Theses

Supervisors

Większość tematów prac dyplomowych dotyczy robotyki, ale do ich zrealizowania stosuje się klasyczne narzędzia informatyki – innymi słowy dotyczą zastosowań informatyki w robotyce, a więc głównie programowania. Ogólnym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest zbudowanie robota usługowego, który będzie wspomagał ludzi w ich codziennych obowiązkach. Robot taki musi przejawiać inteligencję w swych zachowaniach oraz aktywnie reagować na zmiany zachodzące w jego środowisku. W związku z tym interesują nas: manipulacja dwuręczna, wzrok, dotyk, słuch, mowa, logika rozmyta oraz uczenie się. Poniższe tematy są elementami składowymi powyższej wizji. Nie stanowią one wyczerpującej listy – mogą się pojawić nowe tematy w wyniku dyskusji z zainteresowanymi.


 • Prof, Ph.D., D.Sc., Eng.
  Włodzimierz Kasprzak

  Research interests: image and speech analysis, computer vision, pattern recognition and artificial intelligence.


 • Ph.D., Eng.
  Wojciech Szynkiewicz


 • Ph.D., Eng.
  Tomasz Winiarski

  His scientific interests focus on Systems Engineering in robotic domain, especially modelling and development of robot controllers and programming methods of robot control systems. The research targets service and assistive robots as well as didactic robotic platforms. His personal experience concerns development and modelling of robotic frameworks, manipulator position-force and impedance control, safety in robotic research.


 • M.Sc., Eng.
  Maciej Stefańczyk

  His main research interests include the use of visual information on many fields, including robotics and computer entertainment systems.


 • M.Sc., Eng.
  Dawid Seredyński

  His main scientific interests focus on grasp planning, manipulator trajectory planning and development of robotic applications


 • Ph.D., Eng.
  Wojciech Dudek

  His scientific interests focus on mobile robot control systems, their localization and navigation and harmonization of their tasks.

Selected finished theses

Filter

Showing items.

2024

 1. J. Kaniuka
  Sterowanie zespołem heterogenicznych robotów z użyciem ROS 2
  Master’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. T. Żebrowski
  Voodoo - urządzenie HID do zdalnego sterowania robotem manipulacyjnym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 3. M. Zawadzki
  System autonomicznej nawigacji dla terenowego robota mobilnego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 4. B. Sosik
  System sterowania robota TIAGo do poszukiwania obiektów w mieszkaniu
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 5. J. Sadowski
  Śledzenie linii i przejazd korytarzem robotem o zmiennym sposobie lokomocji
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Skrzypkowski
  Robot TIAGo w zadaniu patrolowania w celu odstraszania intruzów
  Master’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. P. Rawicki
  Graficzny interfejs użytkownika dla grupy robotów MiniRyś
  Master’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. T. Indeka
  Stolik wyposażony w czucie taktylne w zadaniach robota asystującego
  Master’s thesis, IAiIS, 2024
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2023

 1. S. Stankevich
  System konwersacyjny dla robota usługowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 2. K. Bugała
  Teleoperacja robotem asystującym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Święch
  Planowanie działań robota usługowego, uwzględniające procesy i zdarzenia występujące w środowisku
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 4. A. Micor
  Wykrywanie hazardów temperaturowych z wykorzystaniem robota społecznego TIAGo
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. K. Pierczyk
  Migracja środowiska symulacyjnego platformy mobilnej robota Velma do systemu ROS 2
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Michalski
  Przeszukiwanie kuchni z wykorzystaniem robota usługowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. J. Firlej
  Samostabilizująca platforma do przewożenia przedmiotów z weryfikacją na robocie społecznym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. J. Ostrysz
  Badania, modernizacja oraz wizualizacja robota mobilnego MiniRyś
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 9. J. Kaniuka
  System sterowania robota manipulacyjnego Dobot Magician na bazie frameworka ROS2
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2023
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2022

 1. M. Zembroń
  Delegacja zadań w systemie wielorobotowym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2022
  Tutor: Wojciech Dudek
  [ | URL ]
 2. A. Jaworska
  Symulacja zrobotyzowanej autonomicznej linii produkcyjnej
  Master’s thesis, II, 2022
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. I. Rudnicki
  Poszukiwanie przedmiotu o nieznanym a priori położeniu przez robota
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2022
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. H. Kowalski
  Platforma sprzętowo-programowa Miniryś board V5
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2022
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2021

 1. W. Rokicki
  Sterowanie robotem Velma za pomoca gestów dłoni
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. C. Dudkiewicz
  Robot TIAGO w zadaniu poszukiwania przedmiotów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. K. Winnicki
  Układ sterowania specjalizowanego urządzenia drukującego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ ]
 4. M. Wójcik
  Robot kroczący śledzący linię za pomocą systemu wizyjnego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. T. Indeka
  Sztuczna skóra zastosowana w robotach asystujących
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Bogusz
  Platforma sprzętowo-programowa czasu rzeczywistego robota mobilnego MiniRyś
  Master’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. J. Sikora
  Komunikacja głosowa z robotem społecznym Rico
  Master’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. D. Giełdowski
  Struktura i implementacja systemu robotycznego zawierającego robota MiniRyś
  Master’s thesis, IAiIS, 2021
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2020

 1. Ł. Zieliński
  Robot mobilny TIAGo wykorzystujący planowanie automatyczne przy wspieraniu osób starszych
  Master’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. J. Sikora
  Integracja części manipulacyjnej i bazy mobilnej robota Velma na potrzeby symulacji
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. G. Fijałkowski
  System symbolicznego planowania zadań dla robota Velma
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 4. A. Kowalewski
  Modernizacja sterownika sprzętowego robota usługowego Velma
  Master’s thesis, II, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. S. Jarocki
  Rozszerzenie prawa sterowania robota usługowego Velma w odniesieniu do manipulacji obiektami
  Master’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Baran
  Opracowanie i weryfikacja systemu sterowania manipulatora o sześciu stopniach swobody
  Master’s thesis, II, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. R. Gryta
  Symulacyjne badanie wpływu sposobu mocowania kiści robota Velma na wykonywanie przez niego przykładowych zadań
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. A. Brzozowski
  Efektywna obliczeniowo metoda planowania sciezki ruchu robota mobilnego z ograniczeniami kinematycznymi
  Master’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 9. M. Stolarz
  Robot MiniRyś śledzący linię z wykorzystaniem systemu wizyjnego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 10. M. Skrzypkowski
  System autonomicznej nawigacji manipulatora mobilnego Velma
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2019

 1. K. Lis
  Cyberbezpieczeństwo mobilnego robota usługowego z rozproszonym systemem sterowania
  Master’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 2. J. Postępski
  Kompensacja siły grawitacji związanej z chwytanym przedmiotem za pomocą regulatorów PID
  Master’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Romanowski
  Sterowanie prototypowym robotem manipulacyjnym Bombel
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. K. Foryszewski
  Robot mobilny MiniRyś
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. Ł. Meyer
  Sterowanie predykcyjne z wykorzystaniem wizji w zadaniu śledzenia ścieżki przez robota mobilnego
  Master’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 6. Ł. Korpal
  Środowisko symulacyjne do badania manipulacji dwuręcznej robota
  Master’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 7. M. Lotz
  Sterowanie manipulatorem IRp-6 z wykorzystaniem czujników Optoforce
  Master’s thesis, IAiIS, 2019
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2018

 1. K. Borkowska
  Generacja trajektorii o trapezoidalnym przebiegu prędkości w systemie VelmaOS
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. A. Kowalewski
  Adapter do enkoderów SSI z interfejsem EtherCAT oraz system sterowania stanowiskiem badawczym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. D. Giełdowski
  Sterowanie silnikiem skokowym robota MiniRyś
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. M. Baczewski
  Sterownik silników szczotkowych wyposażony w interfejs ethercat
  Master’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. B. Kozakiewicz
  Staw o zmiennej podatności mechanicznej ze sprężyną magnetyczną
  Master’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Węgierek
  Agentowa specyfikacja systemu sterującego robota manipulacyjnego IRp-6
  Master’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. K. Dziewulska
  Algorytmy uczenia się chwytów nowych obiektów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 8. K. Lis
  Cyberbezpieczeństwo robotów usługowych
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 9. M. Bogusz
  System sterowania robotem mobilnym MiniRyś
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 10. J. Postępski
  Oprogramowanie niskopoziomowe robota Elektron
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2017

 1. A. Karbarczyk
  System robotyczny chwytający obiekty
  Master’s thesis, II, 2017
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. P. Łukaszewicz
  Robot mobilny eskortujący ludzi
  Master’s thesis, IAiIS, 2017
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. B. Kaczor
  Układ elektroniczny do akwizycji danych z jednostki inercyjnej za pośrednictwem EtherCAT
  Master’s thesis, IAiIS, 2017
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. A. Wujek
  Lokalizacja drzwi i ich elementów z wykorzystaniem aktywnej wizji
  Master’s thesis, IAiIS, 2017
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2016

 1. P. Wąsowski
  Układanie wież Hanoi z wykorzystaniem robota manipulacyjnego Irp6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. M. Węgierek
  Stanowisko badawcze do analizy działania serwomechanizmu wizyjnego dla manipulatora IRp-6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Safarzyński
  Przegląd środowisk programistycznych dla LEGO Mindstorms EV3 z weryfikacją robotem układającym Kostkę Rubika
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. M. Lotz
  Robot IRp-6 w zadaniu śledzenia konturu
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. B. Świstak
  Stanowisko badawcze do modelowania, identyfikacji i regulacji napedów manipulatorów
  Master’s thesis, IAiIS, 2016
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2015

 1. W. Dudek
  Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego NAO
  Master's thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. P. Rzeczyca
  Robot IRp-6 grający w wilka i owce
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. P. Krajewski
  System robotyczny na bazie ROS/OROCOS układający kostkę Rubika
  Master’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. Ł. Korpal
  Budowa ściany z klocków LEGO za pomoca robota IRp-6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. K. Olszewska
  Robot elektron w zadaniu zbierania piłeczek do tenisa stołowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. B. Kaczor
  Budowa platformy mobilnej o napędzie różnicowym
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 7. A. Wujek
  Robot IRp-6 w zadaniu rysowania
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. A. Karbarczyk
  Robot Irp6 grający w warcaby
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2014

 1. T. Pokorski
  Robot IRp-6 grajacy w kosci w systemie z ROS/OROCOS
  Master’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. P. Łukaszewicz
  Sterowanie napedami robota mobilnego Elektron
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Wiewióra
  Badanie interakcji człowieka z otwieranymi drzwiami
  Master’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. M. Kojdecki
  Podejmowanie pionów za pomoca robota manipulacyjnego IRp-6 korzystającego z chwytaka podciśnieniowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. H. Świtalski
  Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozycyjno-siłowego manipulatora IRp-6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. A. Latoszewski
  Robot mobilny operujący w hali sportowej
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2013

 1. P. Rabiński
  Vision based gesture-driven human-robot interface
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 2. P. Krajewski
  Rozpoznanie układu pól kostki Rubika z wykorzystaniem aktywnej wizji
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Kula
  Stanowisko do badania charakterystyki tłumienia manipulatora IRp–6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. B. Świstak
  Symulacja pojedynczego stopnia swobody robota manipulacyjnego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. A. Sobota
  Wykorzystanie RViz do wizualizacji i sterowania manipulatorem IRp–6
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. A. Skubis
  Modelowanie manipulatora IRp-6 ze sterownikiem siłowym wykorzystujacym odczyty z jednostki inercyjnej
  Master’s thesis, IAiIS, 2013
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2012

 1. T. Pokorski
  Robot IRp-6 grajacy w kości
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2012
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. R. Tulwin
  IRp-6 manipulator trajectory optimization based on state feedback
  Master's thesis, IAiIS, 2012
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. P. Majcher
  Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego
  Master's thesis, IAiIS, 2012
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. O. Leszczyński
  Sterowanie manipulatorem za pomoca telefonu komórkowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2012
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. M. Boryń
  Dobór nastaw regulatorów w układach serwomechanizmów wizyjnych
  Master's thesis, IAiIS, 2012
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 6. D. Seredyński
  System sterowania dwukołowym robotem mobilnym o zmiennym sposobie lokomocji
  Master's thesis, II, 2012
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2011

 1. T. Zaborowski
  Algorytm FastSLAM jednoczesnej lokalizacji i budowy mapy otoczenia przez robota mobilnego
  Master's thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 2. T. Borkowski
  Metoda LCM do unikania kolizji w nawigacji robotów mobilnych w pakiecie Player/Stage
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. M. Żbikowski
  Symulacja robota Polycrank w systemie MRROC++
  Master's thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. M. Wróblewski
  Graficzna konsola sterownicza systemu MRROC++ w środowisku QT
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. M. Stefańczyk
  Wykorzystanie informacji z kamery 3D do nawigacji robota mobilnego
  Master's thesis, II, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. K. Wasak
  Rozpoznawanie układu dłoni za pomoca estymacji MAP
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Tomasz Kornuta
  [ | URL ]
 7. D. Seredyński
  Platforma sprzetowa i programowa robota mobilnego
  Bachelor’s thesis, II, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. A. Skubis
  Graficzny edytor interpretowanego jezyka specyfikujacego zadania robotów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2011
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2010

 1. R. Tulwin
  Trajectory generation in MRROC++ applications
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 2. P. Majcher
  System sterowania dla grupy robotów mobilnych poruszających się po sieci dróg
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 3. M. Walęcki
  Sprzętowy sterownik manipulatora Irp6
  Master's thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 4. M. Stefańczyk
  Struktura ramowa do przetwarzania danych sensorycznych
  Bachelor’s thesis, II, 2010
  Tutor: Tomasz Kornuta
  [ | URL ]
 5. M. Skrzędziejewski
  RPC for Embedded Systems
  Master's thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 6. M. Pruchniak
  Wykorzystanie GPU w algorytmach przetwarzania obrazów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Tomasz Kornuta
  [ | URL ]
 7. M. Boryń
  Implementacja serwomechanizmów wizyjnych w systemie MRROC++
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 8. K. Tarkowski
  Mikrokomputerowy układ z interfejsem Ethernet do akwizycji danych z czujnika sił i momentów sił
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 9. K. Czajkowski
  System planowania i realizacji chwytów za pomocą robotycznych rąk
  Master's thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 10. J. Stocka
  Graficzny edytor automatu specyfikującego zadanie robotyczne zapisane w języku XML
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 11. J. Kuryło
  Interaktywne programowanie robotów przy pomocy bezprzewodowego interfejsu sterującego
  Master's thesis, IAiIS, 2010
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]

2009

 1. T. Bem
  Robot playing checkers
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. P. Wilkowski
  Wykorzystanie algorytmu detekcji i lokalizacji w zadaniu chwytania
  Master's thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 3. P. Sakowicz
  Automatyczna kalibracja systemu kamera–robot
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 4. M. Żbikowski
  Graficzne środowisko symulacyjne systemu wielomanipulatorowego
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 5. M. Szymczak
  Mechanizm akwizycji obrazu w strukturze ramowej FraDIA
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Tomasz Kornuta
  [ | URL ]
 6. M. Strugiński
  Graphical User Interface generator for MRROC++ system
  Master's thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 7. M. Kulesza
  Sprzeg czujnika siły ATI-IA F/T 3084 Gamma z komputerem PC
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 8. Ł. Czajka
  Rozpoznawanie obrazów zawierających obiekty przekazywane robotowi przez człowieka
  Master's thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: W. Kasprzak
  [ | URL ]
 9. K. Czajkowski
  Planowanie i symulacja chwytów za pomocą sztucznej, trójpalczastej ręki
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]

2008

 1. T. Zupka
  Eliminacja wpływu siły grawitacji na odczyty z czujnika sił i momentów sił
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. P. Szufladowicz
  Wizualizacja pracy robotów w systemie MRROC++
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ ]
 3. P. Piłaciński
  Manipulacja obiektami przez roboty
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 4. P. Maciąg
  Algorytmy jednoczesnej lokalizacji i budowania map z wykorzystaniem rozszerzonego filtru Kalmana
  Master's thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 5. M. Kisiel
  Język opisu i realizacja zadań przez automat skończony w systemie MRROC++
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 6. M. Gąbka and K. Muszyński
  Środowisko symulacyjne i algorytm unikania kolizji robota mobilnego grającego w piłkę nożną
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Jarosław Arabas
  [ | URL ]
 7. K. Rocki
  Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU
  Master's thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 8. J. Kuryło
  Graficzna konsola sterownicza systemu MRROC++ stworzona w oparciu o platformę Java
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 9. F. Ubiría
  FPGA implementation of camera colour model conversion
  Master's thesis, IAiIS, 2008
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2007

 1. P. Najgebauer
  Serwomechanizm wizyjny w systemie MRROC++
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2007
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 2. M. Skrzędziejewski
  Mouse for the cat - a specialized mobile robot
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2007
  Tutor: Tomasz Winiarski
  [ | URL ]
 3. J. Sałacka
  Szybkie algorytmy przeszukiwania drzew rozwiazan w celu znalezienia sekwencji ruchow scianami kostki Rubika
  Master's thesis, IAiIS, 2007
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 4. A. M. Sibilska-Mroziewicz
  Porównanie metody wykorzystującej proste i odwrotne zadanie kinematyki oraz jakobian do sterowania manipulatorem.
  Master's thesis, IAiIS, 2007
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2006

 1. P. Trojanek
  Środowisko programowania robotów mobilnych z wykorzystaniem pakietu Player/Stage
  Master's thesis, IAiIS, 2006
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 2. M. Majchrowski
  Algorytm unikania kolizji przez robota mobilnego bazujący na przeszukiwaniu przestrzeni prędkości
  Master's thesis, IAiIS, 2006
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 3. K. Niewiarowski
  Budowanie map 3D przez roboty mobilne oraz ich wizualizacja
  Master's thesis, IAiIS, 2006
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 4. K. Krzak
  Zadanie jednoczesnej lokalizacji i budowania mapy przez autonomiczne roboty mobilne
  Master's thesis, IAiIS, 2006
  Tutor: Wojciech Szynkiewicz
  [ | URL ]
 5. K. Dziubek
  Sterowanie pozycyjno-siłowe robotami
  Master's thesis, IAiIS, 2006
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2005

 1. T. Kornuta
  Akwizycja danych potrzebnych do kalibracji manipulatorów. Podręcznik programowania
  Master's thesis, IAiIS, Warszawa, 2005
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 2. T. Kornuta
  Akwizycja danych potrzebnych do kalibracji manipulatorów.
  Master's thesis, IAiIS, Warszawa, 2005
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]
 3. K. Wojdan
  Zaprojektowanie i implementacja regulatorów osi robota IRP6
  Master's thesis, IAiIS, 2005
  Tutor: A. Woźniak
  [ | URL ]

2004

 1. K. Nowacki
  Generatory trajektorii w systemie MRROC++.
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2004
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2003

 1. T. Kornuta
  Szablony do przetwarzania danych sensorycznych w układach sterowania robotów
  Bachelor’s thesis, IAiIS, 2003
  Tutor: Cezary Zieliński
  [ | URL ]

2002

 1. T. Winiarski and M. Staniak
  Nawigacja robotem mobilnym
  Master's thesis, IAiIS, 2002
  Tutor: Jarosław Arabas
  [ | URL ]