Jakub Postępski

Praca magisterska

Symulacja robotów Irp6 na bazie programowej struktury ramowej FABRIC

Rozpoczęcie: październik 2018
Promotor: Tomasz Winiarski