Cezary Dudkiewicz

Praca inżynierska

Robot TIAGO w zadaniu poszukiwania przedmiotów

Rozpoczęcie: luty 2019
Obrona: luty 2021
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. C. Dudkiewicz
    Robot TIAGO w zadaniu poszukiwania przedmiotów
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]