Supervisors

Włodzimierz Kasprzak

Research interests: image and speech analysis, computer vision, pattern recognition and artificial intelligence.

Rekonstrukcja 3-wymiarowej powierzchni na podstawie analizy obrazów zawierających widoki obiektu (inż.) Projekt i realizacja aplikacji przeznaczonej do akwizycji i analizy sekwencji obrazów przedstawiających równe widoki ruchomego obiektu (np. dłoni lub głowy człowieka) oraz do rekonstrukcji 3-wymiarowej powierzchni tego obiektu.

Wyznaczanie mapy głębi na podstawie obrazów ze stereo-kamery(inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do akwizycji i analizy obrazów pochodzących ze stereo-pary kamer w celu pozyskania mapy głębi.

Automatyczne rozpoznawanie zdań języka naturalnego (inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do modelowania i rozpoznawania zdań języka naturalnego. Narzędzie do modelowania i rozpoznawania sekwencji cech w oparciu o model HMM (inż.)

Implementacja modelu HMM (ukrytych model Markowa) – algorytmy uczenia parametrów modelu sekwencji cech i algorytmy rozpoznawania sekwencji cech. Projekt znormalizowanego kodera mowy polskiej niezależnego od mówcy(inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do automatycznego wykrywania cech osobniczych mówcy i normalizującego pozyskiwane cechy sygnału mowy tak, aby były niezależne od mówcy.

Automatyczna korekcja błędów skanowania dokumentów (inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do wykrywania i korekcji błędów w skanowanych dokumentach.

Rozpoznawanie obrazów zawierających skanowane dokumenty (inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do wykrywania podobnych obrazów i do identyfikacji identycznych obrazów powstałych w wyniku skanowania dokumentów papierowych.

Interpretacja gestów dłoni w sekwencji obrazów cyfrowych (inż.) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do śledzenia dłoni w sekwencji obrazów i interpretowania gestów dawanych dłonią.

Dialog prowadzony przez człowieka z maszyną w języku naturalnym w oparciu o metodologię systemów z bazą wiedzy (mgr) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do reprezentacji wiedzy i analizy sygnału mowy i jej zastosowanie do prowadzenia dialogu w języku naturalnym w wybranym zakresie (np. połączenia komunikacyjne, diagnozowanie błędów).

System zarządzania zbiorem obrazów zawierających skanowane dokumenty (mgr) Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do wykrywania i korekcji błędów w skanowanych dokumentach oraz do wykrywania podobnych obrazów i do identyfikacji identycznych obrazów dokumentów papierowych.

System wspomagania użytkownika w procesie wyszukiwania informacji w dokumentach internetowych (mgr) Projekt i implementacja inteligentnej wyszukiwarki internetowej, wspomagającej użytkownika w generowaniu słów kluczowych, dzięki analizie zapytań wyraŜonych zdaniami języka naturalnego w oparciu o metody sztucznej inteligencji.

Auto-kalibracja kamery i rekonstrukcja 3-wymiarowej powierzchni na podstawie analizy obrazów zawierających widoki obiektu (mgr) Projekt i realizacja aplikacji przeznaczonej do autokalibracji kamery oraz akwizycji i analizy sekwencji obrazów przedstawiających róŜne widoki ruchomego obiektu (np. dłoni lub głowy człowieka) oraz do rekonstrukcji 3-wymiarowej powierzchni tego obiektu.

System do testowania koderów audio-wideo (mgr) Projekt i realizacja aplikacji przeznaczonej do testowania jakości obrazu i dźwięku, uzyskiwanej przez różne kodery z rodziny MPEG. Określanie jakości koderów na podstawie analizy wyników kompresji i dekompresji dla wzorcowych sekwencji wideo.