Bartosz Kaczor

Praca magisterska

Układ elektroniczny do akwizycji danych z jednostki inercyjnej za pośrednictwem EtherCAT

Rozpoczęcie: luty 2015
Obrona: marzec 2017
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. B. Kaczor
    Układ elektroniczny do akwizycji danych z jednostki inercyjnej za pośrednictwem EtherCAT
    Master’s thesis, IAiIS, 2017
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]