Adam Sobota

Praca inżynierska

Wykorzystanie RViz do wizualizacji i sterowania manipulatorem Irp6

Rozpoczęcie: październik 2011
Obrona: wrzesień 2013
Promotor: Tomasz Winiarski  1. A. Sobota
    Wykorzystanie RViz do wizualizacji i sterowania manipulatorem IRp–6
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]