Anna Wujek

Praca magisterska

Lokalizacja drzwi i ich elementów z wykorzystaniem aktywnej wizji

Rozpoczęcie: październik 2015
Obrona: marzec 2017
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. A. Wujek
    Lokalizacja drzwi i ich elementów z wykorzystaniem aktywnej wizji
    Master’s thesis, IAiIS, 2017
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]