Igor Rudnicki

Praca inżynierska

Planowanie działań robota w obliczu niedookreślonej lokalizacji obiektów

Rozpoczęcie: luty 2021
Promotor: Tomasz Winiarski