Bartłomiej Kozakiewicz

Praca magisterska

Staw o zmiennej podatności mechanicznej ze sprężyną magnetyczną

Rozpoczęcie: październik 2016
Obrona: październik 2018
Promotor: Tomasz Winiarski

  1. B. Kozakiewicz
    Staw o zmiennej podatności mechanicznej ze sprężyną magnetyczną
    Master’s thesis, IAiIS, 2018
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]