Kamil Forysewski

Praca magisterska

Symulacja robota MiniRyś i środowiska jego działania

Rozpoczęcie: październik 2019
Promotor: Tomasz Winiarski