Jakub Postępski

Praca magisterska

Kompensacja siły grawitacji związanej z chwytanym przedmiotem za pomocą regulatorów PID

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: październik 2019
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. J. Postępski
    Kompensacja siły grawitacji związanej z chwytanym przedmiotem za pomocą regulatorów PID
    Master’s thesis, IAiIS, 2019
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]