Adam Kowalewski

Praca magisterska

Modernizacja sterownika sprzętowego robota usługowego Velma

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: październik 2020
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. A. Kowalewski
    Modernizacja sterownika sprzętowego robota usługowego Velma
    Master’s thesis, II, 2020
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]