Bartosz Bok

Praca magisterska

Nawigacja zespołem robotów mobilnych

Rozpoczęcie: październik 2020
Promotor: Tomasz Winiarski