Aleksandra Karbarczyk

Praca magisterska

System robotyczny chwytający obiekty

Rozpoczęcie: luty 2015
Obrona: październik 2017
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. A. Karbarczyk
    System robotyczny chwytający obiekty
    Master’s thesis, II, 2017
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]