Grzegorz Fijałkowski

Praca inżynierska

System symbolicznego planowania zadań dla robota Velma

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: październik 2020
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. G. Fijałkowski
    System symbolicznego planowania zadań dla robota Velma
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]