Łukasz Meyer

Praca magisterska

Sterowanie predykcyjne z wykorzystaniem wizji w zadaniu śledzenia ścieżki przez robota mobilnego

Rozpoczęcie: październik 2017
Obrona: marzec 2019
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. Ł. Meyer
    Sterowanie predykcyjne z wykorzystaniem wizji w zadaniu śledzenia ścieżki przez robota mobilnego
    Master’s thesis, IAiIS, 2019
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]