Łukasz Zieliński

Praca magisterska

Robot mobilny TIAGo wykorzystujący planowanie automatyczne przy wspieraniu osób starszych

Rozpoczęcie: marzec 2018
Obrona: marzec 2020
Promotor: Tomasz Winiarski  1. Ł. Zieliński
    Robot mobilny TIAGo wykorzystujący planowanie automatyczne przy wspieraniu osób starszych
    Master’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]