Dr inż.

Tomasz Kornuta


His scientific interests span from engineering of robot control software (programming frameworks, design patterns, model-driven engineering), to robot ontologies (formalization of knowledge, enabling further automatic processing and realization of complex tasks expressed in an abstract, symbolic manner), to development of intelligent robot behaviors (active perception, visual servoing, force sensing) to robot perception (mainly visual, RGB-D!).

Selected projects list (start date):

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

2003

Selected publications chronological list:

2020

 1. T. Kornuta, C. Zieliński, and T. Winiarski
  A universal architectural pattern and specification method for robot control system design
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 68, no. 1, pp. 3–29, 2020
  [ | DOI | | URL ]

2017

 1. C. Zieliński, T. Winiarski, and T. Kornuta
  Agent-Based Structures of Robot Systems
  in Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation, 2017, vol. 577, pp. 493–502
  [ | DOI | URL ]
 2. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
  Variable structure robot control systems: The RAPP approach
  Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 3. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  MODREG: a modular framework for RGB-D image acquisition and 3D object model registration
  Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 42, no. 3, pp. 183–201, 2017
  [ | DOI ]
 4. M. Łępicja and T. Kornuta
  Rejestracja chmur punktów: porównanie wariantów wzajemnej rejestracji
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 2, pp. 5–14, 2017
  [ | DOI ]
 5. T. Kornuta and M. Łępicka
  Rejestracja chmur punktów: komponenty systemu
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 21, no. 1, pp. 19–24, 2017
  [ | DOI ]

2016

 1. A. Wilkowski, T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Efficient generation of 3D surfel maps using RGB-D sensors
  International Journal of Applied Mathematics And Computer Science (AMCS), vol. 26, no. 1, pp. 99–122, 2016
  [ | DOI | | URL ]
 2. M. Stefańczyk, M. Laszkowski, and T. Kornuta
  WUT Visual Perception Dataset – a dataset for registration and recognition of objects
  Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 440, pp. 635–645, 2016
  [ | DOI | | URL ]
 3. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Utilization of textured stereovision for registration of 3D models of objects
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 1088–10093
  [ | DOI | | URL ]
 4. M. Łępicka, T. Kornuta, and M. Stefańczyk
  Utilization of colour in ICP-based point cloud registration
  in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 2016, pp. 821–830
  [ | DOI | | URL ]
 5. T. Kornuta and M. Laszkowski
  Perception subsystem for object recognition and pose estimation in RGB-D images
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 597–607
  [ | DOI | | URL ]
 6. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Porównanie metod akwizycji obrazów RGB-D na potrzeby rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 357–366
  [ | | URL ]
 7. M. Laszkowski and T. Kornuta
  Porównanie metod weryfikacji hipotez obiektów rozpoznawanych w obrazach RGB-D
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 2, pp. 367–376
  [ | | URL ]

2015

 1. C. Zieliński and T. Kornuta
  Programowe struktury ramowe do tworzenia sterowników robotów
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 19, no. 1, pp. 5–14, 2015
  [ | DOI ]
 2. C. Zieliński and T. Kornuta
  An Object-Based Robot Ontology
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, no. 3-14
  [ | DOI | URL ]
 3. A. Wilkowski, T. Kornuta, and W. Kasprzak
  Point-Based Object Recognition in RGB-D Images
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 593–604
  [ | DOI | URL ]
 4. M. Szlenk, C. Zieliński, M. Figat, and T. Kornuta
  Reconfigurable Agent Architecture for Robots Utilising Cloud Computing
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 253–264
  [ | DOI ]
 5. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Specification of abstract robot skills in terms of control system behaviours
  in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Vol. 2 Robotics., 2015, vol. 351, pp. 139–152
  [ | DOI | | URL ]
 6. T. Kornuta and C. Zieliński
  Robot control system design exemplified by multi-camera visual servoing
  Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 77, no. 3–4, pp. 499–524, 2015
  [ | DOI | ]
 7. W. Kasprzak, R. Pietruch, K. B. A. Wilkowski, and T. Kornuta
  Integrating Data- and Model-Driven Analysis of RGB-D Images
  in Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, 2015, vol. 323, pp. 605–616
  [ | DOI | URL ]
 8. M. Figat, T. Kornuta, M. Szlenk, and C. Zieliński
  Distributed, reconfigurable architecture for robot companions exemplified by a voice-mail application
  in 20-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2015, 2015
  [ | DOI | URL ]

2014

 1. C. Zieliński and T. Kornuta
  Specification of Tasks in Terms of Object-Level Relations for a Two-Handed Robot
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Cham, 2014, pp. 543–552
  [ | DOI ]
 2. W. Kasprzak, T. Kornuta, and C. Zieliński
  A Virtual Receptor in a Robot Control Framework
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Cham, 2014, pp. 399–408
  [ | DOI ]
 3. C. Zieliński and T. Kornuta
  Ontologia na potrzeby sterowania robotem usługowym
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z. 194, t. 2, pp. 493–502, 2014
  [ ]
 4. C. Zieliński, T. Kornuta, and T. Winiarski
  A Systematic Method of Designing Control Systems for Service and Field Robots
  in 19-th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2014, 2014, pp. 1–14
  [ | DOI | | URL ]
 5. C. Zieliński and T. Kornuta
  Diagnostic Requirements in Multi-robot Systems
  in Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics, vol. 230,
  Springer, 2014, pp. 345–356
  [ | DOI | | URL ]
 6. C. Zieliński and T. Kornuta
  Ontologia na potrzeby sterowania robotem usługowym
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 493–502
  [ | URL ]
 7. C. Zieliński and T. Kornuta
  Specification of Tasks in Terms of Object-level Relations for a Two-handed Robot
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 543–552
  [ | URL ]
 8. M. Stefańczyk and T. Kornuta
  Akwizycja obrazów RGB-D: metody
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 1, pp. 82–90, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 9. M. Stefańczyk and T. Kornuta
  Handling of asynchronous data flow in robot perception subsystems
  in Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots, 2014, vol. 8810, pp. 509–520
  [ | DOI | | URL ]
 10. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  Akwizycja obrazów RGB-D: czujniki
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 2, pp. 92–99, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 11. T. Kornuta
  Młodzi Innowacyjni 2014. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014, pp. 114–137
  [ ]
 12. T. Kornuta, K. Katerżawa, and M. Laszkowski
  Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: wnioskowanie probabilistyczne
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 287–296
  [ | | URL ]
 13. T. Kornuta, M. Laszkowski, A. Wilkowski, Ł. Żmuda, and K. Katerżawa
  Rozpoznawanie obiektów w obrazach RGB-D: generacja modeli obiektów
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2014, vol. 194, no. 1, pp. 277–286
  [ | | URL ]
 14. T. Kornuta, C. Zieliński, and T. Winiarski
  Ontologia robotów manipulacyjnych cz. II: środowisko
  in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 332–341
  [ | | URL ]
 15. T. Kornuta, T. Winiarski, and C. Zieliński
  Ontologia robotów manipulacyjnych cz. I: robot
  in Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki, 2014, vol. 20, pp. 320–331
  [ | | URL ]
 16. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and W. Kasprzak
  Basic 3D solid recognition in RGB-D images
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 421–430
  [ | DOI | | URL ]
 17. T. Kornuta, M. Stefańczyk, M. Laszkowski, M. Figat, J. Figat, and C. Zieliński
  Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
  Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR, vol. 18, no. 5, pp. 127–133, 2014
  [ | DOI | | URL ]
 18. W. Kasprzak, T. Kornuta, and C. Zieliński
  A virtual receptor in a robot control framework
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2014, vol. 267, pp. 399–408
  [ | URL ]
 19. J. Figat, T. Kornuta, and W. Kasprzak
  Performance Evaluation of Binary Descriptors of Local Features
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, 2014, vol. 8671, pp. 187–194
  [ | DOI | URL ]

2013

 1. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – program sterujący
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 3, pp. 96–102, 2013
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – układ sterowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 79–85, 2013
  [ | | URL ]
 3. C. Zieliński, W. Kasprzak, T. Kornuta, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, M. Walęcki, T. Winiarski, and T. Zielińska
  Control and Programming of a Multi-Robot-Based Reconfigurable Fixture
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 40, no. 4, pp. 329–336, 2013
  [ | DOI | | URL ]
 4. M. Walęcki, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
  Control system of the active head of a service robot exemplified on visual servoing
  in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 48–53
  [ | DOI | | URL ]
 5. P. Trojanek, T. Kornuta, and C. Zieliński
  Design of asynchronously stimulated robot behaviours
  in Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, 2013, pp. 129–134
  [ | DOI | URL ]
 6. P. Trojanek, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
  Modelling of data flow in component-based robot perception systems
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 2, pp. 260–265, 2013
  [ | | URL ]
 7. T. Kornuta and Ł. Żmuda
  Specification of the structure and behaviours of a robotic system able to determine object convexity
  in 18th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2013, 2013, pp. 350–355
  [ | DOI | | URL ]

2012

 1. C. Zieliński, T. Kornuta, M. Stefańczyk, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Walęcki
  Języki programowania robotów przemysłowych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 11, pp. 10–19, 2012
  [ | ]
 2. C. Zieliński, T. Kornuta, and M. Boryń
  Specification of Robotic Systems on an Example of Visual Servoing
  in 10th International IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO 2012), 2012, vol. 10, no. 1, pp. 45–50
  [ ]
 3. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, T. Winiarski, and M. Walęcki
  Specification of a Multi-agent Robot-Based Reconfigurable Fixture Control System
  Robot Motion & Control 2011 (Lecture Notes in Control & Information Sciences), vol. 422, pp. 171–182, 2012
  [ | DOI | | URL ]
 4. T. Kornuta and M. Stefańczyk
  DisCODe: komponentowa struktura ramowa do przetwarzania danychsensorycznych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 7-8, pp. 76–85, 2012
  [ | | URL ]
 5. T. Kornuta and C. Zieliński
  Specyfikacja struktur serwomechanizmów wizyjnych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 2, pp. 370–376, 2012
  [ ]
 6. T. Kornuta, M. Stefańczyk, and C. Zieliński
  Projektowanie układów sterowania robotów. Część II: Aktywna wizja
  in Proceedings of the 12th National Conference on Robotics – Advances in Robotics, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 607–616
  [ | | URL ]
 7. T. Kornuta
  Design of Structures and Behaviours of Robot Control Systems Using Active Vision
  PhD thesis, Warsaw University of Technology, 2012
  [ | | URL ]
 8. T. Kornuta and C. Zieliński
  Projektowanie układów sterowania robotów. Część I: metodyka
  in XIII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2012, vol. 2, no. 182, pp. 599–606
  [ | ]
 9. M. Boryń and T. Kornuta
  Dobór nastaw regulatorów w serwomechanizmach wizyjnych
  in XII Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki, 2012, vol. 182, no. 2, pp. 617–626
  [ | ]

2011

 1. T. Kornuta and C. Zieliński
  Behavior-based control system of a robot actively recognizing hand postures
  in 15th IEEE International Conference on Advanced Robotics, ICAR 2011, 2011, pp. 265–270
  [ ]
 2. T. Kornuta and C. Zieliński
  Dekompozycja systemu sterowania robota-kasjera
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 41–48, 2011
  [ ]
 3. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
  Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 2. Przykład zastosowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 10, pp. 84–91, 2011
  [ | | URL ]
 4. C. Zieliński, T. Kornuta, P. Trojanek, and T. Winiarski
  Metoda projektowania układów sterowania autonomicznych robotów mobilnych. Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 9, pp. 84–87, 2011
  [ | | URL ]
 5. T. Kornuta, T. Bem, and T. Winiarski
  Utilization of the FraDIA for development of robotic vision subsystems on the example of checkers’ playing robot
  Machine GRAPHICS & VISION, vol. 4, pp. 495–520, 2011
  [ | | URL ]
 6. M. Boryń, T. Kornuta, and C. Zieliński
  Struktura ramowa do implementacji i testowania serwomechanizmów wizyjnych
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 677–686, 2011
  [ ]
 7. C. Zieliński and T. Kornuta
  Generation of Linear Cartesian Trajectories for Robots Using Industrial Motion-Controllers
  in 16th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2011, 2011, pp. 62–67
  [ ]

2010

 1. C. Zieliński, T. Winiarski, P. Trojanek, and T. Kornuta
  Multi-agent control system specification of a robot based reconfigurable fixture
  in Problems in Robotics, 2010, vol. 2, pp. 691–702
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, T. Kornuta, and P. Trojanek
  MRROC++ – Robot programing framework for multi-robot controllers development
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: MRROC++ –- programowa struktura ramowa do tworzenia sterowników systemów wielorobotowych, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monographs of the Committee for Automation and Robotics of Polish Academy of Sciences, EXIT, 2010, pp. 317–384
  [ ]
 3. T. Kornuta
  Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część I: Struktura
  in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 563–572
  [ | URL ]
 4. T. Kornuta
  Application of the FraDIA vision framework for robotic purposes
  in Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics, Part II, 2010, vol. 6375, pp. 65–72
  [ | URL ]
 5. T. Kornuta and M. Pruchniak
  Utilization of GPU for real–time vision in robotics
  in Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, 2010, pp. 44–49
  [ | URL ]
 6. T. Bem, T. Kornuta, and T. Winiarski
  Zastosowanie wizyjnej struktury ramowej FraDIA w aplikacjach robotycznych. Część II: Aplikacje
  in XI Krajowa Konferencja Robotyki – Problemy Robotyki, 2010, vol. 175, no. 2, pp. 573–582
  [ | | URL ]

2008

 1. T. Kornuta and C. Zieliński
  Wykorzystanie przez robota aktywnej wizji do identyfikacji obiektów
  in X Krajowa Konferencja Robotyki, 2008, vol. Problemy Robotyki, Tom 2, Roboty Inteligentne, pp. 661–670
  [ | | URL ]

2007

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, M. Staniak, W. Czajewski, and T. Kornuta
  Rubik’s cube as a benchmark validating MRROC++ as an implementation tool for service robot control systems
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 368–375, 2007
  [ | DOI | | URL ]

2006

 1. T. Kornuta, M. Wojtyra, K. Mianowski, and C. Zieliński
  Kalibracja systemu wielorobotowego
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 97–106
  [ | | URL ]

2005

 1. T. Kornuta
  Akwizycja danych potrzebnych do kalibracji manipulatorów. Podręcznik programowania
  Master's thesis, IAiIS, Warszawa, 2005
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 2. T. Kornuta
  Akwizycja danych potrzebnych do kalibracji manipulatorów.
  Master's thesis, IAiIS, Warszawa, 2005
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2003

 1. T. Kornuta
  Szablony do przetwarzania danych sensorycznych w układach sterowania robotów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2003
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]