Daniel Giełdowski

Praca magisterska

Nawigacja robotem MiniRyś

Rozpoczęcie: październik 2018
Promotor: Tomasz Winiarski