Łukasz Zieliński

Praca magisterska

Robot mobilny wspierający osoby starsze

Rozpoczęcie: marzec 2018
Promotor: Tomasz Winiarski