Adam Skubis

Praca magisterska

Wykorzystanie jednostki inercyjnej do sterowania siłowego robotem manipulacyjnym

Rozpoczęcie: październik 2011
Obrona: październik 2013
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. A. Skubis
    Modelowanie manipulatora IRp-6 ze sterownikiem siłowym wykorzystujacym odczyty z jednostki inercyjnej
    Master’s thesis, IAiIS, 2013
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]