Supervisors

Wojciech Szynkiewicz

Proponowane tematy prac dyplomowych

Chwytanie obiektów i manipulacja zręczna za pomocą sztucznej wielopalczastej dłoni (inż./mgr)

Programowanie i realizacja prymitywów (umiejętności) manipulacyjnych robotów usługowych dla zadań wymagających manipulacji dwuręcznej (np. odkręcanie słoika, otwieranie pudełka, itp.) (inż./mgr)

Programowanie precyzyjnych ruchów efektora robota w zadaniach wymagających bezpośredniego kontaktu z otoczeniem (inż./mgr)

Przetwarzanie i scalanie danych pomiarowych z różnych czujników (czujniki zbliżeniowe, skaner laserowy, kompasy, akcelerometry, stereowizja, kamera dookólna) w układzie sterowania robota mobilnego (inż./mgr)

Oprogramowanie algorytmów jednoczesnej lokalizacji i budowy mapy otoczenia (SLAM) przez robota mobilnego (mgr)

Planowanie ruchu roju robotów (inż./mgr)

Systemy wieloagentowe - planowanie i koordynacja działań zespołu robotów (np. zadanie gry drużyny robotów w piłkę nożną - liga RoboCup) (inż./mgr)

Wybrane prace zakończone

2020

2019

2018

2013