Mikołaj Kojdecki

Praca inżynierska

Podejmowanie pionów za pomoca robota manipulacyjnego IRp-6 korzystającego z chwytaka podciśnieniowego

Rozpoczęcie: luty 2013
Obrona: październik 2014
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Kojdecki
    Podejmowanie pionów za pomoca robota manipulacyjnego IRp-6 korzystającego z chwytaka podciśnieniowego
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]