Maciej Kulesza

Praca inżynierska

Sprzęg czujnika ATI FT3084 z komputerem PC

Rozpoczęcie: październik 2008
Obrona: maj 2009
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Kulesza
    Sprzeg czujnika siły ATI-IA F/T 3084 Gamma z komputerem PC
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2009
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]