Team

Maciej Węgierek

His scientific interests focus on robot control systems and theirs specification

Selected projects list (start date):

2018

2017

2013

Selected publications chronological list:

2018

 1. T. Winiarski and M. Węgierek
  Wykorzystanie SysML do opisu agenta upostaciowionego
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 407–416
  [ | | URL ]
 2. M. Węgierek
  Agentowa specyfikacja systemu sterującego robota manipulacyjnego IRp-6
  Master’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | PDF ]

2016

 1. M. Węgierek
  Stanowisko badawcze do analizy działania serwomechanizmu wizyjnego dla manipulatora IRp-6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | PDF ]

2015

 1. M. Węgierek, B. Świstak, and T. Winiarski
  Modularne środowisko do rywalizacji robotów sportowych śledzących linię
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 3, pp. 61–66, 2015
  [ | DOI | | URL ]