Team

Jan Figat


His main fields of interests are Computer Vision, Pattern Recognition and Artificial Intelligence. The crux of his research is an automatic modelling of the complex objects, based on the information from the RGB-D sensor, in order to apply these models to detect objects in a robot's working environment.

Research reports:

       1. T. Kornuta, W. Kasprzak, C. Zieliński, A. Wilkowski, M. Stefańczyk, P. Pałka, J. Figat, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Przerwa, M. Walęcki, K. Banachowicz, M. Figat, and D. Seredyński
        Tworzenie i badanie algorytmów analizujących pozycję obiektu
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-16, Mar. 2014
        [ ]
       2. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, A. Wilkowski, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
        Tworzenie i badanie interfejsów programowych wymiany danych
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-10, Mar. 2014
        [ ]
       3. W. Szynkiewicz, J. Figat, W. Kasprzak, and K. Banachowicz
        Dobór optymalnego oświetlenia
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-19, Mar. 2014
        [ ]
       4. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Kornuta, A. Wilkowski, J. Figat, and D. Seredyński
        Badanie wydajności algorytmów
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-17, Mar. 2014
        [ ]
       5. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, A. Wilkowski, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
        Tworzenie parametryzowanych algorytmów analizy obrazów i badanie ich zachowania
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2014-14, Jun. 2014
        [ ]
       1. C. Zieliński, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Walęcki, T. Pokorski, K. Przerwa, P. Pałka, M. Figat, J. Figat, and D. Seredyński
        Układ zasilania i sterowniki osi dla robota SORTER
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2013-35, Dec. 2013
        [ ]
       2. W. Kasprzak, M. Stefańczyk, K. Przerwa, P. Pałka, and J. Figat
        Stworzenie stanowiska laboratoryjnego do testowania systemu wizyjnego dla firmy SORTER
        Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2013-34, Dec. 2013
        [ ]

       Selected projects list (start date):

       2017

       2016

       2015

       2014

       2013

       Selected publications chronological list:

       2017

       1. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
        Variable structure robot control systems: The RAPP approach
        Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
        [ | DOI | | URL ]

       2016

       1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
        Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
        in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
        [ | | URL ]
       2. J. Figat and W. Kasprzak
        Incremental Version Space Merging Approach to 3D Object Model Acquisition for Robot Vision
        in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 561–571
        [ | DOI | URL ]

       2015

       1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, M. Figat, K. T. Szlenk M., W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Zielińska, and J. Figat
        Reconfigurable control architecture for exploratory robots
        in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 130–135
        [ | DOI | | URL ]
       2. J. Figat and W. Kasprzak
        NAO-mark vs QR-code Recognition by Nao Robot Vision
        in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 55–64
        [ | DOI | URL ]

       2014

       1. T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Laszkowski, M. Figat, J. Figat, and C. Zieliński
        Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
        Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 5, pp. 127–133, 2014
        [ | DOI | | URL ]
       2. J. Figat, T. Kornuta, and W. Kasprzak
        Performance Evaluation of Binary Descriptors of Local Features
        in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2014, vol. 8671, pp. 187–194
        [ | DOI | URL ]