Mikołaj Kojdecki

Praca magisterska

Symulacja robota IRp6 uwzględniająca podsystem wizyjny

Rozpoczęcie: październik 2014
Promotor: Tomasz Winiarski