Team

Jan Figat


His main fields of interests are Computer Vision, Pattern Recognition and Artificial Intelligence. The crux of his research is an automatic modelling of the complex objects, based on the information from the RGB-D sensor, in order to apply these models to detect objects in a robot's working environment.

Research reports:

          1. T. Kornuta, W. Kasprzak, C. Zieliński, A. Wilkowski, M. Stefańczyk, P. Pałka, J. Figat, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Przerwa, M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Figat, and D. Seredyński
           Tworzenie i badanie algorytmów analizujących pozycję obiektu
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-16, Mar. 2014
           [ ]
          2. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, A. Wilkowski, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
           Tworzenie i badanie interfejsów programowych wymiany danych
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-10, Mar. 2014
           [ ]
          3. W. Szynkiewicz, J. Figat, W. Kasprzak, and K. Banachowicz
           Dobór optymalnego oświetlenia
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-19, Mar. 2014
           [ ]
          4. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Kornuta, A. Wilkowski, J. Figat, and D. Seredyński
           Badanie wydajności algorytmów
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-17, Mar. 2014
           [ ]
          5. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, A. Wilkowski, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
           Tworzenie parametryzowanych algorytmów analizy obrazów i badanie ich zachowania
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-14, Jun. 2014
           [ ]
          1. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, T. Pokorski, K. Przerwa, P. Pałka, M. Figat, J. Figat, and D. Seredyński
           Układ zasilania i sterowniki osi dla robota SORTER
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2013-35, Dec. 2013
           [ ]
          2. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
           Stworzenie stanowiska laboratoryjnego do testowania systemu wizyjnego dla firmy SORTER
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2013-34, Dec. 2013
           [ ]

          Selected projects list (start date):

          2017

          2016

          2015

          2014

          2013

          Selected publications chronological list:

          2017

          1. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
           Variable structure robot control systems: The RAPP approach
           Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
           [ | DOI | | URL ]

          2016

          1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
           Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
           in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
           [ | | URL ]
          2. J. Figat and W. Kasprzak
           Incremental Version Space Merging Approach to 3D Object Model Acquisition for Robot Vision
           in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 561–571
           [ | DOI | URL ]

          2015

          1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, M. Figat, K. T. Szlenk M., W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Zielińska, and J. Figat
           Reconfigurable control architecture for exploratory robots
           in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 130–135
           [ | DOI | | URL ]
          2. J. Figat and W. Kasprzak
           NAO-mark vs QR-code Recognition by Nao Robot Vision
           in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 55–64
           [ | DOI | URL ]

          2014

          1. T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Laszkowski, M. Figat, J. Figat, and C. Zieliński
           Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
           Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 5, pp. 127–133, 2014
           [ | DOI | | URL ]
          2. J. Figat, T. Kornuta, and W. Kasprzak
           Performance Evaluation of Binary Descriptors of Local Features
           in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2014, vol. 8671, pp. 187–194
           [ | DOI | URL ]