Bartosz Świstak

Praca inżynierska

Symulacja pojedynczego stopnia swobody robota manipulacyjnego

Rozpoczęcie: październik 2011
Obrona: wrzesień 2013
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. B. Świstak
    Symulacja pojedynczego stopnia swobody robota manipulacyjnego
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]