Marcin Skrzypkowski

Praca inżynierska

System autonomicznej nawigacji manipulatora mobilnego Velma

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: październik 2020
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. M. Skrzypkowski
    System autonomicznej nawigacji manipulatora mobilnego Velma
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]