Team

Wojciech Dudek


 • LinkedIn ID: wojciech-dudek-24816aaa
 • ORCID iD iconORCID iD: 0000-0001-5326-1034
 • Scopus Author ID: 57140184500
 • Scholar Google ID: Q3emj00AAAAJ
 • Research Gate ID: Wojciech_Dudek4
 • His scientific interests focus on mobile robot control systems, their localization and navigation and harmonization of their tasks

  Selected projects list (start date):

  2022

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2013

  Selected publications chronological list:

  2023

  1. W. Dudek, N. Miguel, and T. Winiarski
   SPSysML: A meta-model for quantitative evaluation of Simulation-Physical Systems
   arXiv preprint arXiv:2303.09565, 2023
   [ | DOI | ]

  2022

  1. P. Pałka, C. Zieliński, W. Dudek, D. Seredyński, and W. Szynkiewicz
   Communication-Focused Top-Down Design of Robotic Systems Based on Binary Decomposition
   Energies, vol. 15, no. 21, p. 7983, 2022
   [ ]
  2. W. Dudek
   Model systemu sterowania robota rozważnie zarządzającego przerywalnymi zadaniami
   in XVI Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2022, vol. 1
   [ | URL ]

  2021

  1. W. Dudek
   Prudent management of interruptible tasks executed by a service robot
   PhD thesis, Warsaw University of Technology, 2021
   [ | | URL ]
  2. J. Karwowski, W. Dudek, M. Węgierek, and T. Winiarski
   HuBeRo-a Framework to Simulate Human Behaviour in Robot Research
   Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 15, no. 1, pp. 31–38, 2021
   [ | DOI | ]
  3. T. Winiarski, J. Sikora, D. Seredyński, and W. Dudek
   DAIMM Simulation Platform for Dual-Arm Impedance Controlled Mobile Manipulation
   in 7th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA), 2021, pp. 180–184
   [ | DOI | | URL ]

  2020

  1. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Węgierek, D. Seredyński, M. Figat, and C. Zieliński
   Agent-based approach to the design of a multimodal interface for cyber-security event visualisation control
   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 68, no. No. 5 (October), pp. 1187–1205, 2020
   [ | DOI | ]
  2. W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, C. Zieliński, W. Dudek, M. Stefańczyk, A. Wilkowski, and M. Figat
   Utilisation of Embodied Agents in the Design of Smart Human–Computer Interfaces – A Case Study in Cyberspace Event Visualisation Control
   Electronics, vol. 9, no. 6, p. 976, 2020
   [ | DOI | | URL ]
  3. T. Winiarski, W. Dudek, M. Stefańczyk, Ł. Zieliński, D. Giełdowski, and D. Seredyński
   An intent-based approach for creating assistive robots’ control systems
   arXiv preprint arXiv:2005.12106, 2020
   [ | DOI | ]
  4. W. Dudek and T. Winiarski
   Scheduling of a Robot’s Tasks With the TaskER Framework
   IEEE Access, vol. 8, pp. 161449–161471, 2020
   [ | DOI | | URL | VIDEO ]
  5. T. Winiarski, M. Węgierek, D. Seredyński, W. Dudek, K. Banachowicz, and C. Zieliński
   EARL – Embodied Agent-Based Robot Control Systems Modelling Language
   Electronics, vol. 9, no. 2-379, 2020
   [ | DOI | | URL ]
  6. T. Winiarski, P. Balsam, M. Węgierek, S. Borodzicz-Jażdżyk, W. Dudek, K. Banachowicz, J. Kochanowski, and M. Marchel
   A concept of a measuring system for probe kinesthetic parameters identification during echocardiography examination
   arXiv preprint arXiv:2007.13387, 2020
   [ | | URL ]

  2019

  1. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
   Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 2
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 5–18, 2019
   [ | DOI | URL ]
  2. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
   Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 1
   Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 41–54, 2019
   [ | DOI | URL ]
  3. W. Dudek, M. Węgierek, J. Karwowski, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Task harmonisation for a single–task robot controller
   in 12th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2019, pp. 86–91
   [ | DOI | | URL ]
  4. W. Dudek and W. Szynkiewicz
   Cyber-security for Mobile Service Robots–Challenges for Cyber-physical System Safety
   Journal of Telecommunications and Information Technology, 2019
   [ | DOI | | URL ]

  2018

  1. W. Dudek and W. Szynkiewicz
   Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów cyber-fizycznych
   in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 107–118
   [ | | URL ]

  2017

  1. W. Dudek
   Młodzi Innowacyjni 2017. Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
   J. Kacprzyk, Ed. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2017, pp. 39–49
   [ | URL ]
  2. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
   Variable structure robot control systems: The RAPP approach
   Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
   [ | DOI | | URL ]
  3. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Cloud computing support for the multi-agent robot navigation system
   Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2017
   [ | DOI | | URL ]

  2016

  1. W. Dudek, K. Banachowicz, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Distributed NAO robot navigation system in the hazard detection application
   in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 942–947
   [ | DOI | | URL ]
  2. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
   Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
   [ | | URL ]
  3. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Wieloagentowy system nawigacji robotów usługowych wspomagany chmurą obliczeniową
   in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 245–254
   [ | | URL ]
  4. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
   Nao Robot Navigation System Structure Development in an Agent-Based Architecture of the RAPP Platform
   in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 623–633
   [ | DOI | | URL ]

  2015

  1. W. Dudek
   Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego NAO
   Master's thesis, IAiIS, 2015
   Tutor: Tomasz Winiarski
   [ | URL ]