Team

Maciej Staniak


His scientific interests focus on image recognition and visual servoing

Selected projects list (start date):

2007

2003

Selected publications chronological list:

2010

 1. M. Staniak and C. Zieliński
  Structures of visual servos
  Robotics and Autonomous Systems, vol. 58, no. 8, pp. 940–954, 2010
  [ | DOI | URL ]

2008

 1. T. Winiarski, M. Staniak, and C. Zieliński
  Równoległe siłowo-wizyjne sterowanie robotami
  XVI Krajowa Konferencja Automatyki, 2008
  [ | | URL ]
 2. M. Staniak, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Parallel Visual-Force Control
  in Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS ’08, Nice, France, 2008
  [ | DOI | | URL ]

2007

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, M. Staniak, W. Czajewski, and T. Kornuta
  Rubik’s cube as a benchmark validating MRROC++ as an implementation tool for service robot control systems
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 368–375, 2007
  [ | DOI | | URL ]
 2. W. Czajewski and M. Staniak
  Real-Time Image Segmentation for Visual Servoing
  ICANNGA, vol. 2, pp. 633–640, 2007
  [ | DOI ]

2006

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, W. Czajewski, and M. Staniak
  Układanie kostki Rubika jako zadanie testujące zdolności robota usługowego
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 237–246
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, and M. Staniak
  Rubik’s Cube Puzzle as a Benchmark for Service Robots
  in 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2006, 2006, pp. 579–584
  [ | | URL ]
 3. M. Staniak and C. Zieliński
  Serwomechanizmy wizyjne - część 2
  Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 11, pp. 30–34, 2006
  [ | | URL ]
 4. M. Staniak and C. Zieliński
  Serwomechanizmy wizyjne - część 1
  Pomiary-Automatyka-Kontrola PAK, no. 5, pp. 9–12, 2006
  [ | | URL ]
 5. M. Staniak and W. Czajewski
  Object localisation and identification for the purpose of manipulation (in Polish)
  IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 2, pp. 85–94, 2006
  [ ]

2004

 1. W. Czajewski, M. Staniak, and C. Zieliński
  Pewne aspekty wykorzystania informacji wizyjnej w robotach usługowych
  Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, vol. 1, pp. 53–64, Jun. 2004
  [ ]
 2. W. Czajewski and M. Staniak
  Visual Identification of the Rubik’s Cube in Human Environment
  Przegląd Elektrotechniczny, no. 4, pp. 311–314, 2004
  [ ]

2002

 1. T. Winiarski and M. Staniak
  Nawigacja robotem mobilnym
  Master's thesis, IAiIS, 2002
  Tutor: Jarosław Arabas
  [ | URL ]

2001

 1. M. Staniak and T. Winiarski
  Mobile Robots Project
  in KKAEiOG, 2001
  [ | | URL ]