Adrian Brzozowski

Praca magisterska

Efektywna obliczeniowo metoda planowania sciezki ruchu robota mobilnego z ograniczeniami kinematycznymi

Rozpoczęcie: marzec 2018
Obrona: październik 2020
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. A. Brzozowski
    Efektywna obliczeniowo metoda planowania sciezki ruchu robota mobilnego z ograniczeniami kinematycznymi
    Master’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]