Supervisors

Maciej Stefańczyk

His main research interests include the use of visual information on many fields, including robotics and computer entertainment systems.

Most of the supervised theses are done in cooperation with Polish students and written in Polish language, hence the further informations are written in Polish. Nevertheless feel free to ask for details in English.

Zasady: korzystania z svn, przygotowania pracy, przygotowania prezentacji i filmu na obronę, zaliczenia pracowni

Tematy prac inżynierskich

Prace inżynierskie w toku

Prace zakończone

2020

2019