Team

Wojciech Szynkiewicz


His main scientific interests focus on grasp planning, and manipulator trajectory planning

Selected projects list (start date):

2020

2018

2017

2014

2013

2008

2007

2005

2003

Selected publications chronological list:

2022

 1. P. Pałka, C. Zieliński, W. Dudek, D. Seredyński, and W. Szynkiewicz
  Communication-Focused Top-Down Design of Robotic Systems Based on Binary Decomposition
  Energies, vol. 15, no. 21, p. 7983, 2022
  [ ]

2020

 1. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Węgierek, D. Seredyński, M. Figat, and C. Zieliński
  Agent-based approach to the design of a multimodal interface for cyber-security event visualisation control
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 68, no. No. 5 (October), pp. 1187–1205, 2020
  [ | DOI | ]
 2. W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, C. Zieliński, W. Dudek, M. Stefańczyk, A. Wilkowski, and M. Figat
  Utilisation of Embodied Agents in the Design of Smart Human–Computer Interfaces – A Case Study in Cyberspace Event Visualisation Control
  Electronics, vol. 9, no. 6, p. 976, 2020
  [ | DOI | | URL ]

2019

 1. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
  Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 2
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 5–18, 2019
  [ | DOI | URL ]
 2. W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, M. Stefańczyk, W. Dudek, M. Figat, M. Węgierek, D. Seredyński, and C. Zieliński
  Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 1
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 23, pp. 41–54, 2019
  [ | DOI | URL ]
 3. W. Dudek, M. Węgierek, J. Karwowski, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Task harmonisation for a single–task robot controller
  in 12th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2019, pp. 86–91
  [ | DOI | | URL ]
 4. W. Dudek and W. Szynkiewicz
  Cyber-security for Mobile Service Robots–Challenges for Cyber-physical System Safety
  Journal of Telecommunications and Information Technology, 2019
  [ | DOI | | URL ]

2018

 1. W. Dudek and W. Szynkiewicz
  Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów cyber-fizycznych
  in XV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2018, vol. 1, pp. 107–118
  [ | | URL ]

2017

 1. C. Zieliński, M. Stefańczyk, T. Kornuta, M. Figat, W. Dudek, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, J. Figat, M. Szlenk, T. Winiarski, K. Banachowicz, T. Zielińska, E. G. Tsardoulias, A. L. Symeonidis, F. E. Psomopoulos, A. M. Kintsakis, P. A. Mitkas, A. Thallas, S. E. Reppou, G. T. Karagiannis, K. Panayiotou, V. Prunet, M. Serrano, J.-P. Merlet, S. Arampatzis, A. Giokas, L. Penteridis, I. Trochidis, D. Daney, and M. Iturburu
  Variable structure robot control systems: The RAPP approach
  Robotics and Autonomous Systems, vol. 94, pp. 226–244, 2017
  [ | DOI | | URL ]
 2. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Cloud computing support for the multi-agent robot navigation system
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2017
  [ | DOI | | URL ]

2016

 1. W. Dudek, K. Banachowicz, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Distributed NAO robot navigation system in the hazard detection application
  in 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2016, 2016, pp. 942–947
  [ | DOI | | URL ]
 2. D. Seredyński and W. Szynkiewicz
  Fast Grasp Learning for Novel Objects
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 681–692
  [ | DOI | URL ]
 3. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, W. Kasprzak, M. Stefańczyk, M. Figat, W. Dudek, J. Figat, M. Szlenk, and T. Zielińska
  Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 5–14
  [ | | URL ]
 4. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Wieloagentowy system nawigacji robotów usługowych wspomagany chmurą obliczeniową
  in XIV Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki, 2016, vol. 1, pp. 245–254
  [ | | URL ]
 5. W. Dudek, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Nao Robot Navigation System Structure Development in an Agent-Based Architecture of the RAPP Platform
  in Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, 2016, vol. 440, pp. 623–633
  [ | DOI | | URL ]

2015

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, M. Figat, K. T. Szlenk M., W. Kasprzak, M. Stefańczyk, T. Zielińska, and J. Figat
  Reconfigurable control architecture for exploratory robots
  in 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015, pp. 130–135
  [ | DOI | | URL ]
 2. W. Szynkiewicz
  Robot grasp synthesis under object pose uncertainty
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, no. 1, pp. 53–61, 2015
  [ | DOI ]

2014

 1. T. Zielińska, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and C. Zieliński
  Path Planning for Robotized Mobile Supports
  Journal of Mechanism and Machine Theory, vol. 78, pp. 51–64, 2014
  [ | DOI ]
 2. T. Zielińska, W. Kasprzak, C. Zieliński, and W. Szynkiewicz
  Distributing the Supporting Heads for Robotized Machining
  in Advances on Theory and Practice of Robots and Manipulators, Cham, 2014, pp. 509–517
  [ | DOI | ]
 3. W. Szynkiewicz
  Synteza chwytu przy niepewności pozycji obiektu
  in Postępy robotyki, vol. 1,
  Oficyna Wydawnicza PW, 2014, pp. 25–34
  [ | URL ]

2013

 1. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – program sterujący
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 3, pp. 96–102, 2013
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, P. Trojanek, T. Kornuta, T. Winiarski, M. Walęcki, W. Kasprzak, W. Szynkiewicz, and T. Zielińska
  Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale – układ sterowania
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 79–85, 2013
  [ | | URL ]
 3. C. Zieliński, W. Kasprzak, T. Kornuta, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, M. Walęcki, T. Winiarski, and T. Zielińska
  Control and Programming of a Multi-Robot-Based Reconfigurable Fixture
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 40, no. 4, pp. 329–336, 2013
  [ | DOI | | URL ]

2012

 1. C. Zieliński, T. Kornuta, M. Stefańczyk, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Walęcki
  Języki programowania robotów przemysłowych
  Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 16, no. 11, pp. 10–19, 2012
  [ | ]
 2. W. Szynkiewicz
  Skill-Based Bimanual Manipulation Planning
  Journal of Telecommunications and Information Technology, no. 4, pp. 54–62, 2012
  [ | URL ]

2011

 1. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
  Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
  KAiR – Postępy Automatyki i Robotyki, vol. 16, no. 2, pp. 577–592, 2011
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, K. Banachowicz, and K. Czajkowski
  Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym
  in Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki, 2011, vol. 1, pp. 1102–1115
  [ ]
 3. T. Winiarski, K. Banachowicz, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, and K. Czajkowski
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – sterowanie
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 6, pp. 52–57, 2011
  [ | | URL ]
 4. W. Szynkiewicz, K. Czajkowski, C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, and K. Banachowicz
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – planowanie chwytów
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 7–8, pp. 75–81, 2011
  [ | | URL ]
 5. K. Mianowski, K. Banachowicz, T. Winiarski, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and K. Czajkowski
  Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – konstrukcja
  Pomiary Automatyka Robotyka, no. 5, pp. 46–52, 2011
  [ | | URL ]

2010

 1. C. Zieliński, T. Winiarski, W. Szynkiewicz, T. Kornuta, and P. Trojanek
  MRROC++ – Robot programing framework for multi-robot controllers development
  in Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: MRROC++ –- programowa struktura ramowa do tworzenia sterowników systemów wielorobotowych, vol. 15,
  S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, and C. Zieliński, Eds. Monographs of the Committee for Automation and Robotics of Polish Academy of Sciences, EXIT, 2010, pp. 317–384
  [ ]

2007

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, M. Staniak, W. Czajewski, and T. Kornuta
  Rubik’s cube as a benchmark validating MRROC++ as an implementation tool for service robot control systems
  Industrial Robot: An International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 368–375, 2007
  [ | DOI | | URL ]
 2. C. Zieliński, T. Winiarski, K. Mianowski, A. Rydzewski, and W. Szynkiewicz
  End-Effector Sensors Role in Service Robots
  in Robot Motion and Control 2007 (LNCiS) Lecture Notes in Control and Information Sciences, 2007, pp. 401–413
  [ | DOI | | URL ]
 3. P. Trojanek, C. Zieliński, and W. Szynkiewicz
  Definition and Composition of Individual Robot Behaviours in Cooperative Box Pushing
  in Proceedings of the 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (on CD), 2007
  [ | | URL ]

2006

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, W. Czajewski, and M. Staniak
  Układanie kostki Rubika jako zadanie testujące zdolności robota usługowego
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 237–246
  [ | | URL ]
 2. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, and M. Majchrowski
  Sterowanie zespołu heterogenicznych robotów na przykładzie pchania pudła
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 299–308
  [ | URL ]
 3. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, K. Mianowski, A. Rydzewski, and T. Winiarski
  Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, 2006, vol. 2, pp. 257–266
  [ | | URL ]
 4. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, T. Winiarski, and M. Staniak
  Rubik’s Cube Puzzle as a Benchmark for Service Robots
  in 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’2006, 2006, pp. 579–584
  [ | | URL ]
 5. W. Szynkiewicz, R. Chojecki, A. Rydzewski, M. Majchrowski, and P. Trojanek
  Modułowy robot mobilny Elektron
  in IX Krajowa Konferencja Robotyki – Postępy Robotyki: Systemy i współdziałanie robotów, vol. 1,
  K. Tchoń, Ed. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006, pp. 265–274
  [ | URL ]
 6. W. Szynkiewicz, C. Zieliński, W. Czajewski, and T. Winiarski
  Control Architecture for Sensor-Based Two-Handed Manipulation
  in CISM Courses and Lectures – 16th CISM–IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, RoManSy’06, June 20–24, Wien, New York, 2006, no. 487, pp. 237–244
  [ | DOI | | URL ]

2005

 1. C. Zieliński, W. Szynkiewicz, and T. Winiarski
  Applications of MRROC++ Robot Programming Framework
  in Proceedings of the 5th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’05, Dymaczewo, Poland, 2005, pp. 251–257
  [ | | URL ]
 2. M. Majchrowski, P. Trojanek, and W. Szynkiewicz
  Sterowanie robotem mobilnym w zastosowaniu do ligi RoboCup
  in VIII Krajowa Konferencja Robotyki – Przemysłowe i medyczne systemu robotyczne, 2005, vol. 2, pp. 233–242
  [ | URL ]

2003

 1. A. Woźniak, W. Szynkiewicz, and C. Zieliński
  Robot controller with a self-measurement capability enabling the identification of friction
  Archives of Control Sciences, vol. 13, no. 4, pp. 391–414, 2003
  [ ]