in Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, 2010, pp. 44–49
  [ | URL ]
 13. T. Bem, T. Kornuta, and T. Winiarski
  Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część II: Aplikacje
  in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 573–582
  [ | | URL ]
 14. M. Staniak and C. Zieliński
  Structures of visual servos
  Robotics and Autonomous Systems, vol. 58, no. 8, pp. 940–954, 2010
  [ | DOI | URL ]

2009

 1. C. Zieliński and P. Trojanek
  Stigmergic cooperation of autonomous robots
  Journal of Mechanism and Machine Theory, vol. 44, pp. 656–670, Apr. 2009
  [ ]
 2. N. W. Koh, C. Zieliński, and M. H. Ang
  The Matrix-based Framework: Its role as a Job-Agent Supervisory Controller
  Advanced Robotics, vol. 23, no. 12/13, pp. 1663–1686, Sep. 2009
  [ ]
 3. T. Winiarski
  Specification and implementation of force control tasks for robot manipulators
  PhD thesis, WUT, 2009
  [ | | URL ]
 4. T. Winiarski and C. Zieliński
  Specification of multi-robot controllers on an example of a haptic device
  in Robot Motion and Control 2009 (LNCiS) Lecture Notes in Control & Information Sciences, 2009, vol. 396, pp. 227–242
  [ | DOI | | URL ]

2008

 1. C. Zieliński
  Roboty w służbie ludzi starszych
  in Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa,
  Warszawa: Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz ”Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2008, pp. 154–169
  [ ]
 2. T. Winiarski and C. Zieliński
  Sterowanie interakcją manipulatora ze środowiskiem - część druga
  in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 483–492
  [ | | URL ]
 3. T. Winiarski and C. Zieliński
  Sterowanie interakcją manipulatora ze środowiskiem - część pierwsza
  in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 473–482
  [ | | URL ]
 4. T. Winiarski, M. Staniak, and C. Zieliński
  Równoległe siłowo-wizyjne sterowanie robotami
  XVI Krajowa Konferencja Automatyki, 2008
  [ | | URL ]
 5. T. Winiarski and C. Zieliński
  Podstawy Sterowania Siłowego w Robotach
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 12, no. 6, pp. 5–10, 2008
  [ | | URL ]
 6. P. Trojanek
  Mechanizmy komunikacji jawnej w programowych strukturach ramowych
  in X Krajowa Konferencja Robotyki - Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 369–378
  [ | URL ]
 7. M. Staniak, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Parallel Visual-Force Control
  in Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS ’08, Nice, France, 2008
  [ | DOI | | URL ]
 8. P. Trojanek and C. Zieliński
  A Method of Integrating Robot Programming Frameworks
  in 17th CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics, and Control (RoManSy’08), 2008
  [ | | URL ]
 9. T. Kornuta and C. Zieliński
  Wykorzystanie przez robota aktywnej wizji do identyfikacji obiektów
  in X Krajowa Konferencja Robotyki, 2008, vol. Problemy Robotyki, Tom 2, Roboty Inteligentne, pp. 661–670
  [ | | URL ]
 10. A. Karbowski, M. Majchrowski, and P. Trojanek
  jParalize – a simple, free and lightweight tool for parallelizing Matlab calculations on multicores and in clusters
  Minisymposium on HPC Software: Tools, Libraries and Frameworks, PARA 2008: 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing. NTNU, Trondheim, Norway, May-2008
  [ | | URL ]
 11. R. Chojecki, M. Olszewski, T. Pietrzak, P. Fryc, and M. Walęcki
  Budowa inspekcyjnego robota mobilnego WARRIOR I
  in X Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2008, vol. 2, pp. 153–160
  [ ]

2007

 1. N. W. Koh, C. Zieliński, M. H. Ang, and S. Y. Lim
  Job-agents: How to coordinate them?
  in Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2007, pp. 4436–4441
  [ | DOI ]
 2. C. Zieliński
  Perspektywy wykorzystania robotów
  in Przyszłość: Świat-Europa-Polska, vol. 16, no. 2,
  Warszawa: Biuletyn Komitetu Prognoz ,,Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2007, pp. 67–80
  [ ]
 3. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, M. Staniak, W. Czajewski, and T. Kornuta
  Rubik’s cube as a benchmark validating MRROC++ as an implementation tool for service robot control systems
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 368–375, 2007
  [ | DOI | | URL ]
 4. C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, A. Rydzewski, and W. Szynkiewicz
  End-Effector Sensors Role in Service Robots
  in Robot Motion and Control 2007 (LNCiS) Lecture Notes in Control and Information Sciences, 2007, pp. 401–413
  [ | DOI | | URL ]
 5. P. Trojanek, C. Zieliński, and W. Szynkiewicz
  Definition and Composition of Individual Robot Behaviours in Cooperative Box Pushing
  in Proceedings of the 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (on CD), 2007
  [ | | URL ]
 6. W. Czajewski and M. Staniak
  Real-Time Image Segmentation for Visual Servoing
  ICANNGA, vol. 2, pp. 633–640, 2007
  [ | DOI ]

2006

 1. C. Zieliński
  Transition-Function Based Approach to Structuring Robot Control Software
  in Robot Motion and Control, vol. 335,
  K. Kozłowski, Ed. Springer-Verlag, 2006, pp. 265–286
  [ ]
 2. C. Zieliński, M. H. Ang, and S. Y. Lim
  Matrix-based Supervisory Controller of Transition-Function Specified Robot Controllers
  in CISM Courses and Lectures - 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 229–236
  [ ]
 3. C. Zieliński, J. Lange, T. Zielińska, and K. Mianowski
  Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkołach
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Sterowanie, percepcja i komunikacja, Warszawa, 2006, vol. 1, pp. 255–264
  [ ]
 4. T. Winiarski and C. Zieliński
  Sterowania siłowe w systemach dwuramiennych
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 267–276
  [ ]
 5. M. Pawluk and C. Zieliński
  Niesfalsyfikowane sterowanie adaptacyjne ramieniem robota
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Sterowanie, percepcja i komunikacja, Warszawa, 2006, vol. 1, pp. 131–140
  [ ]
 6. W. Kasprzak, C. Zieliński, A. Janicki, and M. Staniak
  Zastosowanie MRROC++ do budowy układu sterowania robotem zdolnym do werbalnej komunikacji z człowiekiem
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Sterowanie, percepcja i komunikacja, Warszawa, 2006, vol. 1, pp. 297–306
  [ ]
 7. C. Zieliński, K. Malinowski, P. Tatjewski, W. Ogryczak, A. Pacut, E. Toczyłowski, K. Sacha, and W. Kasprzak
  Obszary badań Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej
  Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, no. 10, pp. 289–292, Oct. 2006
  [ ]
 8. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, W. Czajewski, and M. Staniak
  Układanie kostki Rubika jako zadanie testujące zdolności robota usługowego
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 237–246
  [ | | URL ]
 9. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Majchrowski
  Sterowanie zespołu heterogenicznych robotów na przykładzie pchania pudła
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 299–308
  [ | URL ]
 10. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, A. Rydzewski, and T. Winiarski
  Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 257–266
  [ | | URL ]
 11. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, and M. Staniak
  Rubik’s Cube Puzzle as a Benchmark for Service Robots
  in 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2006, 2006, pp. 579–584
  [ | | URL ]
 12. T. Winiarski and C. Zieliński
  Sterowanie siłowe w systemach dwuramiennych
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 267–276
  [ | | URL ]
 13. W. Szynkiewicz, R. Chojecki, A. Rydzewski, M. Majchrowski, and P. Trojanek
  Modułowy robot mobilny Elektron
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 1,
  K. Tchoń, Ed. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006, pp. 265–274
  [ | URL ]
 14. W. Szynkiewicz, C. Zieliński, W. Czajewski, and T. Winiarski
  Control Architecture for Sensor-Based Two-Handed Manipulation
  in CISM Courses and Lectures – 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, June 20–24, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 237–244
  [ | DOI | | URL ]
 15. M. Staniak and C. Zieliński
  Serwomechanizmy wizyjne - część 2
  Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 11, pp. 30–34, 2006
  [ | | URL ]
 16. M. Staniak and C. Zieliński
  Serwomechanizmy wizyjne - część 1
  Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 5, pp. 9–12, 2006
  [ | | URL ]
 17. M. Staniak and W. Czajewski
  Object localisation and identification for the purpose of manipulation (in Polish)
  IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 2, pp. 85–94, 2006
  [ ]
 18. M. Olszewski, B. Siemiątkowska, R. Chojecki, P. Marcinkiewicz, P. Trojanek, and M. Majchrowski
  Mobile robot localization using laser range scanner and omni-camera
  in CISM Courses and Lectures - 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 229–236
  [ | | URL ]
 19. T. Kornuta, M. Wojtyra, K. Mianowski, and C. Zieliński
  Kalibracja systemu wielorobotowego
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 97–106
  [ | | URL ]

2005

 1. C. Zieliński
  Formalizacja opisu struktur ramowych do programowania systemów wielorobotowych
  in VIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, 2005, vol. 2, pp. 53–66
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Formal approach to the design of robot programming frameworks: the behavioural control case
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, vol. 53, no. 1, pp. 57–67, Mar. 2005
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Systematic Approach to the Design of Robot Programming Frameworks
  in Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (on CD), 2005, pp. 639–646
  [ ]
 4. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Applications of MRROC++ Robot Programming Framework
  in Proceedings of the 5th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’05, Dymaczewo, Poland, 2005, pp. 251–257
  [ | | URL ]
 5. T. Winiarski and C. Zieliński
  Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozycyjno–siłowego robotów
  in Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, 2005, vol. 1, pp. 85–94
  [ | URL ]
 6. T. Winiarski and C. Zieliński
  Implementation of Position–Force Control in MRROC++
  in Proceedings of the 5th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’05, Dymaczewo, Poland,
  2005, pp. 259–264
  [ | | URL ]
 7. M. Majchrowski, P. Trojanek, and W. Szynkiewicz
  Sterowanie robotem mobilnym w zastosowaniu do ligi RoboCup
  in VIII Krajowa Konferencja Robotyki – Przemysłowe i medyczne systemu robotyczne, 2005, vol. 2, pp. 233–242
  [ | URL ]

2004

 1. T. Zielińska and C. Zieliński
  Design of machines: historical facts related to the development of walking machines
  in Design of machines: historical facts related to the development of walking machines, 2004, vol. 2, pp. 924–928
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Specification of behavioural embodied agents
  in Fourth International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’04), 2004, pp. 79–84
  [ ]
 3. W. Czajewski, M. Staniak, and C. Zieliński
  Pewne aspekty wykorzystania informacji wizyjnej w robotach usługowych
  Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, vol. 1, pp. 53–64, Jun. 2004
  [ ]
 4. W. Czajewski and M. Staniak
  Visual Identification of the Rubik’s Cube in Human Environment
  Przegląd Elektrotechniczny, no. 4, pp. 311–314, 2004
  [ ]

2003

 1. C. Zieliński, K. Mianowski, K. Nazarczuk, and W. Szynkiewicz
  A Prototype Robot for Polishing and Milling Large Objects
  Industrial Robot, vol. 30, no. 1, pp. 67–76, Jan. 2003
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Podstawy projektowania układów cyfrowych
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
  [ | URL ]
 3. A. Woźniak, W. Szynkiewicz, and C. Zieliński
  Robot controller with a self-measurement capability enabling the identification of friction
  Archives of Control Sciences, vol. 13, no. 4, pp. 391–414, 2003
  [ ]
 4. C. Zieliński
  A Unified Formal Description of Behavioural and Deliberative Robotic Multi-Agent Systems
  in 7th International IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO), 2003, vol. 7, pp. 479–486
  [ ]

2002

 1. C. Zieliński
  Narzędzie do szybkiej weryfikacji koncepcji układu sterowania urządzenia mechatronicznego.
  in Pomiary – Automatyka – Kontrola PAK. nr 1, 2002, pp. 22–24
  [ ]
 2. C. Zieliński and G. Seet
  Integrating Sensors with Robots
  in Robotics Research Centre (RRC) Journal, NTU Singapore, 2002, pp. 15–18
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Motion generators in MRROC++ based robot controller
  in 14th CISM–IFToMM Symposium on Robotics, Ro.Man.Sy’02, Udine, Italy, CISM Courses and Lectures no.438,
  G. Bianchi, J.-P. Guinot, and C. Rzymkowski, Eds. Wien, New York: Springer, 2002, pp. 299–306
  [ | URL ]
 4. C. Zieliński
  Reaction to Errors in Robot Systems
  in Third International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’02, Bukowy Dworek, Poland, 2002, pp. 201–208
  [ ]

2001

 1. C. Zieliński
  Hasła: Automat, Automat cyfrowy, Automat mikroprogramowany, Automat komórkowy
  in Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, vol. 1,
  PWN, 2001, pp. 529–531
  [ ]
 2. C. Zieliński
  By How Much Should a General Purpose Programming Language be Extended to Become a Multi-Robot System Programming Language?
  Advanced Robotics, vol. 15, no. 1, pp. 71–96, 2001
  [ ]
 3. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, and K. Nazarczuk
  Mechatronic Design of Open-Structure Multi-Robot Controllers
  Mechatronics, vol. 11, no. 8, pp. 987–1000, Nov. 2001
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Metody realizacji różnorodnych sposobów programowania systemów wielorobotowych
  in VII Krajowa Konferencja Robotyki – Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 2001, pp. 311–319
  [ ]
 5. K. Antczak and C. Zieliński
  Wykorzystanie krzywych B-sklejanych do generacji trajektorii dla robota frezującego
  in VII Krajowa Konferencja Robotyki – Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 2001, pp. 251–258
  [ ]
 6. C. Zieliński
  A Quasi-Formal Approach to Structuring Multi-Robot System Controllers
  in Second International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’01, 2001, pp. 121–128
  [ ]
 7. M. Staniak and T. Winiarski
  Mobile Robots Project
  in KKAEiOG, 2001
  [ | | URL ]

2000

 1. K. Mianowski, K. Nazarczuk, M. Wojtyra, W. Szynkiewicz, Zieliński, and A. Woźniak
  Application of the RNT Robot to Milling and Polishing
  in Proceedings of the CISM IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators Ro.Man.Sy 13, Zakopane, Poland, 3–6 July,
  2000, pp. 421–429
  [ ]
 2. C. Zieliński and G. Seet
  Industry Standard Networks as a Prototyping Tool Validating Mechatronics Systems
  in Robotics Research Centre (RRC) Journal, NTU Singapore, Jan- uary 2000., 2000, pp. 39–42
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Prototyping Tool for Validating Complex Robot Systems
  in 6th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV’2000, Singapore, 2000, pp. on CD-ROM
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Programming and Control of Multi-Robot Systems
  in 6th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV’2000, Singapore, 2000, pp. on CD-ROM
  [ ]
 5. C. Zieliński
  Implementation of Control Systems for Autonomous Robots
  in 6th Int. Conf. on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV’2000, 5–8 December 2000, Singapore (on CD-ROM), 2000
  [ ]

1999

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and A. Rydzewski
  Metoda konstruowania sterowników systemów wielorobotowych
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. nr 12 (22), pp. 8–14, 1999
  [ ]
 2. C. Zieliński
  The MRROC++ System
  in First Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’99), Kiekrz, Polska, 1999, pp. 147–152
  [ ]
 3. C. Zieliński and W. Szynkiewicz
  Sterownik robota POLYCRANK
  Pomiary – Automatyka – Kontrola PAK, no. 8, pp. 10–16, 1999
  [ ]

1998

 1. C. Zieliński, A. Rydzewski, and W. Szynkiewicz
  Multi-Robot System Controllers
  in Proc. of the 5th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’98, Międzyzdroje, Poland, 1998, vol. 3, pp. 795–800
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Struktura i programowanie sterowników systemów wielorobotowych
  in VI Krajowa Konferencja Robotyki – Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1998, pp. 225–232
  [ ]

1997

 1. C. Zieliński
  Object–Oriented Approach to Programming Multi–Robot Systems
  Proceedings of the 11th CISM IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators Ro.Man.Sy’96 1–4 July 1996, Udine, Italy, pp. 373–380, 1997
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Object-Oriented Robot Programming
  Robotica, vol. 15, pp. 41–48, 1997
  [ ]
 3. W. Szynkiewicz, C. Zieliński, K. Kierzenkowski, and T. Zielińska
  Środowisko programowe do tworzenia sterowników wielorobotowych dla złożonych zastosowań
  Automation’97, vol. 1, pp. 127–134, 5ADAD
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Object–Oriented Programming of Multi–Robot Systems Utilising Sensory Information.
  3rd ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, pp. 176–181, 15ADAD
  [ ]
 5. C. Zieliński
  Object–Oriented Programming of Multi–Robot Systems.
  Proceedings of the 4rd International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’97, pp. 1121–1126, 26ADAD
  [ ]
 6. K. Tchoń, R. Muszyński, and C. Zieliński
  Kinematic Singularities of the IRp–6 manipulator mounted on a track.
  Proceedings of the 4rd International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’97, pp. 913–920, 26ADAD
  [ ]
 7. C. Zieliński and W. Szynkiewicz
  Systemy MRROC i MRROC++; Część I: Struktura
  in Konstrukcja, sterowanie i programowanie złożonych systemów robotycznych,
  C. Zieliński and T. Zielińska, Eds. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997, pp. 25–40
  [ ]
 8. C. Zieliński and W. Szynkiewicz
  Systemy MRROC i MRROC++; Część II: Realizacja
  in Konstrukcja, sterowanie i programowanie złożonych systemów robotycznych,
  C. Zieliński and T. Zielińska, Eds. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997, pp. 41–54
  [ ]
 9. C. Zieliński, A. Rydzewski, W. Szynkiewicz, and A. Woźniak
  Układ sterowania robotem o strukturze szeregowo–równoległej
  in Konstrukcja, sterowanie i programowanie złożonych systemów robotycznych,
  C. Zieliński and T. Zielińska, Eds. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997, pp. 55–76
  [ ]

1996

 1. C. Zieliński
  Reactive Robot Control Applied to Acquiring Moving Objects
  Proceedings of the 3rd International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’96, vol. 3, pp. 893–898, 10ADAD
  [ ]
 2. C. Zieliński and W. Szynkiewicz
  Control of Two 5 d.o.f. Robots Manipulating a Rigid Object
  IEEE Int. Symp. on Industrial Electronics ISIE’96, Warsaw, Poland, vol. 2, pp. 979–984, Jun. 1996
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Zastosowanie sterowania reakcyjnego do chwytania ruchomych przedmiotów
  V Krajowa Konferencja Robotyki, 24ADAD
  [ ]
 4. W. Szynkiewicz and C. Zieliński
  Sterownik dwóch współpracujących robotów o pięciu stopniach swobody
  V Krajowa Konferencja Robotyki, 24ADAD
  [ ]
 5. W. Szynkiewicz, C. Zieliński, K. Kierzenkowski, T. Zielińska, and A. Grodecki
  Rozproszony sterownik wielorobotowy MRROC
  V Krajowa Konferencja Robotyki, 24ADAD
  [ ]

1995

 1. C. Zieliński
  Control of a Multi-Robot System
  2nd Int. Symp. Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’95, Międzyzdroje, Poland, pp. 603–608, 1995
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Robot Programming Methods
  Warsaw: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Rozprawa habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Conference Report: Mixed Bag
  in Mechatronics Conference. Assembly Automation, 1995, vol. 15, pp. 31–33
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Sensorimotor robot control
  in 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, 1995, vol. 2, pp. 797–802
  [ ]

1994

 1. C. Zieliński and T. Zielińska
  Sensor–Based Reactive Robot Control
  in Proceedings of the 10th CISM–IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators, Ro.Man.Sy’94, 1994, pp. 315–322
  [ ]
 2. C. Zieliński and T. Zielińska
  Software for Mechatronic Devices
  Mechatronics: the basis for new Industrial Development, pp. 755–760, 1994
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Reaction based robot control
  Mechatronics, vol. 4, no. 8, pp. 843–860, 1994
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Distributed Software for Mechatronic Systems
  International Journal of Intelligent Mechatronics: Design and Production, vol. 1, no. 1, pp. 11–24, 1994
  [ ]
 5. C. Zieliński
  Sensory Robot Motions
  Archives of Control Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 5–20, 1994
  [ ]

1993

 1. C. Zieliński
  Controller structure for robots with sensors
  Mechatronics, vol. 3, no. 5, pp. 671–686, 1993
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Robot Object-Oriented Pascal Library: ROOPL
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 31, no. 3, pp. 525–535, 1993
  [ ]
 3. Z. T. and C. Zieliński
  Zastosowanie sieci neuronowych w układach sterowania robotów.
  IV Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 2, pp. 225–231, 1993
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Sterownik robotów przeznaczony do celów badawczych
  IV Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 1, pp. 73–80, 1993
  [ ]
 5. C. Zieliński
  Flexible Controller for Robots Equipped with Sensors
  in 9th Symp. Theory and Practice of Robots and Manipulators, Ro.Man.Sy’92, September 1–4, 1992, Udine, Italy, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 187,
  Berlin: Springer-Verlag, 1993, pp. 205–214
  [ ]

1992

 1. C. Zieliński
  Sensor Instructions in Object Level Robot Programming Languages
  Archiwum Budowy Maszyn, vol. 39, no. 1–2, pp. 43–54, 1992
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Description of semantics of robot programming languages
  Mechatronics, vol. 2, no. 2, pp. 171–198, 1992
  [ ]
 3. L. G. Trabasso and C. Zieliński
  Semi–automatic calibration procedure for the vision–robot interface applied to scale model decoration
  Robotica, vol. 10, pp. 303–308, 1992
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Object Level Robot Programming Languages
  in Robotics Research and Applications,
  A. Morecki, W. Muszyński, and K. Tchoń, Eds. Warsaw: WNT Warszawa, 1992, pp. 221–235
  [ ]

1991

 1. C. Zieliński
  TORBOL: An Object Level Robot Programming Language
  Mechatronics, vol. 1, no. 4, pp. 469–485, 1991
  [ ]

1990

 1. C. Zieliński
  Opis semantyki rozkazów języków programowania robotów
  Archiwum Automatyki i Telemechaniki, vol. 1–2, pp. 15–45, 1990
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Incorporation of Sensors in Object-Level Robot Programming Language
  in Proceedings of the 8-thCISM IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators Ro. Man. Sy 90, 2ADAD, pp. 418–425
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Zastosowanie sieci Petriego do opisu działania robota wyposażonego w czujniki.
  III Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 1, pp. 330–335, 1990
  [ ]
 4. A. Wrzoskowicz and C. Zieliński
  Automatyczne tworzenie symbolicznych modeli kinematycznych robotów.
  III Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 1, pp. 306–311, 1990
  [ ]
 5. C. Zieliński and A. Śluzek
  Kinematyczne aspekty sterowania robotami wyposażonymi w narzędzia osiowo symetryczne
  III Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 1, pp. 342–347, 1990
  [ ]
 6. C. Zieliński, A. Grodecki, U. Kręglewska, A. Śluzek, and T. Zielińska
  Koncepcja sterownika robotów przeznaczonego do celów badawczych
  III Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 1, pp. 336–341, 1990
  [ ]

1989

 1. C. Zieliński
  Przegląd cech istniejących języków programowania robotów
  Archiwum Automatyki i Telemechaniki, vol. 3, 1989
  [ ]
 2. C. Zieliński
  TORBOL – język programowania robotów przeznaczonych do wykonywania zadań transportowo-montażowych
  Archiwum Automatyki i Telemechaniki, vol. 3, 1989
  [ ]
 3. T. Zielińska and C. Zieliński
  Levels of walking machine programming languages.
  in Proceedings of the International Conference on Industrial Robots ROBCON’5, 1989
  [ ]

1988

 1. C. Zieliński
  TORBOL – język programowania robotów zorientowany na przemieszczanie obiektów
  X Krajowa Konferencja Automatyki, vol. 3, pp. 61–62, 1988
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Środowisko programowe języka programowania robotów zorientowanego na przemieszczanie obiektów
  II Krajowa Konferencja Robotyki, 1988
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Klasyfikacja i metody definiowania języków programowania robotów: zastosowanie do sformułowania języka zorientowanego na przemieszczanie obiektów.
  PhD thesis, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, 1988
  [ ]

1987

 1. C. Zieliński
  Języki programowania robotów
  in Robotyka. Seria wydawnicza: Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki,
  A. Morecki, Ed. Polska Akademia Nauk, 1987, pp. 129–139
  [ ]

1986

 1. C. Zieliński
  Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania.
  in Elektronizacja nr 10,
  1986, pp. 8–11
  [ ]

1985

 1. C. Zieliński
  Hierarchia języków programowania robotów wraz z opisem semantyki wybranych rozkazów
  Archiwum Automatyki i Telemechaniki, vol. 3–4, pp. 387–405, 1985
  [ ]
 2. C. Zieliński and A. Śluzek
  Kinematyczne aspekty sterowania robotami o pięciu stopniach swobody.
  I Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 2, pp. 121–129, 1985
  [ ]
 3. H. Kruszyński, A. Śluzek, and C. Zieliński
  Analiza porównawcza parametrów wybranych robotów przemysłowych.
  I Krajowa Konferencja Robotyki, vol. 2, pp. 51–64, 1985
  [ ]
 4. C. Zieliński
  Semantics of the low level robot language instructions.
  in Proceedings of the 15th International Symposium on Industrial Robots, 1985, pp. 952–993
  [ ]
 5. A. Śluzek and C. Zieliński
  New data types for 4/5 degree of freedom robot manipulators
  in Proceedings of the 15th International Symposium on Industrial Robots, 1985, pp. 1067–1073
  [ ]

1984

 1. C. Zieliński
  Roboty – Konstrukcja i możliwości zastosowań
  Informatyka, nr 5, pp. 5–7, 1984
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Roboty – Proste języki programowania
  Informatyka, nr 8, pp. 6–8, 1984
  [ ]
 3. C. Zieliński
  Roboty – Złożone języki programowania
  Informatyka, nr 9, pp. 8–11, 1984
  [ ]

1983

 1. C. Zieliński
  Anatomia robotów – Konstrukcja.
  Elektronizacja, nr 11, pp. 16–18, 1983
  [ ]
 2. C. Zieliński
  Anatomia robotów – Systemy sterowania.
  Elektronizacja, nr 12, pp. 13–15, 1983
  [ ]