Daniel Giełdowski

Praca magisterska

Struktura i implementacja systemu robotycznego zawierającego robota MiniRyś

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: czerwiec 2021
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. D. Giełdowski
    Struktura i implementacja systemu robotycznego zawierającego robota MiniRyś
    Master’s thesis, IAiIS, 2021
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]