Aleksandra Karbarczyk

Praca magisterska

System robotyczny chwytający obiekty

Rozpoczęcie: luty 2015
Promotor: Tomasz Winiarski