Kamila Lis

Praca magisterska

Cyberbezpieczeństwo mobilnego robota usługowego z rozproszonym systemem sterowania

Rozpoczęcie: marzec 2018
Obrona: październik 2019
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. K. Lis
    Cyberbezpieczeństwo mobilnego robota usługowego z rozproszonym systemem sterowania
    Master’s thesis, IAiIS, 2019
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]