Jan Bubacz

Praca magisterska

Generacja trajektorii dla robota usługowego Velma

Rozpoczęcie: marzec 2019
Promotor: Tomasz Winiarski