Jakub Postępski

Praca magisterska

Sterowanie manipulatorem w obliczu chwytania obiektów

Rozpoczęcie: październik 2018
Promotor: Tomasz Winiarski