Marek Kisiel

Praca inżynierska

Język opisu i realizacja zadań przez automat skończony w systemie MRROC++

Rozpoczęcie: luty 2006
Obrona: grudzień 2008
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Kisiel
    Język opisu i realizacja zadań przez automat skończony w systemie MRROC++
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]